Rebuild Women's Hope oprichtster Marcelline Budza omhelst een andere vrouw.

Vrouwenkoffie: feminisme in een pakje

Het idyllische eiland Idjwi heeft glooiende groene heuvels en baadt in het zoetwater van het Congolese Kivu-meer. Als een van dichtstbevolkte regio’s van het land kampt het eiland echter met massale ontbossing voor landbouw en een uitputting van de nochtans erg vruchtbare bodem. Rebuild Women’s Hope, de stichting onder leiding van Marcelline Budza, brengt hier sinds 2013 verandering in en breekt een lans voor vrouwenrechten én kwaliteitskoffie. 

Marcelline Budza groeide op in Bukavu, aan de zuidwestkust van het Kivumeer, schouwtoneel van menig bloedig burgerconflict. Haar moeder was alleenstaande en voedde vier dochters op. Die daadkracht was Marcellines inspiratie. Het onrecht ten opzichte van vrouwen en het gendergerelateerde geweld vuurden haar verder aan: het zou haar missie zijn om voor vrouwenrechten op te komen en voor structurele verandering te zorgen. Ze voltooide een universitaire opleiding in landbouwkunde en richtte in 2013 de coöperatie Rebuild Women’s Hope (RWH) op. 

Eerlijke en hoogwaardige arabicakoffie, geproduceerd door markante vrouwen met een visie.

Make coffee fair again

De Kivu-streek is geografisch uitmuntend gelegen voor de teelt van eersteklas arabicakoffie. Maar door omstandigheden zoals een uitgeputte bodem bleef de kwaliteit povertjes. Daarenboven plukken de vrouwen dan wel de letterlijke vruchten, het zijn nog vaak de mannen die met de spreekwoordelijke vruchten gaan lopen: door de structurele ongelijkheid hebben vrouwen weinig tot geen financiële rechten. De verkoop is daarom grotendeels een mannenzaak. Het geld uit die verkoop wordt helaas niet altijd aangewend voor het algemene nut van het gezin.

RWH, motor voor verandering

Toen Marcelline de coöperatie RWH in 2013 boven de doopvont hield, had ze een kristalheldere visie. De wereld van koffieproductie en –export transformeren tot een springplank voor de socio-economische ontwikkeling en empowerment van de vrouwen op Idjwi. De coöperatie van RWH bestaat voor 70% uit vrouwen. Dankzij hun functie en inkomsten bij RWH krikken ze de levensomstandigheden van het gezin op. Dat werkt aanstekelijk; we zien het ripple effect voorzichtig door de gemeenschap deinen. De vrouwen van de coöperatie krijgen daarnaast onderricht in lezen, schrijven, brood bakken … zodat ze buiten het koffieseizoen aan zet kunnen blijven. RWH organiseert ook sensibilisatiecampagnes, voornamelijk gericht op vrouwen, waar sinds kort mannen bij aansluiten. Een sprong voorwaarts in het dichten van de genderkloof. Dankzij enkele partners en de inkomsten van de coöperatie kon er in 2020 een medisch centrum met materniteits- en pediatrie-afdeling geopend worden. In 2022 breidde Marcelline haar werking nog verder uit. Ze richtte de gelijknamige stichting RWH op, een ngo uitgerust met 3 robuuste pijlers: economische ontwikkeling en financiële versterking van vrouwen, de verbetering van gezondheidszorg en gezonde levensomstandigheden en tot slot het bewaken van de mensenrechten, in het bijzonder in het geval van gendergerelateerd geweld.

Hmm ... koffie uit Kivu

En de koffie? Die werd dankzij de structurele en duurzame inspanningen in 2017 beloond met een eerste prijs in de jaarlijkse Saveur de Kivu-kwaliteitswedstrijd. RWH deed beroep op agro-ecologische technieken, waarbij ze speciale aandacht geven aan een gezonde en rijke bodem, teeltdiversificatie en schaduwbomen om de koffiestruiken de nodige support te geven. Sinds haar oprichting kwamen er ook 4 wasstations: hier worden de koffiebessen gewassen, geweekt, ontpulpt en gedroogd. Een wasstation nabij de plantage komt de kwaliteit ten goede.

In de verf

RWH kan rekenen op enkele trouwe partners en ook Oxfam zet mee haar schouders onder deze dynamische coöperatie. We verkopen sinds begin 2023 koffie van RWH, ‘Women’s Hope’ in de wereldwinkels. Om dit verhaal extra in de verf te zetten, werkten we samen met Bahati Simoens, een Congolees-Belgische kunstenares. Zo kreeg de koffie nu een artistiek, bontgekleurd jasje, een mooie match met de energiebom in de verpakking: eerlijke en hoogwaardige arabicakoffie, geproduceerd door markante vrouwen met een visie.

Group 1088 Path 581 Path 582 Path 583 Path 584

Women’s Hope vrouwenkoffie: krachtig van kunst tot kopje

Koop vrouwenkoffie in de webshop of de dichtstbijzijnde wereldwinkel vanaf 8 maart.

Rechts