Hou politici en bedrijven een spiegel voor en eis rechtvaardige klimaatoplossingen.

Houd politici en bedrijven een spiegel voor

Lees onze boodschap aan de grote Belgische bedrijven. We eisen dat ze echte acties ondernemen om de klimaatcrisis af te remmen.

Teken onze petitie

Politicians, reflect before you act

Ons klimaat slaat op hol en dat voelen we elke dag. De gevolgen zijn niet voor iedereen gelijk. De armste mensen, van de Hoorn van Afrika tot de Stille Zuidzee, betalen de prijs. Miljoenen mensen balanceren op het randje van armoede en honger.

Van politici en bedrijven komen de oplossingen niet. Sterker nog, ze blijven geld steken in wanpraktijken die de klimaatcrisis niet oplossen, maar nog erger maken. Om hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen, houden we politici en bedrijven samen een spiegel voor en eisen we rechtvaardige oplossingen.

Oplossingen die:

  • de planeet beschermen
  • aandacht hebben voor mensenrechten en vrouwenrechten

  • ongelijkheid en honger in de wereld verminderen

Jullie stem op de COP27 in Sharm-El-Sheikh

Deze eisen stonden centraal in onze campagne in het jaar 2022. Ze werden ondersteund door 13.615 personen die onze petitie hebben getekend (details onderaan de pagina) waarin we eisen dat België rechtvaardige en duurzame maatregelen neemt om de klimaatcrisis op te lossen.

Tijdens de VN-klimaattop in Egypte die plaatsvond in november 2022 (COP27) ontmoette onze woordvoerster Alba Saray Pérez Teran de federale klimaatminister, Zakia Khattabi, om onze eisen te overhandigen en te onderstrepen hoe belangrijk het is dat België een groot engagement opneemt. De eisen werden ook voorgelegd aan de Vlaamse klimaatminister, Zuhal Demir. De Brusselse en Waalse klimaatminisiters ontvingen de petitie via mail. Bedankt aan iedereen die de petitie heeft ondertekend : Als we ons met meer mobiliseren, klinken onze stemmen des te luider om onze eisen door te duwen.

Oxfam remet sa pétition climat à la ministre fédérale du Climat, Zakia Khattabi, à la COP 27 de Charm el-Cheikh

Wij vragen de Belgische regering om:

  • te streven naar een reële vermindering van broeikasgassen.
  • een einde te maken aan schijnoplossingen zoals biobrandstoffen en andere praktijken die ‘koolstofneutraliteit’ nastreven (zoals de handel in emissierechten). Deze doen voedselprijzen stijgen en werken grootschalige schendingen van de mensenrechten (zoals landroof) in de hand.
  • de Belgische bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering te verhogen, om zo de verliezen en schade van de zwaarst getroffen bevolkingsgroepen te dekken. We vragen onze regering haar verantwoordelijkheid op te nemen voor de torenhoge Belgische CO2-uitstoot die al decennialang hoog is en ons eerlijke aandeel in de klimaatfinanciering te betalen.
  • duurzame en eerlijke handels- en voedselsystemen te bevorderen die de wereld kunnen voeden zonder de planeet uit te putten, en de kleinschalige producenten krachtig te steunen om de armoede in plattelandsgebieden terug te dringen.
  • te weigeren om het EU-Mercosur* handelsakkoord goed te keuren, tenzij de overeenkomst volledig wordt heronderhandeld met respect voor de mensenrechten, duurzame familiale landbouwpraktijken en de grenzen van onze planeet. Deze voorwaarden moeten op bindende en afdwingbare wijze worden opgenomen.
  • een "genderbril" op te zetten bij de planning, uitvoering en monitoring van alle klimaatactieplannen, -wetten en -maatregelen. Vrouwen moeten op alle machtsniveaus bij het besluitvormingsproces worden betrokken.
  • de uitzonderlijke winsten van multinationals tijdens crisissen (corona, Oekraïne …) te belasten om de klimaattransitie te financieren. Stop subsidies voor fossiele brandstoffen die de klimaatinspanningen belemmeren.

