Publicaties

We publiceren 4 keer per jaar ons eigen Oxfam Magazine. Daarin ontdek je wat ons drijft en waar wij voor strijden. In ons Jaarverslag vind je een overzicht van onze belangrijkste acties en resultaten van het afgelopen jaar. We brengen ook regelmatig rapporten uit waarin we specifieke thema’s die gelinkt zijn aan ons werk onderzoeken en uitspitten.

Cover jaarverslag Oxfam BE 2022 NL
Jaarverslag 2022

Wat deed Oxfam in 2022?

In 2022 bereikte Oxfam wereldwijd 15,6 miljoen mensen waarvan 47% vrouwen en meisjes. We gaven 31 miljoen euro uit aan onze programma’s wereldwijd en ondernamen humanitaire acties in 14 landen. Bovendien verkochten we fairtrade producten uit 19 landen. In ons jaarverslag krijg je een uitgebreid verslag van al onze activiteiten van het afgelopen jaar.

Resultaten (18)

Het onrechtvaardige klimaatmodel van de grote Belgische bedrijven

De gemiddelde koolstofvoetafdruk van de grote BEL20 bedrijven bedraagt 20,84 miljoen ton CO2 per jaar Dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van de armste 34% in België, d.w.z. 3,87 miljoen mensen, zo toont Oxfam aan in een nieuw rapport vandaag. Vier bedrijven overtreffen dit gemiddelde: KBC, AB INBEV, Umicore en Solvay. Toch zijn er manieren om de investeringen te financieren die nodig zijn om een ambitieuze vermindering van de CO2-uitstoot te realiseren. Tussen 2016 en 2021 betaalden de BEL20-bedrijven immers meer dan €47,5 miljard aan dividenden uit aan hun aandeelhouders, of 70% van hun winst.

Climante Finance Shadow Report 2023

Uit het 'Climate Finance Shadow Report 2023' van Oxfam blijkt dat donoren beweren in 2020 83,3 miljard dollar te hebben gemobiliseerd voor klimaatfinanciering, maar dat de werkelijke waarde van hun uitgaven hooguit 24,5 miljard dollar bedroeg. De bewering van 83,3 miljard dollar is een overschatting omdat het projecten omvat waarvan de klimaatdoelstelling te hoog is opgegeven of als leningen die tegen hun nominale waarde worden genoemd.
Klimaatrechtvaardigheid (alt text)

Towards a Living Income for Cacao Farmers in Ghana

Dit rapport analyseert de bestaande strategieën die chocoladebedrijven in Ghana implementeren om het inkomen van cacaoboeren te verbeteren.
boeren met cacaovruchten

Belgian consumption of sugarcane ethanol from Brazil and Peru

The use of biofuels in road transport as a sustainable source of energy is one of the key strategies used by the European Union (EU) to tackle the climate crisis and cut dependency on fossil fuels produced by controversial regimes like Russia. This strategy is enshrined in the Clean Energy for All Europeans package, and the various iterations of the Renewable Energy Directive (RED I, II, III and IV).
In implementing these policies, Belgian imports of bioethanol made from sugarcane have increased dramatically. But while the Belgian Government promotes the consumption of gasoline-bioethanol blends as a low carbon-footprint solution, the local impacts of sugarcane-based ethanol prove that this energy source is anything but sustainable.

This report sheds light on the Belgian consumption of biofuels and the fact it is still overwhelmingly based on so-called first-generation biofuels derived from food and feed crops, like grains and oilseeds.
This consumption triggers serious negative social and environmental impacts around the world.

Survival of the Richest

De rijkste 1 procent greep bijna twee derde van alle nieuwe rijkdom ter waarde van 42 biljoen dollar die sinds 2020 is gecreëerd, bijna twee keer zoveel geld als de onderste 99 procent van de wereldbevolking, onthult een nieuw Oxfam-rapport vandaag. In de afgelopen tien jaar heeft de rijkste 1 procent ongeveer de helft van alle nieuwe rijkdom veroverd. In België heeft de rijkste 1% bijna een kwart van alle rijkdom in handen. Dit is meer dan de gecombineerde rijkdom van de onderste 70% van de bevolking.

Cacaobarometer 2022

Ondanks de toename aan duurzaamheidsinitiatieven in de cacaosector, houden problemen als kinderarbeid en ontbossing aan. De beste manier om boeren aan een leefbaar inkomen te helpen, is door hogere prijzen te betalen. Om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, moeten bedrijven daarom in de eerste plaats hun aankooppraktijken wijzigen.
Handen gieten cacaobonen in jute zak

The Assault of Austerity

Volgens een nieuw rapport van Oxfam ondermijnen bezuinigingsmaatregelen die momenteel door 143 staten worden uitgevoerd hun vermogen om burgers te voorzien van elementaire openbare diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg en sociale bescherming. De meerderheid van de wereldbevolking betaalt de prijs, terwijl de allerrijksten buiten schot blijven en vermogensbelastingen of maatregelen om onverhoopte winsten te belasten zeldzaam zijn.

Carbon Billionaires

Het Carbon Billionaires rapport dat Oxfam bij de lancering van COP 27 publiceerde, analyseert de investeringen van 125 van 's werelds rijkste miljardairs in enkele van 's werelds grootste bedrijven, en de koolstofemissies die met deze investeringen gepaard gaan. Individueel is de uitstoot van elk van deze miljardairs een miljoen keer hoger dan die van een gewone burger. Het rapport van Oxfam laat zien hoe kolossaal de koolstofuitstoot van de investeringen van miljardairs is.

Rechts