Persbericht17 oktober 2023

EU lijst belastingparadijzen: een oefening voor niets

Vandaag hebben de Europese ministers van Financiën de Europese lijst van belastingparadijzen herzien. Ze voegden Antigua, Barbuda, Belize en de Seychellen toe aan de zwarte lijst en schrapten de Britse Maagdeneilanden, Costa Rica en de Marshalleilanden. 

Als reactie zei Chiara Putaturo, belastingexpert bij Oxfam EU: 

“Dit is weer een oefening voor niets. De zwarte lijst stelt niets voor. Het laat landen met een nultarief, zoals de Britse Maagdeneilanden, ongemoeid. Bovendien laakt het om landen zoals de VS en het VK te screenen, evenals Europese belastingparadijzen zoals Luxemburg en Malta. Het is een kaakslag voor de vele burgers die moeite hebben op het einde van de maand, terwijl de superrijken en winst beluste multinationals een vrije pas krijgen om hun belastingverplichtingen te ontlopen.” 

“De Eu moet eindelijk haar belofte nakomen om de zwarte lijst grondig te herzien als ze het meent om belastingparadijzen aan te pakken. Landen die zogezegd te groot zijn om op de lijst te staan mogen niet meer ontzien worden. Landen die hun bedrijven toestaan om nul belastingen te betalen of om hun eigenaars niet bekend maken, moeten op de zwarte lijst. De EU mag belastingparadijzen binnen haar eigen grenzen niet laten ontkomen. 

Noot aan de redactie 

Chiara Putaturo is beschikbaar voor verdere toelichting. 

Oxfam bestempelde de laatste herziening van de zwarte lijst van belastingparadijzen door de EU als een blunder en riep op tot strengere criteria om landen met een nultarief of een laag belastingtarief automatisch op de zwarte lijst te zetten en om Europese landen even streng te controleren als niet-Europese landen. Oxfam riep ook op tot de uitvoering van twee lang aangekondigde hervormingen: (a) een criterium voor transparantie van de uiteindelijke begunstigde van de lijst, d.w.z. wie de eigenaar is van het bedrijf, en (b) de uitbreiding van de geografische reikwijdte van de lijst met meer landen zoals de VS en het VK.  

Lees Oxfam's Tax Briefing 2021 over waarom en hoe de EU haar regels voor belastingparadijzen moet hervormen. 

In juli 2020 vroeg de Europese Commissie de Gedragscodegroep, het orgaan van de Raad dat verantwoordelijk is voor de EU-lijst van belastingparadijzen, om de criteria van de EU-lijst van belastingparadijzen te hervormen. Er is nog geen vooruitgang geboekt. In juli 2023 riep de Raad de Gedragscodegroep (CCG) op om verder te werken aan de opname van het criterium inzake uiteindelijke begunstiging en om de geografische reikwijdte van de EU-lijst uit te breiden. Het valt nog te bezien wanneer de CCG deze hervormingen zal doorvoeren. Oxfam riep het Spaanse en Belgische EU-voorzitterschap op om de criteria voor de zwarte lijst van belastingparadijzen in de EU aan te scherpen en het bestuur en de transparantie van de Gedragscodegroep inzake de belastingregeling voor ondernemingen te verbeteren. 

Rechts