Bescherming tegen misbruik en uitbuiting

Oxfam kondigde in februari 2018 als onderdeel van een programma ter versterking van preventie en bescherming een uitgebreid actieplan aan om beschermingsmechanismen sterker te maken in de hele organisatie en wantoestanden uit te roeien.

 

Actieplan tegen misbruik en uitbuiting

Dit plan ligt aan de basis van onze werking voor de komende twee jaar. Lees ons laatste rapport (ENG) en ontdek welke acties we tot nu toe hebben ondernomen en wat we dit jaar hebben gepland om misbruik verder te voorkomen.

Meer details over de uitvoering van het actieplan kan je hier bekijken.

Integriteitscharter voor de ngo-sector in België

Oxfam België en Oxfam-Magasins du monde hebben een nieuw integriteitscharter ondertekend dat premier Alexander De Croo voor de ngo-sector heeft ingevoerd. Door dat charter te ondertekenen erkennen we integriteit en respect als kernwaarden en verbinden we ons ertoe om een duidelijke integriteitsaanpak te hanteren met concrete maatregelen uit het charter.

Interne maatregelen die HR genomen heeft om de integriteit te garanderen (Safeguarding Beleid)

Oxfam België hanteert in haar eigen organisatie een nultolerantie op het vlak van ongewenste seksuele intimiteiten, intimidatie, uitbuiting en misbruik.

Om dat te handhaven, heeft Oxfam België een Safeguarding Beleid ingevoerd dat een reeks interne maatregelen omvat om de integriteit en de uitbanning van alle vormen van misbruik binnen de organisatie te garanderen: workshops en webinars over deze onderwerpen, een strikt referentiesysteem voor nieuwe medewerkers, twee vertrouwenspersonen en vier aanspreekpunten voor integriteitskwesties,…

Een van de belangrijkste pijlers van preventie is onze gedragscode, die een kader biedt waarbinnen alle Oxfam-medewerkers, waar ze ook werken, zich ertoe verbinden hun taken uit te voeren en hun gedrag te reguleren.

De hele procedure kan je hier bekijken.

Melding en signalering van misbruik

Om ervoor te zorgen dat alle mensen die aan Oxfam verbonden zijn - personeelsleden, vrijwilligers, donateurs, partners en begunstigden - zich veilig voelen, is er een procedure ingevoerd om de melding van incidenten of angsten te vergemakkelijken. Daarbij kan de persoon ervoor kiezen om dat al dan niet anoniem te doen. Via deze procedure kunnen de volgende zaken worden gemeld:

  • vermoedens van diefstal of fraude,
  • niet-naleving van een wettelijke verplichting,
  • gerechtelijke dwaling,
  • gevaar voor de gezondheid en veiligheid van personen,
  • gevaar voor het milieu,
  • opzettelijk verzwijgen van informatie,
  • uitbuiting of grensoverschrijdend seksueel gedrag,
  • misbruik of uitbuiting van minderjarigen.

 

Meldingen kunnen gedaan worden via het online formulier of via e-mail:

Alle meldingen zijn vertrouwelijk en we delen alleen de details met de juiste teamleden om je klacht te behandelen. Je kan ervoor kiezen om anoniem te blijven. In onze privacyverklaring kan je lezen waarop jouw informatie zal worden verwerkt.

Rechts