Vrouwen voorop in de landbouwsector van Sierra Leone

Landbouwproductie stimuleren en diversifiëren in Sierra Leone” is een van de projecten van Oxfam. In dat kader steunen we de vrouwelijke landbouwers van de vereniging FEMINET. Ze spelen een centrale rol in hun gemeenschap als rolmodel en door elkaar te helpen..

Sierra Leone is rijk aan mineralen, maar landbouw vormt er nog altijd de hoeksteen van de economie. Maar liefst 70% van de bevolking werkt in de landbouwsector. In de jaren 90 werden landbouw en veeteelt echter ernstig ontregeld door een oorlog die bijna een decennium duurde. Toen de geweren zwegen, waren de meeste boerderijen verwoest, de veestapel gedecimeerd en de oogsten gekelderd. Met chronische hongersnood tot gevolg. Bovenop die moeilijke context komt nog eens de klimaatcrisis die het herstel van de landbouw vertraagt. De onvoorspelbare regenval veroorzaakt zowel overstromingen als droogtes 

De landbouwproductie stimuleren en diversifiëren 

Het landbouwproject in Sierra Leone sluit aan bij het engagement van Oxfam om duurzame voedselsystemen te ontwikkelen, vooral in de regio's die het zwaarst getroffen zijn door de klimaatcrisis. Onder meer dankzij de steun van de schenkers werken Oxfam en haar partners in Sierra Leone (Child Fund, Sierra Leone Animal Welfare Society en Mopanda) sinds 2019 samen met landbouwcoöperaties om competenties te ontwikkelen en de gewasopbrengsten te verbeteren. Met als uiteindelijke doel het inkomen en het levensonderhoud van de boeren te verbeteren.

We startten het project met een opleiding in nieuwe landbouwmethodes en de verdeling van maniok-, maïs- en gemberzaden met een hoge opbrengst. Daarmee richten we ons tot 40.000 families die lid zijn van landbouwcoöperaties in zeven districten van het land. 

De cijfers

VAN DE BEVOLKING

van Sierra Leone werkt in de landbouw

GEZINNEN

Het project wil 40.000 gezinnen bereiken

OPBRENGST

Met de hulp van Oxfam brengt een klein pakje gari 4x MEER op dan de gronstof maniok

vrouwen in het hart van de landbouw

In West-Afrika is landbouw grotendeels een familiale aangelegenheid. Daarin spelen vrouwen een grote rol, zowel bij de productie als de verwerking en de verkoop. Ondanks die essentiële taak, hebben vrouwen doorgaans minder rechten dan mannen. Ze krijgen een lager loon, hebben minder toegang tot financiële steun (krediet) en tot de grond, hebben minder zeggenschap en minder vrijheid van handelen waardoor ze vaak in een kwetsbare situatie verkeren. Daardoor zijn ze ook minder goed bestand tegen de gevolgen van de klimaatverandering. 

 

De visie van Magdelene Bangura, voorzitter FEMINET

Ik wil een fabriek oprichten om meer gari en maniokmeel te produceren en een opleidingscentrum voor vrouwen. Daar kunnen ze essentiële vaardigheden aanleren, alfabetiseringscursussen volgen en leren om financieel voor zichzelf te zorgen zonder afhankelijk te zijn van een man. 

De vrouwen van het FEMINET-project 

Het verhaal van Magdalene Bangura en FEMINET is een mooie illustratie van de centrale rol die vrouwen  spelen voor een meer gelijke en rechtvaardigere samenleving. Magdalena richtte in 2017 FEMINET op (Female Ministers Network) in Port Loko om vrouwen aan te moedigen elkaar te helpen en armoede te bestrijden. In 2018 startte de groep met het verbouwen van pindanoten zodat ze beter in hun levensonderhoud konden voorzien. Mede dankzij de steun van Oxfam en haar partners om de productie te stimuleren en te diversifiëren, konden ze een veld van 5,6 hectare kopen. Dat laat hen toe maniok te verbouwen en tegelijk nieuwe technieken aan te leren. In plaats van de maniok als grondstof te verkopen, werken ze samen om de wortels te verwerken tot gari (griesmeel van cassave) die ze op de markt verkopen. Na de opleiding besloot de vereniging de gari te verrijken met suiker, zout, foliumzuur en andere voedingsstoffen om zo ondervoeding tegen te gaan. Een klein pakje gari brengt bijna vier keer meer op dan de verkoop van de maniok zelf.

 

©Nana Kofi Acquah/Oxfam

Vandaag bestaat de groep uit jonge vrouwen, alleenstaande moeders, weduwen en personen met een handicap. In totaal ongeveer honderd vrouwen, van wie de meesten geen werk hadden tot ze zich aansloten bij FEMINET. 

volunteer_activism_black_24dp Group 790 Rectangle 991 Group 794 Group 793 Group 792 Group 791 Path 823 Path 824

STEUN ONZE PROJECTEN 

Rechts