Voedselsystemen

Wij pleiten voor een duurzaam voedselsysteem dat wereldwijd de rechten van kleinschalige landbouwers waarborgt en het recht op voedsel voor iedereen garandeert.

kleinschalige landbouw laos

honger en dorst in Afrika

In de Hoorn van Afrika teisteren opeenvolgende droogtes de meeste landen terwijl conflicten, epidemieën en stijgende voedselprijzen de situatie nog verergeren.

Doe een gift

Hoe wordt beslist wat er op ons bord komt? Voor de bedrijven die het voor het zeggen hebben over wie, wat en hoe geproduceerd wordt, gaat winst voor mensenrechten en klimaat. Het alternatief waar wij voor pleiten? Een duurzaam voedselsysteem dat wereldwijd de rechten van kleinschalige landbouwers waarborgt en het recht op voedsel voor iedereen garandeert.

Cijfers:

  • Wereldwijd lijden 811 miljoen mensen honger.
  • Indien vrouwen dezelfde toegang tot productiemiddelen zouden hebben als mannen, zou de opbrengst met 20 tot 30% kunnen stijgen, waardoor 100 tot 150 miljoen mensen van de honger zouden kunnen worden bevrijd.

Vaak zijn het net de boeren die zelf voedsel produceren, die honger hebben. Onaanvaardbaar, toch? De voedselonzekerheid van miljoenen mensen neemt toe. Doordat ze weinig toegang hebben tot productiemiddelen. Doordat er ongelijkheid bestaat tussen vrouwen en mannen. Doordat ze te weinig inkomen verdienen voor hun arbeid. Omdat het klimaat verandert, of omdat er conflicten of oneerlijke handel zijn.

Bovendien had de coronapandemie wereldwijd een stevige impact op de economie. Miljoenen mensen kwamen daardoor in extreme armoede terecht en kunnen hun voedsel niet meer betalen.

Grote voedselbedrijven hebben de touwtjes in handen

De grote voedselbedrijven of multinationals dingen steeds meer af op mensenrechten. Arbeiders, arbeidsters, boeren en boerinnen krijgen geen leefbaar loon of inkomen voor hun producten en diensten, hoewel ze een onmisbare schakel zijn in de voedselketen.

De huidige handelsregels en -praktijken garanderen geen duurzame oplossingen voor mens en milieu. De regelgeving maakt het overheden moeilijk, vooral in kwetsbare landen, om een beleid te voeren dat lokale veerkracht verhoogt en het milieu beschermt.

Wie de regels opstelt? Die komen tot stand via een ondemocratisch en vooral niet transparant proces. Grote bedrijven, die vaak weinig belastingen betalen in de landen waar ze actief zijn, dicteren de wet.

melkboerinnen Burkina Faso

De regels van ons voedselsysteem hertekenen

Om op de lange termijn de wereldwijde voedselzekerheid veilig te stellen, is een transitie nodig naar duurzame, veerkrachtige voedselsystemen die:

  • een groeiende wereldbevolking van voldoende en gezond, kwaliteitsvol voedsel voorzien
  • de negatieve effecten op het milieu en het klimaat verminderen
  • duurzaam werk en inkomen veilig stellen, vrouwenrechten versterken en ongelijkheid verminderen

Overheden moeten de onrechtvaardige handelsregels, praktijken en instellingen die de internationale handel richting geven grondig herzien. Nationale overheden moeten hun eigen beleid voor de voedselsector kunnen bepalen, waar de rechten van producenten en consumenten, en de planeet beschermd worden.

Wat doet Oxfam om een duurzaam voedselsysteem te creëren?

Oxfam België werkt op drie niveaus:

  • We pakken het huidige systeem aan door de logica en het beleid achter het voedselsysteem bloot te leggen, op verschillende domeinen: handel, landbouw, ongelijkheid, klimaat, mensenrechten, sociale bescherming en financiën.
  • we ondersteunen en promoten samen met partners alternatieven voor het huidige voedselsysteem: agro-ecologie, duurzame lokale ketens, fair trade, zorgplicht, eerlijke fiscaliteit, ecofeminisme, sociale economie.
  • We bouwen en ondersteunen een beweging die de zeggenschap van boeren/innen en arbeiders/sters op het beleid vergroot. We versterken sociale bewegingen en organisaties die ijveren voor duurzame voedselsystemen door onze kennis en expertise te delen, ondersteuning te bieden en allianties te smeden.

Laatste nieuws over voedsel

Persbericht
Voedselsystemen

Oxfam en cacaoboeren op Wereldcacaoconferentie in Brussel

Rebuild Women's Hope oprichtster Marcelline Budza omhelst een andere vrouw.
Persbericht
Voedselsystemen

Straffe vrouwen, straffe koffie

Nieuws
Voedselsystemen

Solidariteit met de boerenbeweging

Steun onze oproep tegen honger

Doe een gift, jouw steun maakt het verschil!

Rechts