Steun ons, doe een gift

Elke dag sterven er 21.000 mensen als gevolg van ongelijkheid. Steun ons in onze strijd tegen ongelijkheid en voor economische rechtvaardigheid.  

Als je op een jaar tijd minimum 40€ schenkt, geniet je van een belastingvermindering van 45%.

- of -

Stort een vrij bedrag naar
BE37 0000 0000 2828
BIC BPOTBEB1

Met de mededeling
5102- EENMALIGE GIFT

Humanitaire crisis in gaza

Steun de 2,2 miljoen mensen die vastzitten in Gaza.

Zo veranderen we samen de wereld

Hydroponie om vee te voederen in barre omstandigheden

Voedselsystemen
Humanitaire hulp bij rampen en conflicten
Algérie - Sahraouis camps

Een maandelijkse gift is een duurzame steun


Toegang tot water en onderwijs, bescherming van sociale rechten, gendergelijkheid ... Dat zijn de domeinen waarin Oxfam actief is met talrijke projecten. Hun gemeenschappelijke eigenschap is dat ze van lange duur zijn en op een duurzame manier het leven van mannen, vrouwen en kinderen over de hele wereld verbeteren.

Zo’n projecten uitvoeren, kost tijd en geld. Daarom is jouw maandelijkse gift zo belangrijk. Je steunt onze projecten op lange termijn en maakt het ons mogelijk om beter in te schatten over welke middelen we in de toekomst kunnen beschikken.

Jouw maandelijkse steun helpt ons ook om een financiële reserve op te bouwen. Daarmee kunnen we bij een humanitaire noodsituatie zoals een conflict of een ramp direct optreden zonder op subsidies van de overheid te moeten wachten.

Sluit je aan bij de maandelijkse Oxfamschenkers en strijd mee tegen armoede en ongelijkheid.

Voor elke euro die Oxfam spendeert...

84% gaat naar de strijd tegen ongelijkheid

Dankzij jouw gift krijgen gezinnen drinkwater en voedsel tijdens noodsituaties. Boeren kunnen het hoofd bieden aan de gevolgen van de klimaatcrisis. Arbeiders en arbeidsters komen op voor hun rechten.  Vrouwen en mannen kunnen een eigen zaak starten om hun gezin te voeden. Dit zijn maar enkele voorbeelden.

Le personnel d'Oxfam Belgique

9% dekt onze vitale werkingskosten

Van elke euro die je ons schenkt, gaat er 15 cent naar de werking van Oxfam: salarissen, gebouwbeheer, nutsvoorzieningen, transport, enzovoort.

7% stelt ons in staat om nieuwe fondsen te werven

Om ervoor te zorgen dat onze projecten een langdurige positieve impact hebben op het leven van miljoenen mensen, is een vaste inkomstenstroom noodzakelijk. Maandelijkse giften geven ons die garantie.  

Oxfam in uw testament

Laat uw idealen na

"Ik schonk Oxfam een legaat omdat ik tegen het erfrecht en erfenissen ben. Erfrecht komt vooral de rijken ten goede en houdt de kloof tussen arm en rijk in stand. Via dit legaat laat ik mijn bezitting over aan alle kinderen van de wereld."

Jouw vrijgevigheid draagt bij aan een meer rechtvaardige wereld

Door ons iets te schenken, steun je onze acties en projecten, zowel dicht bij huis als ver van huis . Samen komen we op voor gelijke kansen voor iedereen.

82.649
Belgen
steunen ons maandelijks
4.128
partnerorganisaties wereldwijd
25
miljoen
mensen gesteund

Partnerfonds

Oxfam België werkt samen met allerlei partners, veraf en dichtbij. Het partnerfonds ondersteunt duurzame oplossingen voor structurele problemen bij partners.

Rechts