Publicaties

We publiceren 4 keer per jaar ons eigen Oxfam Magazine. Daarin ontdek je wat ons drijft en waar wij voor strijden. In ons Jaarverslag vind je een overzicht van onze belangrijkste acties en resultaten van het afgelopen jaar. We brengen ook regelmatig rapporten uit waarin we specifieke thema’s die gelinkt zijn aan ons werk onderzoeken en uitspitten.

Climate Changers
Jaarverslag 2021

Wat deed Oxfam in 2021

In 2021 bereikte Oxfam wereldwijd 25,7 miljoen mensen waarvan 54% vrouwen en meisjes. We gaven 28 miljoen euro uit aan onze programma’s wereldwijd en ondernamen humanitaire acties in 16 landen. Bovendien verkochten we fairtrade producten uit 21 landen. In ons jaarverslag krijg je een uitgebreid verslag van al onze activiteiten van het afgelopen jaar.

Resultaten (9)

Made in Poverty

De meeste modemerken besteden de productie van hun kleding uit aan lage-inkomenslanden zoals Bangladesh. Daar worden de arbeiders blootgesteld aan gevaarlijke arbeidsomstandigheden en lage lonen. Oxfam voert campagne om van deze bedrijven te eisen dat zij hun sociale rechten garanderen.
Cover rapport "made in poverty"

Jaarverslag 2021

In 2021 bereikte Oxfam wereldwijd 25,7 miljoen mensen waarvan 54% vrouwen en meisjes. We gaven 28 miljoen euro uit aan onze programma’s wereldwijd en ondernamen humanitaire acties in 16 landen. Bovendien verkochten we fairtrade producten uit 21 landen. In ons jaarverslag krijg je een uitgebreid verslag van al onze activiteiten van het afgelopen jaar.
Climate Changers

Inequality Kills

Het vermogen van de miljardairs in de wereld steeg de laatste 19 maanden van de pandemie meer dan de laatste tien jaar. Een ongekend record, zoals blijkt uit het nieuwe rapport van Oxfam over de ongelijkheid in de wereld!

Bij de aftrap van de "Davos Agenda" wijst Oxfam op een uitzonderlijke verrijking van de miljardairs, terwijl de crisis stevig insloeg bij de mensen die het al moeilijk hadden vóór de pandemie.
Ongelijkheid doodt

Carbon Inequality in 2030

In dit rapport wordt geschat dat de rijkste 1% van de planeet tegen 2030 een koolstofvoetafdruk per hoofd van de bevolking zal hebben die 30 keer groter is dan de voetafdruk die nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, de doelstelling die in het akkoord van Parijs werd vastgelegd. Daarentegen zal de koolstofvoetafdruk van de armste helft van de mensheid ruim onder deze drempel blijven.

Fueling human rights violations: Consequences of EU and Belgian biofuel policies in northern Peru

België importeert biobrandstoffen uit 67 landen. Volgens onze autoriteiten zou de bevolking van de producerende landen daar geen schade van ondervinden. Maar dat blijkt niet te kloppen. Wij deden maandenlang onderzoek naar een biobrandstoffenproject in Noord-Peru, dat milieuverontreiniging, water- en landroof en mensenrechtenschendingen veroorzaakt.
Brandend suikerrietveld

Jaarverslag 2020

In ons jaarverslag krijg je een duidelijk overzicht van wie we zijn, wat we doen en waarom we dat doen. Je krijgt ook inzicht in onze financiële resultaten en onze manier van werken.

The Inequality Virus (EN)

Aan de vooravond van het World Economic Forum van 2021 publiceren we het nieuwe rapport “The Inequality Virus”. Het toont aan dat de ongelijkheid het afgelopen jaar overal is toegenomen, zowel tussen armen en rijken als tussen mannen en vrouwen en tussen witte en niet-witte mensen. Deze toenemende ongelijkheid heeft een zware impact: op de toegang tot gezondheidszorg, scholing/onderwijs, werk en inkomen, maar ook op de toegang tot basisbehoeften zoals voeding en onderdak.

Cacaobrochure 2019

Chocolade zonder uitbuiting? Dat moet kunnen! Chocoladebedrijven moeten de verantwoordelijkheid nemen voor hun productieketen. Zij kunnen ervoor zorgen dat de cacaoboer een leefbaar inkomen krijgt en dat kinderarbeid en ontbossing stoppen. Met degelijke wetgeving kunnen overheden hen hiertoe verplichten.

Rechts