Oxfam in uw testament: laat uw idealen na

Wij willen een wereld zonder armoede en ongelijkheid. U ook? Met een legaat kunt u die droom helpen waarmaken.

Créez une collecte pour Oxfam

Hebt u vragen ?

Neem contact op met Maxim-Igor Popowycz, onze Legacy Officer, op nr. +32 (0) 484 54 66 03 of per email op Maxim-Igor.Popowycz@oxfam.org.

Voor ons is armoede niet onvermijdelijk. Armoede is het gevolg van menselijke keuzes en kan dus bestreden worden door andere keuzes te maken. Armoede bestrijden is onze dagelijkse missie. Wij voeren in meer dan 60 landen over de hele wereld projecten met meer dan 3.500 partnerorganisaties om de oorzaken van armoede en onrecht te bestrijden en duurzame oplossingen te vinden.

U draagt misschien daartoe bij via vrijwilligerswerk, het ondertekenen van petities, deelname aan demonstraties of financiële ondersteuning aan Oxfam. U kan er voor zorgen dat u blijft bijdragen, ook als u er niet meer bent.

Waarom Oxfam opnemen in uw testament?

 Dankzij uw legaat staat u centraal in onze acties, zoals: 

  • Wereldwijd samenwerkingsprojecten met onze lokale partners ondersteunen (bijvoorbeeld in Burkina Faso waar we de lokale melkhandel ondersteunen). 

  • Humanitaire noodhulp leveren bij conflicten of rampen zoals de oorlog in Oekraïne of de aardbevingen in Turkije en Syrië. 

  • Overheden aanporren om een einde te maken aan het sociaal en economisch onrecht. 

  • Vrouwenrechten bevorderen en vrouwen steunen hun rechtmatige plaats in de samenleving te eisen. 

  • Solidariteit aanmoedigen via informatie, vorming en vrijwilligerswerk. 

Hoe stelt u een legaat op voor Oxfam?

Een testament opstellen, kan emotioneel zwaar zijn want het is de laatste boodschap die u aan uw naasten nalaat. Maar zo’n belangrijke stap kan ook rust brengen want dan bent u zeker dat uw keuzes gerespecteerd zullen worden.

U kunt uw testament zelf schrijven, maar het is raadzaam om via een notaris een authentiek testament op te stellen. Zo bent u er zeker van dat uw wilsbeschikking tot de letter zal worden uitgevoerd. In dat testament schrijft u wat u aan Oxfam wenst na te laten (een geldsom, onroerend goed , waardevolle voorwerpen, enz.).

In 2020 sloegen Oxfam-Solidariteit vzw en Oxfam-Wereldwinkels/OFT vzw de handen in elkaar en vormden één organisatie: Oxfam België. De juridische identiteit van deze twee organisaties blijft echter bestaan. U kunt er dus voor kiezen om iets na te laten aan een van beide organisaties of aan Oxfam België.  

Bestel onze gratis en vrijblijvende brochure, die alle informatie en adviezen bevat die je nodig hebt om je testament op te stellen.

Je kunt ook profiteren van een vertrouwelijk, gratis en vrijblijvend gesprek met een advocaat. Je kunt antwoorden krijgen op je vragen, een berekening van je vermogen of hulp bij het opstellen van je testament.

 

Ik sta achter Oxfam

Gie besloot om zijn huis als legaat aan Oxfam te schenken :

"Ik schonk Oxfam een legaat omdat ik tegen het erfrecht en erfenissen ben. Erfrecht komt vooral de rijken ten goede en houdt de kloof tussen arm en rijk in stand. Via dit legaat laat ik mijn bezitting over aan alle kinderen van de wereld.

Ik koos voor Oxfam omdat ik achter hun doelstellingen sta én omdat ze mijn voorwaarde aanvaardden dat iemand die het financieel moeilijk heeft na mijn dood in mijn huis mag blijven wonen tot aan haar dood.
"

Schenkingen bij leven

Je kunt tijdens je leven vermogen of geld schenken. Dit maakt het mogelijk om de verdeling, geheel of gedeeltelijk, van je vermogen te regelen en soms om de successierechten die je erfgenamen bij je overlijden moeten betalen, te verlagen.

Wenst u onze brochure te krijgen of gecontacteerd te worden over een legaat aan Oxfam?

Vink uw keuze(s) aan en vul onderstaand formulier in. Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de opvolging van deze aanvraag en zullen niet doorgegeven worden aan derden. 

U kan uw gegevens altijd aanpassen door te bellen naar Maxim-Igor Popowycz op nr. +32 (0) 484 54 66 03 of hem te mailen op Maxim-Igor.Popowycz@oxfam.org.

Rechts