Big business heeft de grootste impact op de klimaatcrisis.

Terwijl jullie dagelijks inspanningen leveren, neemt slechts 3% van de grote Belgische bedrijven échte actie. Zet samen met Oxfam België druk op bedrijven. Teken onze petitie voor rechtvaardige klimaatoplossingen.

21911 onderschreven deze petitie al

Grote bedrijven zijn grote vervuilers

Nu we de gevolgen van de klimaatcrisis zowel in België als in de rest van de wereld duidelijk voelen, zetten steeds meer mensen zich in om daar iets aan te doen. Ze consumeren anders, kiezen voor zachte mobiliteit en passen hun leefgewoontes aan. Maar ook al zijn die individuele bijdrages belangrijk, de verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis ligt vooral bij grote bedrijven. Grote bedrijven en multinationals hebben namelijk veel meer macht en financiële middelen om productie- en consumptiepatronen te veranderen.

Oxfam België onderzocht de uitstoot en klimaatplannen van de grootste Belgische bedrijven (de BEL20). Daaruit blijkt dat hun uitstoot enorm is, maar hun klimaatplannen veruit onvoldoende zijn. Volgens een studie van CDP (Carbon Disclosure Project) zet slechts 3% van de grootste Belgische bedrijven zich in voor een uitstoottraject dat in lijn ligt met de internationale doelstelling van een maximale opwarming van 1,5°C.  Een gemiddeld bedrijf uit de BEL20 stoot evenveel CO² uit als de armste 34% van de Belgen samen.

De BEL20 bedrijven blijven recordwinsten maken en verkiezen hun aandeelhouders uit te betalen in plaats van te investeren in de overgang naar een koolstofarme wereld. Tussen 2016 en 2021 keerden ze meer dan 47,5 miljard euro uit aan dividenden of 70% van hun winst.

Onze aanbevelingen

De grootste bedrijven moeten dringend meer investeren in de transitie naar duurzamere bedrijfsmodellen en hun impact op het klimaat verkleinen. Heel wat bedrijven zeggen dat ze aan het vergroenen zijn en hun uitstoot willen beperken. Maar die uitspraken blijven al te vaak bij holle beloftes en greenwashing of schijnoplossingen zoals koolstofcompensatie, terwijl concrete engagementen uitblijven. Om te bewijzen dat ze het echt menen, vragen we dat:

Bedrijven de variabele verloning van hun hogere kaders afhankelijk maken van het behalen van klimaat- en duurzaamheidstargets van het bedrijf. Veel bedrijven hanteren nu al een variabele verloning en incentive-structuren voor hun hoger management en directie. Maar die hangt nu voornamelijk af van het behalen van zuiver financiële winsttargets op de korte termijn. Op die manier motiveren ze het hoger kader niet om het beleid van hun bedrijf substantieel te veranderen en duurzamer te maken.

Met deze maatregel kunnen bedrijven hun directie en kaderleden aanmoedigen om écht werk te maken van een duurzame transitie. Daarmee bewijzen ze dat ze hun eigen klimaatambities ernstig nemen en er - letterlijk - waarde aan hechten.

Onze campagne voor klimaatrechtvaardigheid

We zijn niet allemaal even verantwoordelijk voor de klimaatcrisis en de gevolgen ervan. Sinds 1988 zijn 100 bedrijven wereldwijd verantwoordelijk voor 71% van de uitstoot van alle broeikasgassen. Toch ondervinden vooral de lage-inkomenslanden en de armste mensen die de minste broeikasgassen uitstoten de grootste gevolgen van de klimaatverandering. Met deze campagne willen we het korte termijnmodel van grote bedrijven veranderen dat nog steeds een handvol aandeelhouders bevoordeelt ten nadele van de planeet en de mensheid.  

Het klimaatprobleem is onvermijdelijk verbonden met sociale rechtvaardigheid: de klimaatcrisis en de ongelijkheid gaan hand in hand. Oxfam vecht voor een eerlijk klimaatbeleid voor iedereen.

Ga jij ook tot het uiterste voor het klimaat?

Door weer en wind fietsen, grondig recycleren, uit zompige rietjes drinken, koude douches nemen ...Ga jij ook tot het uiterste voor het klimaat? Eis dan hetzelfde van de grote Belgische bedrijven.

Speel video
Funded by the European Union

This was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Oxfam België/Belgique and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Rechts