Laos field worker in rice field

Oxfam in uw testament: laat uw idealen na

Wij willen een wereld zonder armoede en ongelijkheid. U ook? Met een legaat kunt u die droom helpen waarmaken.

Voor ons is armoede niet onvermijdelijk. Armoede is het gevolg van menselijke keuzes en kan dus bestreden worden door andere keuzes te maken. Armoede bestrijden is onze dagelijkse missie. Wij voeren in meer dan 60 landen over de hele wereld projecten met meer dan 3.500 partnerorganisaties om de oorzaken van armoede en onrecht te bestrijden en duurzame oplossingen te vinden.

U draagt misschien daartoe bij via vrijwilligerswerk, het ondertekenen van petities, deelname aan demonstraties of financiële ondersteuning aan Oxfam. U kan er voor zorgen dat u blijft bijdragen, ook als u er niet meer bent.

Door Oxfam in uw testament op te nemen, schenkt u meer dan materiële goederen: u laat uw idealen na. Op die manier blijft u vechten voor een rechtvaardiger en eerlijkere wereld. Wilt u onze brochure krijgen of gecontacteerd worden over een legaat aan Oxfam? Vul dan onderaan formulier in.

Waarom Oxfam opnemen in uw testament?

  • Oxfam is één van de grootste Belgische ngo’s die tegen armoede strijden en heeft bijna 60 jaar ervaring op dat vlak.
  • Uw gebaar zal belangrijke programma's financieren zoals toegang tot water en voedsel, onderwijs, de verdediging van de mensenrechten, gendergelijkheid of het klimaat.
  • Uw legaat stelt ons in staat om levens te redden in geval van grote rampen of conflicten.
  • Vanaf 1 juli 2021 geldt in Vlaanderen een nieuwe regeling rond duolegaten en is er een nultarief bij schenkingen aan een goed doel, waardoor het volledig bedrag naar ons gaat. Wenst u ook aan een vriend schenken, dan geldt de vriendenerfenis van 3% op de eerste schijf van 15.000 euro.
  • Onze vertrouwenspersoon is er om uw vragen te beantwoorden en u persoonlijk te begeleiden in het proces.

In 2020 sloegen Oxfam-Solidariteit VZA en Oxfam-Wereldwinkels/OFT  VZWde handen in elkaar en vormden één organisatie: Oxfam België. De juridische identiteit van deze twee organisaties blijft echter bestaan. U kunt er dus voor kiezen om iets na te laten aan een van beide organisaties of aan Oxfam België. Neem contact op met onze vertrouwenspersoon voor meer informatie over dit onderwerp.

Schenkingen bij leven

U kan zowel goederen als geld schenken.  Zo kan u de gedeeltelijke of volledige verdeling van uw goederen beter beheren en de successierechten verminderen die uw erfgenamen bij je overlijden normaal moeten betalen.
U kunt ook tijdens bij leven een schenking doen aan Oxfam. De schenkingsrechten bij een vzw als Oxfam bedragen slechts 0% in Vlaanderen en 7% in Brussel en Wallonië. 

Ik sta achter Oxfam

Gie besloot om zijn huis als legaat aan Oxfam te schenken :

"Ik schonk Oxfam een legaat omdat ik tegen het erfrecht en erfenissen ben. Erfrecht komt vooral de rijken ten goede en houdt de kloof tussen arm en rijk in stand. Via dit legaat laat ik mijn bezitting over aan alle kinderen van de wereld.

Ik koos voor Oxfam omdat ik achter hun doelstellingen sta én omdat ze mijn voorwaarde aanvaardden dat iemand die het financieel moeilijk heeft na mijn dood in mijn huis mag blijven wonen tot aan haar dood.
"

Wenst u onze brochure te krijgen of gecontacteerd te worden over een legaat aan Oxfam?

Vink uw keuze(s) aan en vul onderstaand formulier in. Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de opvolging van deze aanvraag en zullen niet doorgegeven worden aan derden. 

U kan uw gegevens altijd aanpassen door te bellen naar Maxim-Igor Popowycz op nr. +32 (0) 484 54 66 03 of hem te mailen op Maxim-Igor.Popowycz@oxfam.org.

Rechts