Transparantie en financiën

We vinden het belangrijk om open met jou te communiceren. Daarom willen we zo transparant mogelijk zijn over onze inkomsten en over de manier waarop we die inkomsten besteden.

Waar gaan onze inkomsten naartoe?

Cijfers uit 2023

45% van onze inkomsten worden gebruikt voor onze beleidsbeïnvloeding en verschillende projecten. Bijna 30% wordt gebruikt om onze fairtradepartners te steunen. Het overige geld gaat naar onze sensibiliseringscampagnes, onze tweedehandswerking, onze fondsenwervende activiteiten en administratieve ondersteuning.

Waar haalt Oxfam zijn financiële middelen?

Inkomsten Oxfam 2023

Cijfers uit 2023

Van wie krijgt Oxfam subsidies?

Belgische donoren 

 • DGD - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp 
 • Enabel - Belgisch ontwikkelingsagentschap 
 • Vlaamse overheid – Departement Cultuur, Jeugd & Media / Vlaanderen International 
 • WBI - Wallonie Bruxelles International 
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Be Circular 
 • Provincie Vlaams-Brabant 
 • Provincie Waals-Brabant 
 • Provincie Oost-Vlaanderen 
 • Provincie West-Vlaanderen 
 • Talrijke steden en gemeenten 
 • 11.11.11 - Koepel van Internationale Solidariteit 
 • CNCD 11.11.11 - Centre National de Coopération au Développement 
 • 12-12 - Belgisch consortium voor Noodhulpsituaties 
 • Koning Boudewijnstichting 
 • Service Public Wallonie

Europese Unie 

 • DG ECHO - Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) 
 • DG INTPA - Internationale partnerschappen 
 • DG NEAR - Europees nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen 
 • DG RTD - Onderzoek en innovatie 

Internationale donoren 

 • Luxdev - Agence luxembourgeoise pour la Coopération au développement 
 • SIDA - Swedish International Development Agency 
 • ILO - International Labour Organization 
 • UNDP - United Nations Development Programme 
 • UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees 
 • UNWOMEN - United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women 
 • WFP – World Food Programme 
 • WFP INCA - World Food Programme Innovation Accelerator 

 

Wie evalueert de projecten en programma’s van Oxfam België?

Wij geloven dat leren cruciaal is voor een organisatie die streeft naar verandering. Mede daarom worden onze programma’s geëvalueerd door onafhankelijke externe experten, zowel tussentijds als op het einde van elk programma. De evaluatierapporten kan je hier vinden.

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

Oxfam België is lid van de Ethische Fondsenwerving vzw. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

Heel wat organisaties vragen giften aan particulieren, maar het is niet altijd duidelijk waarvoor die giften bestemd zijn. Daarom werd in 1996 de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving opgericht en een ethische code aanvaard. Alle details daarover vind je hier.

Wie of wat controleert of Oxfam België zijn inkomsten efficiënt gebruikt?

Onze financiële balansen zijn openbaar. Je kan al onze jaarrapporten hier raadplegen.

Op deze website vind je alle financiële details over Oxfam België en ook over vele andere ngo’s. We deponeren onze jaarrekeningen ook elk jaar bij de Nationale Bank van België.

Audits en controle van onze financiën

 • Oxfam International voert geregeld evaluaties uit van Oxfam België. Een bedrijfsrevisor controleert jaarlijks de boekhouding van Oxfam België. Het revisieverslag is vrij raadpleegbaar.
 • De overheden en instellingen die ons subsidies verstrekken, voeren regelmatige en strikte controles uit op de projecten of programma's die zij (mee) financieren.
 • Het Belgische ministerie van Financiën controleert alle giften aan Oxfam België. Op basis van deze controle geven we fiscale attesten aan onze schenkers.
 • Er zijn ook geregeld externe financiële audits.

Hoeveel verdient de algemeen directeur van Oxfam België?

Eva Smets is de algemeen directeur van Oxfam België. Dit is haar inkomen:

Salaris: 6536,49€ euro bruto per maand

Voordelen: vakantiegeld, maaltijdcheques, 13de maand, groepsverzekering & hospitalisatieverzekering

Hoe weten we of de partnerorganisaties en begunstigden van Oxfam hun middelen correct gebruiken?

Oxfam steunt partnerorganisaties in ontwikkelingslanden op verschillende manieren. Bijvoorbeeld:

 • we leveren materiaal
 • we helpen een partnerorganisatie om vorming te geven
 • we geven financiële steun

Partnerorganisaties verbinden zich er altijd toe om een strikte contractuele overeenkomst te respecteren. We werken met project- en programmabeheerders en verbindingspersonen op het terrein. Zij volgen de projecten en programma's nauwgezet op, samen met de lokale teams. We doen ook geregeld budgettaire controles om er zeker van te zijn dat het geïnvesteerde geld goed beheerd wordt en om te voorkomen dat geld verduisterd zou worden.

De straatwervers van Oxfam

Je bent ze waarschijnlijk al tegengekomen in een winkelstraat van het land of aan je deur. Onze straatwervers zijn een onmisbare schakel in onze werking. Ze zorgen ervoor dat er nieuwe mensen bijkomen die Oxfam maandelijks steunen.

Benieuwd hoe dit in z’n werk gaat?
 

Oxfam en telemarketing

Misschien werd je al eens telefonisch gecontacteerd in naam van Oxfam. Zo’n telefonisch gesprek is voor ons van essentieel belang om met jou in contact te komen en je te informeren over ons werk overal ter wereld, en hoe je dat kunt steunen. Lees hoe en waarom we telemarketing gebruiken.

 

Rechts