Wie bestuurt Oxfam België?

Oxfam België wordt geleid door een collegiaal bestuursorgaan en een algemene vergadering.

Wie zit er in het collegiaal bestuursorgaan van Oxfam België?

Het collegiaal bestuursorgaan heeft de eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van Oxfam België. Het bestuur vertegenwoordigt Oxfam België in alle juridische en buitengerechtelijke kwesties. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering zijn verantwoordelijkheden van het collegiaal bestuursorgaan.

Het Bestuur van Oxfam België bestaat uit maximaal 12 leden.

De huidige leden van het collegiaal bestuursorgaan zijn:

 • Lodewijk DE WITTE (voorzitter)
 • Manoëlla WILBAUT (vice-voorzitter)
 • Tony JOSSA (bestuurder)
 • Erik VAN DEN BEGIN (bestuurder)
 • Lucie VAN DEN BOSCH (bestuurder)
 • Marie-Claire VAN DE VELDE (bestuurder)
 • Hélène VANDEWALLE (bestuurder)
 • Nikki VAN DE KEERE (bestuurder)
 • Bruno TORDEUR (bestuurder)
 • Patricia CARDON (bestuurder)
 • Jérémie Fastrez (bestuurder)
 • Eva SMETS (Algemeen Directeur, waarnemer zonder stemrecht)

Het Bestuur wordt bijgestaan door drie comités:

 • Het Comité Handel (om de verdere ontplooiing van de handelsactiviteiten binnen Oxfam België te realiseren)
 • Het Remuneratie-en benoemingscomité
 • Het Financiën, Risicobeheer en Auditcomité

Voorzitter collegiaal bestuursorgaan: Lodewijk De Witte

Lodewijk De Witte is voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan sinds 15 februari 2020. Hij is lang gouverneur geweest van de provincie Vlaams-Brabant. Hij heeft zich daarnaast ingezet voor verschillende sociale doelen, met name in het domein van de sociale economie.

“Oxfam is een organisatie met sterke waarden, waar ik in geloof. Ieder kind wordt even naakt en beloftevol geboren. Wat het van zijn of haar leven kan maken, hangt sterk af van de kansen die het krijgt. Gelijke kansen geven aan iedereen veronderstelt dat we structurele ongelijkheden wegwerken: ongelijkheden op basis van afkomst, van waar men geboren wordt of van de plaats op de sociale ladder; ongelijkheden op basis van geslacht of geaardheid. Meer sociale gelijkheid vraagt om een bewuste en solidaire samenleving, om een sterk sociaal weefsel, om goede openbare voorzieningen en om een sterke economie. Dat uitbouwen is enkel mogelijk met eerlijke handel, met rechtvaardige belastingen, met reële vrijheid en democratie en met stevige sociale rechten en bescherming. Om daartoe bij te dragen, wil ik mij inzetten voor Oxfam."

Wie zit er in de algemene vergadering van Oxfam België?

De algemene vergadering is het hoogste bestuursorgaan en legt de fundamentele waarden, de globale visie en de algemene verwachtingen van de organisatie vast, benoemt en ontslaat de leden van het Bestuur van de VZW en houdt toezicht over haar werkzaamheden. De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en de begrotingen. De AV vergadert minstens tweemaal per jaar.

De AV telt maximaal 90 leden. In de AV zullen verschillende categorieën kunnen zetelen, in de eerste plaats de lokale en nationale vrijwilligers, maar ook personen die externe expertise aandragen. Sowieso is minimaal 50% voorbehouden voor vrijwilligers. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de het collegiaal bestuursorgaan.

Leden Algemene Vergadering Oxfam België:

Marcel ADLER, Suyin AERTS, Rita ANDRIES, Jeroen BEIRNAERT, Pierre BOGAERTS, Isabelle BOL, Jacques BOURGAUX, Dirk BRACKENIER, Luc BRAL, Marie BRUYNINX, Amélie CANON, Lisette CAUBERGHS, Sophie CHARLIER, Jan CUYCKENS, Jos DEKEUKELEIRE, Yves DESMET, Anja DETANT, Jo DIRIS, Antonio DONAIRE, Vera DUA, Anne-Christine DUSSART, Amandine FALCICCHIO, Bjorn FEYS, Patrick FRANCEUS, Eddy GIJS, Daniel GRANCHO, Luc GUNS, Johan HEIRMAN, Herta KRIEGER, Miet KUPPENS, Annelies LEFEVRE, Florence LEPOIVRE, Vincent LHEUREUX, José MADEREEL, Rik MAEKELBERG, Carla MARTENS, Olivette MIKOLAJCZAK, Marijke MOULAERT, Toon OMBELETS, Marc PICKEUR, Geert PUYPE, Patrick REYNDERS, Stéphanie RYCKEN, Joris RYCKEN, Arnold SCHEERDER, Ine SCHOCKAERT, Frank SCHWALBA-HOTH, Katleen SOTTIAUX, Bart STAES, André STEINER, William STROBBE, , Mieke THIERENS, Elke TILLMAN, Mirjam VAN BELLE, Marc VAN DE VELDE, Karen VAN DEN BRANDE, Kris VAN DER EYCKEN, Gert VAN HECKEN, Guido VAN HECKEN, Katie VAN HEMELRIJK, Liesbet VAN LANDEGEM, Veerle VAN LINDEN, Michel VAN MECHELEN, Hugo VAN NOYEN, Sonja VANDAELE, Jacinta VANDEWAL, Anne VANSTEELANDT, Thomas VERCRUYSSE, An WILLEMS, Jonas WILLEQUET

 

 

Path 587 Path 588 Path 589 Path 590 Path 591 Path 592 Path 593 Path 594 Path 595

Heb jij nog vragen over de werking van onze bestuursorganen of heb je interesse om lid te worden van de Algemene vergadering?

Rechts