Publicaties

We publiceren 4 keer per jaar ons eigen Oxfam Magazine. Daarin ontdek je wat ons drijft en waar wij voor strijden. In ons Jaarverslag vind je een overzicht van onze belangrijkste acties en resultaten van het afgelopen jaar. We brengen ook regelmatig rapporten uit waarin we specifieke thema’s die gelinkt zijn aan ons werk onderzoeken en uitspitten.

Cover jaarverslag Oxfam BE 2022 NL
Jaarverslag 2022

Wat deed Oxfam in 2022?

In 2022 bereikte Oxfam wereldwijd 15,6 miljoen mensen waarvan 47% vrouwen en meisjes. We gaven 31 miljoen euro uit aan onze programma’s wereldwijd en ondernamen humanitaire acties in 14 landen. Bovendien verkochten we fairtrade producten uit 19 landen. In ons jaarverslag krijg je een uitgebreid verslag van al onze activiteiten van het afgelopen jaar.

Resultaten (21)

Welk handels- en belastingbeleid is nodig voor een duurzame ontwikkeling van lokale waardeketens voor melk in West-Afrika?

Het rapport "What trade and tax policies are needed to ensure the sustainable development of local milk value chains in West Africa?" laat zien dat door subsidies van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het ontbreken van marktregulerende mechanismen sinds het verdwijnen van de melkquota in 2015, Europese zuivelproducten gedumpt worden op de West-Afrikaanse markten. De geimporteerde ‘melk’ wordt er verkocht tegen prijzen die 30 tot 50% lager liggen dan die van lokale zuivere melk.

Het rapport stelt vast dat het handelsbeleid en de handelsovereenkomsten de markten in onder andere Senegal, Nigeria en Burkina Faso destabiliseren en een impact hebben op de economie, de voedselzekerheid en de doelstellingen van duurzame ontwikkeling.

Inequality Inc.

Het jaarlijkse ongelijkheidsrapport van Oxfam, "Inequality Inc.", dat samen met het World Economic Forum in Davos is gepubliceerd, onthult dat de rijkdom van de vijf rijkste mannen ter wereld sinds 2020 meer dan verdubbeld is, terwijl vijf miljard mensen armer zijn geworden. De razendsnelle stijging van extreme rijkdom is de afgelopen drie jaar geconsolideerd, terwijl het armoedeniveau in de wereld nog steeds hetzelfde is als voor de pandemie.

Climate Equality: A Planet for the 99%

De rijkste 1 procent van de wereldbevolking produceerde in 2019 evenveel koolstofvervuiling als de vijf miljard mensen die de armste twee derde van de mensheid vormen, onthult een nieuw Oxfam-rapport. Het rapport komt aan de vooravond van de VN-klimaattop in Dubai, temidden van de groeiende vrees dat de doelstelling van 1,5°C om de stijgende temperaturen te beperken steeds onhaalbaarder lijkt. 
Davos 2023

Het onrechtvaardige klimaatmodel van de grote Belgische bedrijven

De gemiddelde koolstofvoetafdruk van de grote BEL20 bedrijven bedraagt 20,84 miljoen ton CO2 per jaar Dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van de armste 34% in België, d.w.z. 3,87 miljoen mensen, zo toont Oxfam aan in een nieuw rapport vandaag. Vier bedrijven overtreffen dit gemiddelde: KBC, AB INBEV, Umicore en Solvay. Toch zijn er manieren om de investeringen te financieren die nodig zijn om een ambitieuze vermindering van de CO2-uitstoot te realiseren. Tussen 2016 en 2021 betaalden de BEL20-bedrijven immers meer dan €47,5 miljard aan dividenden uit aan hun aandeelhouders, of 70% van hun winst.

Climante Finance Shadow Report 2023

Uit het 'Climate Finance Shadow Report 2023' van Oxfam blijkt dat donoren beweren in 2020 83,3 miljard dollar te hebben gemobiliseerd voor klimaatfinanciering, maar dat de werkelijke waarde van hun uitgaven hooguit 24,5 miljard dollar bedroeg. De bewering van 83,3 miljard dollar is een overschatting omdat het projecten omvat waarvan de klimaatdoelstelling te hoog is opgegeven of als leningen die tegen hun nominale waarde worden genoemd.
Klimaatrechtvaardigheid (alt text)

Towards a Living Income for Cacao Farmers in Ghana

Dit rapport analyseert de bestaande strategieën die chocoladebedrijven in Ghana implementeren om het inkomen van cacaoboeren te verbeteren.
boeren met cacaovruchten

Belgian consumption of sugarcane ethanol from Brazil and Peru

The use of biofuels in road transport as a sustainable source of energy is one of the key strategies used by the European Union (EU) to tackle the climate crisis and cut dependency on fossil fuels produced by controversial regimes like Russia. This strategy is enshrined in the Clean Energy for All Europeans package, and the various iterations of the Renewable Energy Directive (RED I, II, III and IV).
In implementing these policies, Belgian imports of bioethanol made from sugarcane have increased dramatically. But while the Belgian Government promotes the consumption of gasoline-bioethanol blends as a low carbon-footprint solution, the local impacts of sugarcane-based ethanol prove that this energy source is anything but sustainable.

This report sheds light on the Belgian consumption of biofuels and the fact it is still overwhelmingly based on so-called first-generation biofuels derived from food and feed crops, like grains and oilseeds.
This consumption triggers serious negative social and environmental impacts around the world.

Survival of the Richest

De rijkste 1 procent greep bijna twee derde van alle nieuwe rijkdom ter waarde van 42 biljoen dollar die sinds 2020 is gecreëerd, bijna twee keer zoveel geld als de onderste 99 procent van de wereldbevolking, onthult een nieuw Oxfam-rapport vandaag. In de afgelopen tien jaar heeft de rijkste 1 procent ongeveer de helft van alle nieuwe rijkdom veroverd. In België heeft de rijkste 1% bijna een kwart van alle rijkdom in handen. Dit is meer dan de gecombineerde rijkdom van de onderste 70% van de bevolking.

Rechts