Persbericht23 november 2023

Baby's sterven door vermijdbare oorzaken in belegerde Gazastrook

Het aantal vroeggeboorten is er de afgelopen maand met een derde gestegen 

De vernielde ziekenhuizen en het ingestorte gezondheidszorgsysteem in Gaza, in combinatie met de catastrofale leefomstandigheden, leidt ertoe dat baby's sterven door oorzaken die te voorkomen zijn, waarschuwde Oxfam vandaag.  

Pasgeborenen tot drie maanden sterven aan diarree, onderkoeling, uitdroging en infecties omdat moeders weinig tot geen medische hulp krijgen en in erbarmelijke omstandigheden leven zonder water, sanitaire voorzieningen, warmte of voedsel.   

Oxfam zegt dat de humanitaire pauze van vier dagen, als die er morgen komt, te kort en te fragiel is om een verschil van betekenis te maken gezien de omvang van de nood en de verwoesting.  Zonder essentiële apparatuur en medische hulp hebben premature baby's en baby's met ondergewicht weinig tot geen kans om te overleven.
Oxfam-partner Juzoor is een van de weinige organisaties die actief zijn in het noorden van Gaza en steun bieden aan 500 zwangere vrouwen onder 35.000 mensen die opeengepakt zitten in 13 schuilplaatsen zonder schoon water en sanitaire voorzieningen, waarbij tot 600 mensen één toilet delen. Ze rapporteerden dat in elk van deze onderkomens in de afgelopen maand ten minste één pasgeborene stierf door oorzaken die volledig te voorkomen waren. 

Volgens het netwerk van artsen van Juzoor is het aantal vroeggeboorten met 25-30 procent gestegen, omdat gestreste en getraumatiseerde zwangere vrouwen met talloze uitdagingen worden geconfronteerd, zoals lange afstanden lopen op zoek naar veiligheid, vluchten voor bommen en opeengepakt worden in schuilplaatsen met erbarmelijke omstandigheden. Ze melden ook dat vooral in het noorden van Gaza het aantal gevallen van placenta abruptie - een ernstige aandoening die voorkomt bij zwangere vrouwen tijdens de bevalling en levensbedreigend kan zijn voor zowel de moeder als de baby - meer dan verdubbeld is. Zelfs vóór de escalatie van het geweld en de verscherpte belegering had de Gazastrook een van de hoogste neonatale sterftecijfers ter wereld, goed voor 68 procent van alle kindersterfte.

Umaiyeh Khammash, directeur van Juzoor: "Vorige maand hebben we in elk opvanghuis minstens één baby verloren, het is hartverscheurend. De toegang tot ziekenhuizen is extreem gevaarlijk en vrijwel onmogelijk, dus veel vrouwen moeten bevallen met weinig of geen kraamhulp in opvanghuizen.  Voedsel wordt echt schaars en ik ben bang dat we binnenkort geen voorraad meer hebben. Het ontbreken van brandstof heeft gevolgen voor de ziekenhuizen in het noorden en de opvanghuizen waar we werken. Er is geen licht, geen warmte. Nu komt de winter eraan en is het koud. Het is echt een ramp voor iedereen, maar vooral voor aanstaande moeders." 

Sally Abi Khalil, regiodirecteur Midden-Oosten van Oxfam, zei:  

"Het is schokkend dat er pasgeboren baby's ter wereld komen die door de apocalyptische omstandigheden weinig kans hebben om te overleven. Onze partners vertellen ons dat moeders in sommige gevallen moeten bevallen in klaslokalen vol met 70 mensen, zonder medische hulp, waardigheid of zelfs basishygiëne. Ik denk dat er niemand ter wereld is die het daarmee eens is, dit is gewoonweg onmenselijk."

Oxfam werkt samen met Juzoor om de mensen in de 13 opvanghuizen in het noorden van Gaza te ondersteunen met hygiënekits en voedsel. Juzoor heeft een team van 60 gezondheidswerkers gemobiliseerd, waaronder artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen en psychologen om zorg te verlenen. Maar het aanhoudende geweld, de belegering en het nijpende tekort aan brandstof en schoon water vormen een ernstige belemmering voor deze inspanningen.  

Oxfam roept dringend op tot een volledig staakt-het-vuren en ongehinderde toegang voor humanitaire hulp om vitale diensten te herstellen en dringend noodzakelijke medische hulp te bieden aan met name zwangere vrouwen en pasgeboren baby's. 

Noot voor de redactie

    Link naar Juzour's steminterview en ander materiaal vind je HIER

    Meer dan 50.000 vrouwen in Gaza zijn momenteel zwanger. Van hen zullen er naar verwachting 5.500 ergens in de komende maand bevallen - ongeveer 180 geboortes per dag. Geschat wordt dat 30% van de vrouwen waarschijnlijk zwangerschaps- of geboortegerelateerde complicaties zullen krijgen en extra medische zorg nodig zullen hebben. Bron: Juzour Rapport over gezondheid van moeders - 11 november, 2023. 

    Oxfam-partner Juzoor heeft Dr. Nabil AlBarqouni geïnterviewd, voorzitter van het Gaza Neonatal Network, die verklaarde dat er de afgelopen maand in Gaza een algehele toename van 25-30 procent vroeggeboorten is geweest. 

    Oxfam-partner Juzoor heeft ook Dr. Adnan Radi van het Al-Awda Ziekenhuis geïnterviewd die verklaarde dat ziekenhuizen, vooral die in het noorden, een toename hebben gezien van gevallen van placenta abruptie bij zwangere vrouwen, vooral bij diegenen die het slachtoffer waren van directe bombardementen - ongeveer twee tot drie keer hoger dan het gebruikelijke percentage.

volunteer_activism_black_24dp Group 790 Rectangle 991 Group 794 Group 793 Group 792 Group 791 Path 823 Path 824

Steun de Gazanen

Ondersteun onze humanitaire hulp

Rechts