Rechtvaardige economie

De vijf rijkste mannen ter wereld hebben hun rijkdom verdubbeld sinds 2020, terwijl vijf miljard mensen armer zijn geworden.

Oxfam België identificeert het sinds 1980 dominante economische model, dat we ongebreideld kapitalisme of neoliberalisme noemen, als de grootste hedendaagse aanjager van ongelijkheid.

inequality

Meer weten?

Lees ons laatste rapport over de groeiende ongelijkheid.

Inequality Inc.

We zien een verschuiving van een productie- naar een financiële economie, met steeds meer belang voor opbrengsten uit beleggingen en spectaculaire winsten. Dit is ten voordele van kapitaalbezitters en aandeelhouders en ten nadele van mensen die leven van hun arbeid.

Steeds meer wordt duidelijk dat de focus op voortdurende economische groei, zeker wanneer die niet inclusief is, nefast is voor de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Bovendien heeft dit model een enorme negatieve impact op het klimaat, op gendergelijkheid en op de relatie tussen politiek en bedrijven.

Transitie en alternatieven

Het huidige systeem is niet schokbestendig. De samenloop van crisissen verhoogt voor Oxfam België de urgentie om als deel van een globale beweging de strijd op te voeren voor de transitie naar een systeem waarin solidariteit en rechtvaardigheid voorop staan. Een economie waarin de gecreëerde meerwaarde duurzaam tot stand komt, gebaseerd op een eerlijk (wereld)handels- en belastingsysteem, en billijk verdeeld wordt voor iedereen. Op die manier krijgt iedere persoon de kans op een waardig leven.

Eerlijke handel met producenten

Eerlijke handel

Eerlijke handel heeft de sleutel voor duurzame ontwikkeling vast.
Oxfam en circulaire economie

Oxfam en circulaire economie

De tweedehandswerking van Oxfam draagt zo veel mogelijk bij aan een circulaire economie. Ontdek wat dat betekent.

Zorgplicht voor bedrijven

Zorgen voor elkaar en onze planeet is cruciaal. Maar hoe zit het nu precies in het bedrijfsleven?

Fiscale rechtvaardigheid

Overheden laten toe dat multinationals weinig belastingen betalen.

Landroof

Grote bedrijven pikken wereldwijd land in van inheemse bewoners.

Rechts