Publicaties

We publiceren 4 keer per jaar ons eigen Oxfam Magazine. Daarin ontdek je wat ons drijft en waar wij voor strijden. In ons Jaarverslag vind je een overzicht van onze belangrijkste acties en resultaten van het afgelopen jaar. We brengen ook regelmatig rapporten uit waarin we specifieke thema’s die gelinkt zijn aan ons werk onderzoeken en uitspitten.

Cover jaarverslag Oxfam BE 2022 NL
Jaarverslag 2022

Wat deed Oxfam in 2022?

In 2022 bereikte Oxfam wereldwijd 15,6 miljoen mensen waarvan 47% vrouwen en meisjes. We gaven 31 miljoen euro uit aan onze programma’s wereldwijd en ondernamen humanitaire acties in 14 landen. Bovendien verkochten we fairtrade producten uit 19 landen. In ons jaarverslag krijg je een uitgebreid verslag van al onze activiteiten van het afgelopen jaar.

Resultaten (34)

Carbon Billionaires

Het Carbon Billionaires rapport dat Oxfam bij de lancering van COP 27 publiceerde, analyseert de investeringen van 125 van 's werelds rijkste miljardairs in enkele van 's werelds grootste bedrijven, en de koolstofemissies die met deze investeringen gepaard gaan. Individueel is de uitstoot van elk van deze miljardairs een miljoen keer hoger dan die van een gewone burger. Het rapport van Oxfam laat zien hoe kolossaal de koolstofuitstoot van de investeringen van miljardairs is.

The Commitment to Reducing Inequality Index 2022

Zowel rijke als lage-inkomenslanden hebben de explosie van de economische ongelijkheid sinds het uitbreken van de pandemie verergerd. Volgens de studie van Oxfam en Development Finance International (DFI) hebben regeringen gesneden in de uitgaven voor gezondheidszorg, onderwijs en sociale bescherming, terwijl ze weigeren de belastingen op de allerrijksten te verhogen, overwinsten in te voeren of minimumlonen te verhogen.

De Commitment to Reducing Inequality Index 2022 (CRII) is de eerste uitgebreide analyse van maatregelen ter vermindering van ongelijkheid die 161 regeringen in de eerste twee jaar van de pandemie hebben genomen.
carbon inequality

Fixing our food

De wereld beschikt over geneog middelen om te anticiperen en te reageren op de toenemende honger in de wereld, maar kiest er nog steeds voor om niet snel genoeg noch daadkrachtig te handelen.

Oxfam's briefing 'Fixing our Food' deconstrueert 10 mythes over ons voedselsysteem en biedt een alternatieve analyse voor een gelijkwaardiger en duurzamer mondiaal voedselsysteem op de lange termijn.

Oxfam Magazine Nr. 3

In Afrika hebben heel wat landen nog altijd af te rekenen met hongersnood. We vertellen hoe we dat aanpakken. In Oxfiles lees je hoe wij mensen in Gaza ondersteunen die ondanks de blokkade van Israël veerkrachtig en ondernemend blijven.
NL Cover oxfam magazine 3 november 2022

Oxfam Magazine Nr. 2

Naast de terugkerende rubrieken zoals Radar, Oxfamily, Tips & Tricks, de recepten en de productpagina’s, gaat Oxfam Magazine 2 dieper in op de nefaste gevolgen van agrobrandstoffen. Meer specifiek waarom onze overheid het gebruik ervan moet afzweren.
cover Oxfam Magazine 2 NL

Made in Poverty

De meeste modemerken besteden de productie van hun kleding uit aan lage-inkomenslanden zoals Bangladesh. Daar worden de arbeiders blootgesteld aan gevaarlijke arbeidsomstandigheden en lage lonen. Oxfam voert campagne om van deze bedrijven te eisen dat zij hun sociale rechten garanderen.
Cover rapport "made in poverty"

Jaarverslag 2021

In 2021 bereikte Oxfam wereldwijd 25,7 miljoen mensen waarvan 54% vrouwen en meisjes. We gaven 28 miljoen euro uit aan onze programma’s wereldwijd en ondernamen humanitaire acties in 16 landen. Bovendien verkochten we fairtrade producten uit 21 landen. In ons jaarverslag krijg je een uitgebreid verslag van al onze activiteiten van het afgelopen jaar.
Climate Changers

Oxfam Magazine Nr. 1

In dit allereerste nummer van Oxfam Magazine vertellen we wat we in Laos hebben bereikt sinds 1982, toen we er ons eerste programma opstartten. Een overzicht dus van 40 jaar aanwezigheid.

Rechts