MIRROR, MIRROR ON THE STREET

Voor we vertrokken naar Egypte, kwamen we met meer dan 30.000 op straat in Brussel. Met een duidelijke boodschap voor onze politiekers : zet klimaatrechvaardigheid centraal op de politieke agenda. Ondanks de energiecrisis en de sterk gedaalde koopkracht, hebben we als bezorgde burgers in België getoond dat we nog steeds veel belang hechten aan de afbouw van fossiele brandstoffen, en dat we de kwetsbare landen willen ondersteunen zodat die zich kunnen aanpassen aan de gevolgen van de klimaatcrisis om de chaos waar we dit moment op afstevenen te vermijden.

 

FAIR TRADE BIEDT RECHTVAARDIGE OPLOSSINGEN VOOR DE KLIMAATCRISIS

Door de klimaatcrisis verliezen gemeenschappen hun belangrijkste voedsel- en inkomstenbron, want droogte, overstromingen en orkanen vernielen de gewassen. De armoede en de kwetsbaarheid van kleine boeren neemt toe.

Fairtradeproductie zet in op vermindering van de CO2-uitstoot en de waterbehoefte, op bescherming van bossen en verbetering van de bodem. Fairtradeverbintenissen zoals prijzen op basis van productiekosten, voorfinanciering en langetermijnrelaties garanderen kleine landbouwproducenten betere prijzen en meer economische stabiliteit. Dit is nodig om te kunnen investeren in oplossingen die het hoofd bieden aan de steeds extremere klimaatomstandigheden die hun gewassen bedreigen.

Fair Trade zou de norm moeten zijn, niet de uitzondering.

Koffiecoöperatie in Congo

RED DE PLANEET…HET IS DE ENIGE MET KOFFIE

Elke dag drinken we naar schatting 1,6 miljard kopjes koffie. Maar de toekomst voor koffie ziet er niet goed uit. Koffieplanten zijn enorm gevoelig voor temperatuurschommelingen en lijden onder de klimaatverandering. In de huidige situatie verwachten we een tekort aan koffie in 2050.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden investeert Muungano, een Congolese koffiecoöperatie, in agro-ecologische productietechnieken. Deze klimaatvriendelijke en slimme technieken maximaliseren de opbrengst voor de boeren. Zo planten ze verschillende complementaire bomen en struiken en kweken een eigen microklimaat voor natuurlijke insectenbestrijding.

Valse oplossing: biobrandstoffen

België importeert biobrandstoffen uit 67 landen. Volgens onze politici zou de bevolking van de producerende landen daar geen schade van ondervinden. Maar dat blijkt niet te kloppen. Vorig jaar deden we onderzoek naar een biobrandstoffenproject in Noord-Peru, dat milieuverontreiniging, water- en landroof en mensenrechtenschendingen veroorzaakt.

Ontdek het verhaal

IN 2023 VERHOOGT DE DRUK

Onze acties voor rechtvaardige en duurzame oplossingen voor de klimaatcrisis stoppen echter niet bij de overhandiging van de petitie of de klimaatmars. Volgend jaar zullen we er opnieuw staan tijdens de festivals, in de straten, in onze winkels en tijdens belangrijke politieke evenementen om eindelijk ambitieuzere maatregelen te zien ; maatregelen die komaf maken met de straffeloosheid voor grote bedrijven.

Group 1087 Group 1086 Group 1078 Path 996 Path 997 Path 998 Path 999 Path 1000 Path 1001 Path 1002 Path 1003 Ellipse 174

Samen voor klimaatrechtvaardigheid

Laten we samen actie ondernemen om duurzame oplossingen te vinden, het systeem te veranderen en levens te redden. Laten we samen werken aan een eerlijke en rechtvaardige toekomst voor iedereen.

Funded by the European Union

This was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Oxfam België/Belgique and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Rechts