thumbnail__TDH5588
Persbericht4 april 2022

Een opwarmende planeet is de grootste noodsituatie, reactie Oxfam op het IPCC mitigatie rapport

In een reactie op de publicatie vandaag van het rapport van werkgroep III van het IPCC over de beperking van klimaatverandering, zei Nafkote Dabi, hoofd klimaatbeleid van Oxfam:

"Dit IPCC-rapport laat niets aan het toeval over. De sombere en meedogenloze waarheid over de opwarming van de aarde is deze: als er niet op grote schaal actie wordt ondernomen, zal de mensheid te maken krijgen met toenemende honger, ziekte, een kelderende economie, massale migratie en ondraaglijke hitte. Een opwarmende planeet is de grootste noodsituatie voor de mensheid.”

"Geen enkele aanpassing kan de verschrikkelijke gevolgen compenseren van het niet halen van de Parijse doelstelling van 1,5°C. Dit is een overlevingsdoelstelling en het blijft binnen ons bereik, maar nipt. Na een dip in 2020 zijn de koolstofemissies die de klimaatverandering aanwakkeren, weer terug op het niveau van voor de pandemie. Om onze emissiedoelstellingen te halen, moeten we het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch terugdringen, en dat betekent een drastische verschuiving naar duurzame hernieuwbare energie. De recente druk om de productie van olie, gas en kolen op te voeren en klimaatmaatregelen terug te schroeven vanwege de crisis in Oekraïne is kortzichtig”

"Klimaatverandering veroorzaakt nu extreme weersrampen en de kosten daarvan stapelen zich op. Bovendien treffen deze kosten niet iedereen in gelijke mate. Mensen die in armoede leven, lijden het eerst en het ergst. Boeren in Kenia, Ethiopië en Somalië hebben oogsten en hele veestapels verloren door een uitzonderlijk lange en ernstige droogte. Miljoenen mensen in Oost-Afrika staan nu aan de rand van een hongercatastrofe. Ondertussen zetten de rijkste mensen met een enorme koolstofvoetafdruk de airconditioning op hun megajachten hoger.”

"De andere duidelijke boodschap van dit verslag is dat elke maatregel om de uitstoot te verminderen telt en dat elke fractie van een graad telt. Met de huidige plannen stevent de wereld af op een opwarming van 2,7°C. Dat is een doodvonnis voor klimaatgevoelige landen zoals Vanuatu en Bangladesh. Rijke landen zijn onevenredig verantwoordelijk voor de klimaatcrisis België is een van die landen: de helft van de Belgen behoort tot de rijkste 10% van de wereld, die verantwoordelijk waren voor meer dan de helft (52%) van de cumulatieve emissies tussen 1990 en 2015.

Rijke hebben een dubbele verantwoordelijkheid: enerzijds moeten zij de emissies in eigen land terugdringen, anderzijds moeten zij kwetsbare landen helpen bij de kosten voor het herbeplanten van gewassen en de wederopbouw van huizen na stormen, en bij de omschakeling van vuile energievormen naar schonere, koolstofarmere vormen van energie.”

"Dit monumentale klimaatrapport is verontrustend maar niet verrassend. Wetenschappers en het IPCC waarschuwen regeringen al tientallen jaren voor dit gevaar. Onze toekomst ligt in de beslissingen die we vandaag nemen. We kunnen de klimaatverandering niet later aanpakken. We moeten nu de uitstoot aan banden leggen of we kunnen nog meer catastrofale klimaatrampen verwachten, seizoen na seizoen.”

Download het rapport

Noot voor de redactie:

  • Foto's, video en B-roll uit Oost-Afrika zijn beschikbaar om te downloaden. Maar liefst 28 miljoen mensen in Oost-Afrika lopen het risico om extreme honger te lijden.
  • Canada zegt dat het de olie- en gasexport dit jaar met 300.000 vaten per dag kan verhogen als reactie op de crisis in Oekraïne, terwijl Italië gesloten kolencentrales kan heropenen en Duitsland nieuwe kolenreserves voor elektriciteit kan aanleggen. De Amerikaanse regering vraagt binnenlandse olie- en gasproducenten hun productie op te voeren, en Noorwegen is van plan nieuwe vergunningen te verlenen voor gas- en olie-exploratie in het Noordpoolgebied. In het VK stuit de net-nul-agenda van Boris Johnson op verzet.
  • Klimaatbeloftes voor 2030, inclusief nieuwe of geactualiseerde NDC's en andere toezeggingen voor 2030, verminderen de verwachte uitstoot in 2030 met slechts 7,5 procent - ver onder de 30 procent die nodig is om de gemiddelde temperatuurstijging wereldwijd tot 2°C te beperken en 55 procent die nodig is voor 1,5°C.
  • Volgens Boat International heeft de superjachtindustrie de COVID-19 pandemie grotendeels van zich afgeschud en een derde jaar van consistente orderportefeuillegroei genoteerd. Het 2022 Global Order Book telt 1.024 projecten in aanbouw of in bestelling, een stijging van 24,7 procent ten opzichte van de 821 van vorig jaar.
  • De koolstofvoetafdruk van de rijkste 1 procent van de mensen op aarde zal in 2030 30 keer groter zijn dan het niveau dat verenigbaar is met de 1,5°C-doelstelling van de Overeenkomst van Parijs.

Rechts