Houd politici en bedrijven een spiegel voor

Hou politici en bedrijven een spiegel voor en eis rechtvaardige klimaatoplossingen.

Politicians, reflect before you act

Ons klimaat slaat op hol en dat voelen we elke dag. De gevolgen zijn niet voor iedereen gelijk. De armste mensen, van de Hoorn van Afrika tot de Stille Zuidzee, betalen de prijs. Miljoenen mensen balanceren op het randje van armoede en honger.

Van politici en bedrijven komen de oplossingen niet. Sterker nog, ze blijven geld steken in wanpraktijken die de klimaatcrisis niet oplossen, maar nog erger maken. Om hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen, houden we politici en bedrijven samen een spiegel voor en eisen we rechtvaardige oplossingen.

Oplossingen die:

 • de planeet beschermen
 • aandacht hebben voor mensenrechten en vrouwenrechten

 • ongelijkheid en honger in de wereld verminderen

 

2886personen ondertekenden deze petitie al

Teken deze petitie

Klimaatmars

Stap op 23 oktober met ons mee door Brussel en hou politici en bedrijven -letterlijk- een spiegel voor. Samen eisen we rechtvaardige oplossingen voor de klimaatcrisis. Afspraak om 13 uur aan het Noordstation. Vergeet je spiegel niet!

Valse oplossing: biobrandstoffen

België importeert biobrandstoffen uit 67 landen. Volgens onze politici zou de bevolking van de producerende landen daar geen schade van ondervinden. Maar dat blijkt niet te kloppen. Vorig jaar deden we onderzoek naar een biobrandstoffenproject in Noord-Peru, dat milieuverontreiniging, water- en landroof en mensenrechtenschendingen veroorzaakt.

Ontdek het verhaal

Petitie

Wij houden politici en bedrijven een spiegel voor. Het is hoog tijd om wanpraktijken die investeringen die schadelijk zijn voor het klimaat te bannen. De alternatieven zijn er. We vragen aan onze regering om te kiezen voor deze duurzame, rechtvaardige oplossingen voor de klimaatcrisis.

Oplossingen die:

 • de planeet beschermen
 • aandacht hebben voor mensenrechten en vrouwenrechten
 • ongelijkheid en honger in de wereld verminderen
   

Wij vragen de Belgische regering om:

 • te streven naar een reële vermindering van broeikasgassen.
 • een einde te maken aan schijnoplossingen zoals biobrandstoffen en andere praktijken die ‘koolstofneutraliteit’ nastreven (zoals de handel in emissierechten). Deze doen voedselprijzen stijgen en werken grootschalige schendingen van de mensenrechten (zoals landroof) in de hand.
 • de Belgische bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering te verhogen, om zo de verliezen en schade van de zwaarst getroffen bevolkingsgroepen te dekken. We vragen onze regering haar verantwoordelijkheid opnemen voor de torenhoge Belgische CO2-uitstoot die al decennialang hoog is en ons eerlijke aandeel in de klimaatfinanciering betalen, in toenemende mate.
 • duurzame en eerlijke handels- en voedselsystemen te bevorderen die de wereld kunnen voeden zonder de planeet uit te putten, en door kleinschalige producenten krachtig te steunen om de armoede in plattelandsgebieden terug te dringen.
 • te weigeren om het EU-Mercosur* handelsakkoord goed te keuren, tenzij de overeenkomst volledig wordt heronderhandeld met respect voor de mensenrechten, duurzame familiale landbouwpraktijken en de grenzen van onze planeet. Deze voorwaarden moeten op bindende en afdwingbare wijze worden opgenomen.
 • een "genderbril" op te zetten bij de planning, uitvoering en monitoring van alle klimaatactieplannen, -wetten en -maatregelen. Vrouwen moeten op alle machtsniveaus bij het besluitvormingsproces worden betrokken.
 • belast de uitzonderlijke winsten van multinationals tijdens crisissen (corona, Oekraïne …) om de overgang naar het klimaat te financieren. Stop subsidies voor fossiele brandstoffen die de klimaatinspanningen belemmeren.

* De vier Mercosur-landen zijn Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay

Rechts