Humanitaire hulp bij rampen en conflicten

Elk jaar worden miljoenen mensen geconfronteerd met rampen of gewapende conflicten. Ze vluchten uit hun huis en verliezen van de ene dag op de ander alles, waarna ze het hoofd moeten bieden aan honger en ziektes. Om in die omstandigheden te overleven, hangen ze af van noodhulp. Telkens als we hulp bieden, proberen we de mensen ook weerbaar te maken voor terugkerende crisissen.

Humanitarian action in Yemen

Dringende humanitaire noodhulp: honger en dorst in Afrika

In de Hoorn van Afrika teisteren opeenvolgende droogtes de meeste landen terwijl conflicten, epidemieën en stijgende voedselprijzen de situatie nog verergeren.

Doe een gift

Naargelang de specifieke noden leveren we samen met onze partners bijvoorbeeld drinkbaar water of voedsel. We zorgen voor sanitaire infrastructuur zoals latrines, douches en handwaspunten. Samen met de betrokken gemeenschappen beschermen we ook de meest kwetsbare mensen zodat hun basisrechten en waardigheid gerespecteerd worden.

Papa met kinderen in Jemen

De stille oorlog in Jemen

In Jemen, waar er sinds 2015 een oorlog woedt, hebben miljoenen mensen geen toegang tot voedsel, drinkwater of degelijke sanitaire voorzieningen. Vooral in de Marib-regio is de situatie zorgelijk. De regio herbergt ongeveer 1 miljoen ontheemde mensen op de vlucht voor het geweld. Oxfam en haar lokale partners delen er geld en voedselbonnen uit en werken er aan duurzame oplossingen.

HONGER, DORST EN TOENEMEND GEWELD IN OOST-AFRIKA, DE SAHEL EN CONGO

In een aantal Afrikaanse regio’s verslechtert de humanitaire situatie met de dag. Voedselonzekerheid, tekort aan drinkwater, gebrek aan toegang tot gezondheidszorg, binnenlandse ontheemding als gevolg van geweld, slechte hygiënische en sanitaire omstandigheden in opvanggebieden ... De behoeften zijn enorm in de Hoorn van Afrika, het Sahelgebied en de Democratische Republiek Congo.

watertruck delivering water in shelters in Aleppo

BEDANKT VOOR UW STEUN NA DE AARDBEVINGEN IN TURKIJE EN SYRIË

Oxfam en zes andere lidorganisaties van het 12-12 Consortium riepen samen op tot solidariteit om iets te doen aan de humanitaire crisis als gevolg van de dodelijke aardbevingen in februari in Turkije en Syrië. Dankzij de vele steunbetuigingen konden we voedselhulp leveren, geld uitdelen aan mensen zonder huis, dekens en kleding verdelen, enz.

Oxfam, specialist in noodhulp

We reageren op elke humanitaire noodoproep met respect voor de getroffen mensen en gemeenschappen, onder andere door hen juridisch en psychologisch bij te staan. Samen met onze partners kunnen we steeds meer mensen helpen, omdat we al jarenlang lokale organisaties ondersteunen en sterker maken. We zorgen er nadien ook voor dat ze zelf in staat zijn om te reageren wanneer een noodsituatie zich voordoet.

Op een ander niveau bezorgen we onze lokale partners de nodige middelen om druk uit te oefenen op hun overheden. Zelf doen we ook aan beleidsbeïnvloeding bij de internationale beleidsmakers om ervoor te zorgen dat systematische rampen zoals hongersnood zich niet meer zouden voordoen.

Om de best mogelijke resultaten te behalen, stemmen we ons werk af met andere organisaties zoals de Verenigde Naties en het Belgische consortium voor noodsituaties ‘12-12’.

De uitdagingen bij rampen en conflicten

Om een duurzaam effect te hebben, moet een humanitaire interventie goed doordacht en op de lange termijn gepland zijn. Ingrijpen is niet genoeg, we moeten ook nadenken over de periode ná de ramp. Daarom baseren we onze interventies op 3 hoofdprincipes:

  • Zo snel mogelijk tussenkomen: bij een humanitaire ramp wordt de schade vaak groter door de indirecte gevolgen van de noodtoestand. Een aardbeving kan waterzuiveringsinstallaties vernielen waardoor het aantal ziektes als gevolg van vervuild water kan toenemen. Om een  sneeuwbaleffect te vermijden, is het noodzakelijk om zo snel mogelijk tussen te komen en zo de toename van de rampen te voorkomen en zoveel mogelijk levens te redden.
  • Heropbouw: bij een ramp wordt er heel wat infrastructuur vernield. Meestal verliezen volledige bevolkingsgroepen zowel hun bestaansmiddelen als hun bezittingen en dus ook de mogelijkheid om te herbeginnen. Daarom helpen we na de eerste hulpverlening de getroffen mensen bij de heropbouw.
  • Preventie: als de bevolking opgeleid is om de risico's van rampen te beperken, dan kunnen de meest vernietigende gevolgen vermeden worden. Dit is vooral het geval voor natuurrampen die zich herhalen en die door de klimaatverandering nog vaker zullen plaats vinden.

Dankzij onze logistieke middelen en de vaardigheden van onze collega's en partners in meer dan 90 landen, zijn we in staat om een collectieve respons te bieden op humanitaire noodsituaties en om samen met de lokale bevolking op lange termijn te werken.

Lees meer over noodhulp en ontwikkeling

Persbericht
Humanitaire hulp bij rampen en conflicten

Oxfam start noodfonds op voor Marokko

Nieuws
Voedselsystemen

Hoe de klimaatcrisis de toegang tot water zal verstoren

Persbericht
Humanitaire hulp bij rampen en conflicten

Oxfam lanceert platform om steunacties aan te maken

Rechts