Nieuws20 november 2019

Oxfam-Wereldwinkels mee met Oxfam-delegatie naar het VN Forum voor Bedrijven en Mensenrechten

Oxfam-Wereldwinkels neemt dit jaar deel aan het VN Forum over Bedrijven en Mensenrechten, dat doorgaat in Geneve van 25 tot 27 november. Het forum wil overheden oproepen actie te ondernemen op vlak van mensenrechten en bedrijven.

VN Richtlijnen voor Bedrijven en Mensenrechten

Voor ons is het zowel noodzakelijk als vanzelfsprekend dat bedrijven de risico’s op mensenrechtenschendingen en milieuschade doorheen hun hele productieketen in kaart brengen en aanpakken waar nodig. Wanneer bedrijfspraktijken toch leiden tot mensenrechtenschendingen of schade aan het milieu, dan krijgen de slachtoffers toegang tot rechtspraak.

En dit zijn niet alleen ónze eisen: al in 2011 keurden de Verenigde Naties dit principe unaniem goed. Ze stelden de ‘VN Richtlijnen voor Bedrijven en Mensenrechten’ op, als een gezaghebbende, wereldwijde referentie voor bedrijven en mensenrechten.

En in de praktijk?

En hoe verloopt de overgang van woorden op papier naar concrete daden? De afgelopen jaren rekenden overheden hiervoor vooral op vrijwillige initiatieven door bedrijven. Ondanks positieve en bemoedigende acties van enkele bedrijven, is het intussen pijnlijk duidelijk dat de strategie te weinig en te trage vooruitgang oplevert; het pakt de toenemende ongelijkheid, uitbuiting, milieuschade en mensenrechtenschendingen in onze ketens niet voldoende aan. Het thema van het jaarlijkse VN Forum over Bedrijven en Mensenrechten is dan ook veelzeggend: “Time to act: Governments as catalysts for business respect for human rights“. De roep voor een straffer overheidsingrijpen klinkt steeds luider.

Overheden, het is tijd voor actie op het vlak van mensenrechten en bedrijven

Het VN Forum dat doorgaat in Genève van 25 tot 27 november, is een uitwisselingsgelegenheid voor overheden, bedrijven, civiele maatschappij, internationale organisaties en betrokken groepen, die de negatieve impact van bedrijfspraktijken ondervinden. Ook Oxfam-Wereldwinkels neem dit jaar deel. We verenigen er onze krachten met andere Oxfam-afgevaardigden en om onze boodschap, en die van onze partners, luider te doen klinken:

VN-forum-zorgplicht_caroline-brodeur-oxfam-1170x658

In de productieketens die eindigen bij de Belgische consument, zijn de boeren en de arbeiders nog te vaak het slachtoffer van uitbuiting. Hun basisrechten, zoals het recht op een leefbaar inkomen, worden systematisch geschonden.

Zowel op Europees als op Belgisch niveau kunnen we daar iets aan doen. Overheden zitten al te lang op de achterbank.  Ze moeten actie ondernemen en bedrijven wettelijk verplichten om mensenrechten en milieu doorheen hun ketens te respecteren, en slachtoffers van eventuele schade of schendingen verhaal te geven.

Wij ijveren al jaren voor wetten die het verplicht maken om zorg te dragen voor elke schakel in de productieketen (‘zorgplicht voor mensenrechten‘).

Speel video

Wat is zorgplicht?

Klik op de knop hiernaast en lees ons dossier over 'zorgplicht voor bedrijven'.

Rechts