Publicaties

We publiceren 4 keer per jaar ons eigen Oxfam Magazine. Daarin ontdek je wat ons drijft en waar wij voor strijden. In ons Jaarverslag vind je een overzicht van onze belangrijkste acties en resultaten van het afgelopen jaar. We brengen ook regelmatig rapporten uit waarin we specifieke thema’s die gelinkt zijn aan ons werk onderzoeken en uitspitten.

Cover jaarverslag Oxfam BE 2022 NL
Jaarverslag 2022

Wat deed Oxfam in 2022?

In 2022 bereikte Oxfam wereldwijd 15,6 miljoen mensen waarvan 47% vrouwen en meisjes. We gaven 31 miljoen euro uit aan onze programma’s wereldwijd en ondernamen humanitaire acties in 14 landen. Bovendien verkochten we fairtrade producten uit 19 landen. In ons jaarverslag krijg je een uitgebreid verslag van al onze activiteiten van het afgelopen jaar.

Resultaten (34)

First Crisis, Then Catastrophe

Het rapport, "First Crisis, Then Catastrophe", werd gepubliceerd vóór de voorjaarsvergaderingen van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds in Washington. Daaruit blijkt dat aan het eind van het jaar, 860 miljoen mensen in extreme armoede zullen leven (d.w.z. gedwongen zullen zijn om van minder dan 1,90 dollar per dag te leven). Dit weerspiegelt de wereldwijde hongercijfers: het aantal ondervoede mensen zou kunnen stijgen tot 827 miljoen in 2022.

Inequality Kills

Het vermogen van de miljardairs in de wereld steeg de laatste 19 maanden van de pandemie meer dan de laatste tien jaar. Een ongekend record, zoals blijkt uit het nieuwe rapport van Oxfam over de ongelijkheid in de wereld!

Bij de aftrap van de "Davos Agenda" wijst Oxfam op een uitzonderlijke verrijking van de miljardairs, terwijl de crisis stevig insloeg bij de mensen die het al moeilijk hadden vóór de pandemie.

Carbon Inequality in 2030

In dit rapport wordt geschat dat de rijkste 1% van de planeet tegen 2030 een koolstofvoetafdruk per hoofd van de bevolking zal hebben die 30 keer groter is dan de voetafdruk die nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, de doelstelling die in het akkoord van Parijs werd vastgelegd. Daarentegen zal de koolstofvoetafdruk van de armste helft van de mensheid ruim onder deze drempel blijven.

Fueling human rights violations: Consequences of EU and Belgian biofuel policies in northern Peru

België importeert biobrandstoffen uit 67 landen. Volgens onze autoriteiten zou de bevolking van de producerende landen daar geen schade van ondervinden. Maar dat blijkt niet te kloppen. Wij deden maandenlang onderzoek naar een biobrandstoffenproject in Noord-Peru, dat milieuverontreiniging, water- en landroof en mensenrechtenschendingen veroorzaakt.
Brandend suikerrietveld

Jaarverslag 2020

In ons jaarverslag krijg je een duidelijk overzicht van wie we zijn, wat we doen en waarom we dat doen. Je krijgt ook inzicht in onze financiële resultaten en onze manier van werken.

The Inequality Virus (EN)

Aan de vooravond van het World Economic Forum van 2021 publiceren we het nieuwe rapport “The Inequality Virus”. Het toont aan dat de ongelijkheid het afgelopen jaar overal is toegenomen, zowel tussen armen en rijken als tussen mannen en vrouwen en tussen witte en niet-witte mensen. Deze toenemende ongelijkheid heeft een zware impact: op de toegang tot gezondheidszorg, scholing/onderwijs, werk en inkomen, maar ook op de toegang tot basisbehoeften zoals voeding en onderdak.

Confronting Carbon Inequality

De pandemie zorgde voor een sterke daling van de koolstofuitstoot in 2020 maar toch bleef de klimaatcrisis - die wordt veroorzaakt door de opeenstapeling van emissies in de atmosfeer in de loop van de tijd - verergeren.

Dit rapport beschrijft hoe extreme koolstofongelijkheid in de afgelopen decennia de wereld aan de rand van de klimaatcrisis heeft gebracht. Er wordt uiteengezet hoe regeringen dit historische moment moeten benutten om eerlijker economieën op te bouwen binnen de grenzen die onze planeet kan dragen.

Time to Care

De economische ongelijkheid is uit de hand gelopen. In 2019 hadden 's werelds miljardairs, slechts 2.153 mensen, meer rijkdom dan 4,6 miljard mensen. Deze grote kloof is gebaseerd op een gebrekkig en seksistisch economisch systeem dat de rijkdom van de happy few, meestal mannen, meer waardeert dan de miljarden uren van het meest essentiële werk - het onbetaalde en onderbetaalde zorgwerk dat voornamelijk door vrouwen en meisjes over de hele wereld wordt gedaan.
The future is equal

Rechts