Klimaatrechtvaardigheid

De klimaatcrisis treft iedereen. Maar de gevolgen zijn niet voor iedereen gelijk. Wereldwijd dragen de armste mensen de zwaarste gevolgen van de klimaatverandering, terwijl ze er het minst voor verantwoordelijk zijn. Wij eisen dat regeringen concrete maatregelen nemen die een rechtvaardig en sociaal klimaatbeleid mogelijk maken.

Klimaatrechtvaardigheid

Lees ons laatste rapport over klimaatrechtvaardigheid.

Klimaatongelijkheden in België

 

De aarde warmt op omdat we te veel broeikasgassen uitstoten en tegelijkertijd de natuurlijke bronnen van onze planeet uitputten. Die opwarming schudt het klimaat en de seizoenen wereldwijd doorheen. Gletsjers smelten en het zeepeil stijgt. Extreme weersomstandigheden, zoals droogte en overstromingen, komen steeds meer voor.

Wist je dat?

De rijkste 1% stoot 2 keer zoveel CO2 uit als de armste helft van de wereldbevolking.

CO2-ongelijkheid

Terwijl de armste mensen het hardst getroffen worden door de klimaatcrisis, zijn het de rijksten die verantwoordelijk zijn voor het grootste aandeel van de CO2-uitstoot. De rijkste 1% van de planeet stoot nu meer dan dubbel zoveel CO2 uit als de armste helft van de wereldbevolking.  

De menselijke impact van klimaatverandering

Klimaatverandering, ongelijkheid en armoede zijn niet van elkaar los te koppelen. Want juist de kwetsbaarste landen ondervinden de meeste hinder van het extreme weer:

 • Elk jaar moeten miljoenen mensen - door honger, lage inkomsten en natuurrampen - hun thuis verlaten op zoek naar betere leefomstandigheden. Tegen 2050 lopen zo'n 250 miljoen mensen het risico op de vlucht te moeten gaan.
 • Onvoorspelbare weerfenomenen  zoals droogte en zware regenval doen oogsten mislukken en vee sterven. Daardoor hebben miljoenen mensen een tekort aan voedsel en lijden ze honger.  
 • De klimaatverandering treft vrouwen extra hard. Door de bestaande ongelijkheid tussen mannen en vrouwen hebben vrouwen een minder goede toegang tot financiële middelen, grond, onderwijs en gezondheidszorg. Daardoor zijn ze minder goed bestand tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Wat doet Oxfam tegen klimaatverandering?

Noodhulp bij klimaatrampen en duurzame oplossingen

Oxfam en haar lokale partners helpen mensen in kwetsbare gebieden om zich voor te bereiden op de klimaatverandering. Op mogelijke rampen, overstromingen en droogte. We steunen organisaties van kleine boeren en boerinnen die opkomen voor hun rechten en belangen. We leren hen om nieuwe, duurzame landbouwmethodes en gewassen te gebruiken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld voedsel verbouwen wanneer er minder regen valt dan normaal.

In de armste landen zijn de gevolgen van de klimaatverandering al voelbaar. Extreme en onvoorspelbare weersomstandigheden zoals overstromingen of extreme droogte zijn daar het gevolg van. Bij klimaatrampen staan we klaar om noodhulp te leveren in de vorm van drinkbaar water, voedsel, hygiënekits en sanitaire voorzieningen.

Samen met jou komen we op voor een doeltreffend klimaatbeleid

Nog nooit vroegen zo veel mensen dringende maatregelen die een rechtvaardig en sociaal klimaatbeleid mogelijk maken. De klimaatbeweging wordt ieder jaar groter en groter. Wie strijdt tegen de klimaatcrisis en de gevolgen ervan, strijdt ook tegen de ongelijkheid in de wereld.  

Individuele acties en burgerinitiatieven zijn belangrijk, maar volstaan niet meer. Het is de hoogste tijd dat onze beleidsmakers hun verantwoordelijkheid nemen. Zij moeten onze consumptiemaatschappij aanpassen zodat we minder vervuilen.  

Voor een deftig klimaatbeleid vragen we ook jouw steun. Jouw stem en enthousiasme, wanneer we met duizenden mensen op straat komen om een degelijk klimaatplan te eisen. Jouw handtekening, wanneer we onze ministers vragen om met concrete oplossingen te komen als ze naar de jaarlijkse VN-klimaattop trekken.

Climate Changers

Word Climate Changer

Tegen 2050 worden nog eens 2,5 miljard mensen meer met de gevolgen van de klimaatcrisis geconfronteerd, van hittegolven tot overstromingen over mislukte oogsten. Ook tegen 2050 zullen een extra 80 miljoen mensen bedreigd zijn door hongersnood. 

Schiet samen met ons in actie voor een rechtvaardig en sociaal klimaatbeleid.

 

Klimaatcrisis: wat vragen we van onze regeringen?  

Om de klimaatverandering te stoppen, is het essentieel dat we de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Daarom dringen we er bij onze overheden op aan om:

 • te kiezen voor hernieuwbare energie in plaats van fossiele brandstoffen (olie, steenkool, aardgas).  
 • zachte mobiliteit te bevorderen en het systeem van bedrijfswagens te herzien, te investeren in hernieuwbare energie, uit voedsel geproduceerde biobrandstoffen te verbieden en de voorkeur te geven aan een lokaal en duurzaam voedselcircuit.
 • reclame voor vervuilende goederen of diensten die een zware impact hebben op de klimaatcrisis te verbieden. Subsidies aan de meest vervuilende sectoren te stoppen en een progressieve koolstofbelasting in te voeren.
 • bij alle wetten en klimaatmaatregelen rekening te houden met sociale en genderdiscrimatie en gediscrimineerde groepen bij de besluitvorming te betrekken.

We vragen onze overheden ook om hun internationale verantwoordelijkheid op te nemen en vragen dat ze:

 • Een nationale wet aannemen over de zorgplicht van bedrijven, zodat zij verplicht zijn de planeet en de mensenrechten te respecteren, waar ze zich ook bevinden.
 • De Belgische bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering te verhogen, zodat ons land op een eerlijke manier en in toenemende mate bijdraagt tot de doelstelling van 100 miljard dollar per jaar.
 • Aanvullende financiering te voorzien voor de verliezen en schade van de zwaarst getroffen bevolkingsgroepen.
 • Consumptiegoederen die in het buitenland worden geproduceerd maar in België verbruikt, mee te tellen bij de berekening van de CO2-uitstoot.
 • Bij het beleid rond humanitaire hulp en ontwikkelingswerk rekening te houden met sociale en genderdiscriminatie.

Wanted: politieke moed voor klimaatrechtvaardigheid

Eis een eerlijk, sociaal en feministisch klimaatbeleid van de volgende regering.

Group 1087 Group 1086 Group 1078 Path 996 Path 997 Path 998 Path 999 Path 1000 Path 1001 Path 1002 Path 1003 Ellipse 174

Samen voor klimaatrechtvaardigheid

Laten we samen actie ondernemen om duurzame oplossingen te vinden, het systeem te veranderen en levens te redden. Laten we samen werken aan een eerlijke en rechtvaardige toekomst voor iedereen.

Laatste nieuws over klimaatrechtvaardigheid

Nieuws
Voedselsystemen

Solidariteit met de boerenbeweging

Nieuws
Klimaatrechtvaardigheid

Oxfam sprak met BEL20-bedrijven over het klimaat

LEES ONZE RAPPORTEN

Duik in onze rapporten en ontdek alles over klimaatrechtvaardigheid.

Ga naar onze laatste rapporten

Rechts