coopasa boer met cacaoboon
Nieuws13 december 2018

Partnerschap voor duurzame Belgische chocolade

Op 5 december 2018 ondertekenden alle cruciale spelers in de cacaosector een partnerschap voor duurzame Belgische chocolade. Een belangrijke stap in de richting van duurzame Belgische chocolade. Maar hoe kwam dit tot stand?

In dialoog met politici

De voorbije maanden ging Oxfam-Wereldwinkels in dialoog met politici en de Belgische chocoladesector. Een partnerschap voor duurzame Belgische chocolade was in de maak, maar miste ambitie. Wij wilden een partnerschap dat het recht op een leefbaar inkomen voor de cacaoboer en het stoppen van ontbossing serieus nam. We herinnerden er ook aan dat vrijwillige initiatieven niet volstaan om de cacaosector duurzaam te maken, en met de petitie en 30.000 handtekeningen onder de arm wezen we op de nood aan en het draagvlak voor wetgeving.

 

‘Beyond Chocolate’

Resultaat? De Belgische chocolade-industrie en supermarkten engageerden zich in het partnerschap ‘Beyond Chocolate’ om ten laatste tegen 2030 hun chocolade te maken met cacao waarvoor de boeren minstens een leefbaar inkomen verdienen. Bovendien zal tegen dan hun cacaoproductie niet langer gepaard gaan met ontbossing.

Ook de ministers lieten zich niet onbetuigd. Ministers De Croo, Marghem en Reynders riepen de Europese Commissie op om werk te maken van wetgeving die mensenrechten beschermt en ontbossing stopt in de cacaosector. Als chocoladeland hebben we hierover wel iets in de pap te brokken. De timing zit ook goed, want de Europese Commissie moet nog voor de verkiezingen in mei 2019 een actieplan tegen ontbossing voorstellen. De petitieondertekenaars zorgde er mee voor dat België de Commissie oproept daar een ambitieus actieplan van te maken. Mét wetgevende maatregelen op het vlak van ontbossing en mensenrechten in de cacaosector.

 

Transparante productieketens

Er is nog een lange weg te gaan voor mensenrechten en milieu in alle productieketens gerespecteerd worden. Maar in de cacaosector zetten we voorzichtige stappen vooruit. Oxfam-Wereldwinkels besliste het partnerschap ‘Beyond Chocolate’ mee te ondertekenen. We willen ons blijven engageren, om ervoor te zorgen dat beloftes geconcretiseerd én gehouden worden. We pleiten er ook voor de producenten(organisaties) in de cacaoproducerende landen te betrekken bij de realisatie ervan.

En wij wachten niet tot 2030. Al in 2019 zetten wij in op hogere prijzen voor onze cacaoboeren om hen op weg te helpen naar een leefbaar inkomen. We engageren ons om onze eigen ervaringen en expertise te delen en de rest van de sector te blijven motiveren!

Beluister de podcast hier: Beyond Chocolate

Download het 'Beyond Chocolate'-beleidsdocument

Klik op de donkergroene knop hiernaast om de pdf te bekijken.

Rechts