Publicaties

We publiceren 4 keer per jaar ons eigen Oxfam Magazine. Daarin ontdek je wat ons drijft en waar wij voor strijden. In ons Jaarverslag vind je een overzicht van onze belangrijkste acties en resultaten van het afgelopen jaar. We brengen ook regelmatig rapporten uit waarin we specifieke thema’s die gelinkt zijn aan ons werk onderzoeken en uitspitten.

Climate Changers
Jaarverslag 2021

Wat deed Oxfam in 2021

In 2021 bereikte Oxfam wereldwijd 25,7 miljoen mensen waarvan 54% vrouwen en meisjes. We gaven 28 miljoen euro uit aan onze programma’s wereldwijd en ondernamen humanitaire acties in 16 landen. Bovendien verkochten we fairtrade producten uit 21 landen. In ons jaarverslag krijg je een uitgebreid verslag van al onze activiteiten van het afgelopen jaar.

Resultaten (22)

Oxfam Magazine Nr. 2

Naast de terugkerende rubrieken zoals Radar, Oxfamily, Tips & Tricks, de recepten en de productpagina’s, gaat Oxfam Magazine 2 dieper in op de nefaste gevolgen van agrobrandstoffen. Meer specifiek waarom onze overheid het gebruik ervan moet afzweren.
cover Oxfam Magazine 2 NL

Made in Poverty

De meeste modemerken besteden de productie van hun kleding uit aan lage-inkomenslanden zoals Bangladesh. Daar worden de arbeiders blootgesteld aan gevaarlijke arbeidsomstandigheden en lage lonen. Oxfam voert campagne om van deze bedrijven te eisen dat zij hun sociale rechten garanderen.
Cover rapport "made in poverty"

Jaarverslag 2021

In 2021 bereikte Oxfam wereldwijd 25,7 miljoen mensen waarvan 54% vrouwen en meisjes. We gaven 28 miljoen euro uit aan onze programma’s wereldwijd en ondernamen humanitaire acties in 16 landen. Bovendien verkochten we fairtrade producten uit 21 landen. In ons jaarverslag krijg je een uitgebreid verslag van al onze activiteiten van het afgelopen jaar.
Climate Changers

Oxfam Magazine Nr. 1

In dit allereerste nummer van Oxfam Magazine vertellen we wat we in Laos hebben bereikt sinds 1982, toen we er ons eerste programma opstartten. Een overzicht dus van 40 jaar aanwezigheid.

First Crisis, Then Catastrophe

Het rapport, "First Crisis, Then Catastrophe", werd gepubliceerd vóór de voorjaarsvergaderingen van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds in Washington. Daaruit blijkt dat aan het eind van het jaar, 860 miljoen mensen in extreme armoede zullen leven (d.w.z. gedwongen zullen zijn om van minder dan 1,90 dollar per dag te leven). Dit weerspiegelt de wereldwijde hongercijfers: het aantal ondervoede mensen zou kunnen stijgen tot 827 miljoen in 2022.

Inequality Kills

Het vermogen van de miljardairs in de wereld steeg de laatste 19 maanden van de pandemie meer dan de laatste tien jaar. Een ongekend record, zoals blijkt uit het nieuwe rapport van Oxfam over de ongelijkheid in de wereld!

Bij de aftrap van de "Davos Agenda" wijst Oxfam op een uitzonderlijke verrijking van de miljardairs, terwijl de crisis stevig insloeg bij de mensen die het al moeilijk hadden vóór de pandemie.

Carbon Inequality in 2030

In dit rapport wordt geschat dat de rijkste 1% van de planeet tegen 2030 een koolstofvoetafdruk per hoofd van de bevolking zal hebben die 30 keer groter is dan de voetafdruk die nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, de doelstelling die in het akkoord van Parijs werd vastgelegd. Daarentegen zal de koolstofvoetafdruk van de armste helft van de mensheid ruim onder deze drempel blijven.

Fueling human rights violations: Consequences of EU and Belgian biofuel policies in northern Peru

België importeert biobrandstoffen uit 67 landen. Volgens onze autoriteiten zou de bevolking van de producerende landen daar geen schade van ondervinden. Maar dat blijkt niet te kloppen. Wij deden maandenlang onderzoek naar een biobrandstoffenproject in Noord-Peru, dat milieuverontreiniging, water- en landroof en mensenrechtenschendingen veroorzaakt.
Brandend suikerrietveld

Rechts