Oxfam Magazine nr. 6

In het zesde nummer van Oxfam Magazine leggen we het falend klimaatbeleid van de grote Belgische bedrijven bloot, benadrukken we de centrale rol van vrouwen in de landbouw in Sierra Leone en tonen we hoe tweedehands de druk op het klimaat verlaagt. 

In dit nummer klagen we de grote Belgische bedrijven aan omdat ze nauwelijks iets doen om het klimaat te redden. We onderzochten de uitstoot en de klimaatplannen van 14 bedrijven uit de BEL20 en stelden vast dat hun uitstoot enorm is maar hun klimaatplannen nauwelijks iets voorstellen. We lanceerden dan ook een petitie om van hen echte klimaatmaatregelen te eisen. 

We geven ook verslag uit over een van onze projecten om de landouw in Sierra Leone te stimuleren en te diversifiëren waarbij we vooral aandacht hebben voor de centrale rol die vrouwen in de landbouwproductie innemen. 

Verder zijn er de vaste rubrieken zoals Radar, Oxfamily en Behind the Product. In dat laatste tonen we hoe tweedehands shoppen helpt om de druk op het klimaat en de planeet te verminderen. 

Oxfam Magazine

Rechts