Genderrechtvaardigheid en vrouwenrechten

Overal ter wereld worden vrouwen geconfronteerd met genderongelijkheid, soms in combinatie met andere vormen van discriminatie. Zij ervaren daardoor meer onrecht.

Laten we een einde maken aan de economische ongelijkheid via feministische belastingen.

Teken onze petitie

 

Voor Oxfam betekent genderrechtvaardigheid volledige gelijkheid en gelijkwaardigheid op elk vlak. Zo kunnen vrouwen het beleid, de structuren en de beslissingen die hun leven en de samenleving beïnvloeden, samen en in gelijke mate mee bepalen en vormgeven. 

De wetgeving en het beleid blijven verbeteren is noodzakelijk, maar dat volstaat niet. Wij geloven dat het transformeren van de machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen, en de structuren, normen en waarden waarop deze gebaseerd zijn, essentieel is om een einde te maken aan armoede en om ongelijkheden te herstellen.

ongelijkheid tussen mannen en vrouwen

Onze wereldeconomie is gebaseerd op de systematische uitbuiting van vrouwen via onbetaald of nauwelijks betaald werk. Bovendien zijn vrouwen extra blootgesteld aan de gevolgen van oorlog, klimaat, economische- en migratiecrises en discriminatie op alle gebieden van het privé- en openbare leven. Ze hebben ook minder toegang tot financiële middelen, land, onderwijs, politieke macht en gezondheidszorg. Dit onrecht is niet aangeboren: het is het resultaat van wereldwijde, structurele ongelijkheden. Aan de basis hiervan liggen de gendergebonden sociale rollen en discriminerende culturele normen en praktijken.  

We bekijken genderongelijkheid niet geïsoleerd en zetten de ‘intersectionele’ bril op. Dat wil zeggen dat we niet enkel naar gender als bron van ongelijkheid kijken, maar verbanden leggen naar andere vormen van ongelijkheid zoals huidskleur, economische situatie, leeftijd, seksuele geaardheid, genderidentiteit, enz. Want het is vaak de combinatie van die factoren die de toegang tot middelen, macht en kansen bepaalt.

Maar vrouwen zijn niet alleen slachtoffers van dit patriarchale systeem, zij zijn tegelijk en vooral de drijvende kracht achter de verandering naar een meer gelijke en rechtvaardige samenleving. 

Economische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen

Ons economisch systeem is kapitalistisch, patriarchaal en kolonialistisch
women's march 2023 no food sovereignty without feminism

Gender en voedselsystemen

Les femmes peuvent jouer un rôle clé dans la transformation de nos systèmes alimentaires actuels.

Oxfam-projecten voor meer gendergelijkheid

Du commerce équitable au plaidoyer politique, le genre est au centre de nos actions.

De feministische principes van Oxfam

Wij volgen deze principes in alle aspecten van ons werk.
climate march gender en climate

Een feministische en intersectionele kijk op klimaatrechtvaardigheid

Vrouwen en LGBTQIA+-personen worden meer getroffen door de klimaatcrisis dan anderen – ook al zijn ze daar algemeen genomen het minst verantwoordelijk voor. Toch wordt er op het beleidsvlak van emissiereductie geen rekening gehouden met hun standpunten.

Wist je dat ...

150 miljoen

Er zouden naar schatting 150 miljoen minder mensen honger lijden als vrouwen dezelfde toegang hadden tot de productiemiddelen in de landbouw als mannen.

3/4

Wereldwijd nemen vrouwen driekwart van het onbetaalde zorgwerk voor hun rekening.

1/3

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen tijdens haar leven met geweld te maken.

24%

Gemiddeld worden vrouwen 24% minder betaald dan mannen voor gelijkwaardig werk, in alle regio’s en sectoren.

Laatste nieuws over genderrechtvaardigheid

Nieuws
Voedselsystemen

Solidariteit met de boerenbeweging

Vrouwen van de koffiecoöperatie RWH
Persbericht
Genderrechtvaardigheid en vrouwenrechten

Sterke vrouwen, straffe koffie

Nepal Women
Nieuws
Klimaatrechtvaardigheid

Vrouwen vechten voor het klimaat

Rechts