Week van de Fair Trade
Persbericht3 oktober 2022

Week van de Fair Trade: Fair Trade biedt rechtvaardige oplossingen voor de klimaatcrisis

Tijdens de Week van de Fair Trade, 5 tot en met 15 oktober, organiseren de 200 Oxfam Wereldwinkels tal van acties en leggen ze de link tussen klimaat en eerlijke handel.

De impact van de klimaatcrisis is voor boeren in economisch kwetsbare landen immers nog harder voelbaar dan bij ons. Oogst na oogst mislukt, ofwel door extreme droogte, ofwel door allesvernietigende overstromingen. Neem nu de impact op de koffieteelt: extreem weer doet koffie oogsten in Brazilië, Guatemala & Honduras mislukken want koffieplanten zijn enorm gevoelig voor temperatuurschommelingen. Zo komen koffievoorraden onder druk te staan, dreigt er een tekort tegen 2050 en stijgen de koffieprijzen.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden investeren de koffiecoöperaties waar Oxfam mee samenwerkt, in agro-ecologische productietechnieken. Deze klimaatvriendelijke en slimme technieken maximaliseren de opbrengst voor de boeren. Zo planten ze verschillende complementaire bomen en struiken en kweken een eigen microklimaat voor natuurlijke insectenbestrijding. Mooi meegenomen: dankzij teeltdiversificatie is er een extra inkomstenbron voor de coöperaties.

Fair Trade maakt zo deel uit van de rechtvaardige oplossingen voor de klimaatcrisis. Enerzijds staan rechten als veilige arbeidsomstandigheden en een billijke vergoeding centraal in het engagement. Anderzijds gebeurt fairtradeproductie altijd met respect voor het klimaat. Dat betekent: vermindering van de CO2-uitstoot, vermindering van de waterbehoefte, bescherming van bossen en verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Ten slotte garandeert het de producenten genoeg inkomen om zich aan te passen aan de steeds extremere klimaatomstandigheden die hun gewassen bedreigen.  

“Een andere manier van productie en handel voeren, zijn een deel van de oplossing voor de klimaatcrisis. Fairtrade zou gewoon de norm moeten zijn, in plaats van de uitzondering,” aldus Eva Smets, directeur Oxfam België.

Oxfam zette als pionier fair trade op de kaart in België. Vrijwilligers, klanten en sympathisanten strijden al 50 jaar tegen structureel onrecht en machtsmisbruik en vóór ondersteuning van tientallen producentencoöperaties. Die strijd is nog niet gestreden. En intussen bevindt de wereld zich in een meervoudige crisis die vraagt om radicale oplossingen. Eerlijke handel speelt daarin een onmisbare rol, net zoals de duizenden Oxfam-vrijwilligers.

In de Wereldwinkels lopen er tijdens de Week van de Fair Trade verschillende productacties: zo krijg je bij aankoop van vier pakken koffie een leuke verrassing. De week wordt afgesloten in stijl op 15 oktober wanneer de Wereldwinkels hun deuren feestelijk open gooien en er heel wat te proeven en ontdekken valt.

Ook ligt er een klimaatpetitie in de winkels waarbij Oxfam België concrete klimaatmaatregelen eist van onze verschillende overheden. De petitie, die ondertussen al ruim 5000 handtekeningen telt, zal Oxfam overhandigen aan de betreffende ministers naar aanleiding van de VN-klimaatconferentie in november in Egypte.

Een overzicht van de 200 Wereldwinkels vind je hier terug.

Oxfam België organiseert samen met de klimaatcoalitie de klimaatbetoging op 23 oktober

Rechts