Hunger campagne
Persbericht1 december 2022

Wereldwijde humanitaire nood het hoogst ooit - reactie Oxfam

Honger eist waarschijnlijk elke 36 seconden een leven in Oost-Afrika 

In een reactie op het vandaag gepubliceerde Global Humanitarian Outlook 2023 van de VN, waaruit blijkt dat 339 miljoen mensen dringend humanitaire hulp nodig hebben - de hoogste nood in de geschiedenis - zei Eva Smets, directeur van Oxfam België: 

"Een op de 23 mensen in de wereld - het equivalent van bijna de helft van de hele Europese bevolking - heeft nu dringend humanitaire hulp nodig. Dit nieuws moet ons onmiddellijk wakker schudden.” 

Als gevolg van conflicten, de klimaatcrisis en economische achteruitgang dreigen honderden miljoenen mensen steeds meer honger te lijden. Naar verwachting zullen tegen eind 2022 ten minste 222 miljoen mensen in 53 landen met acute voedselonzekerheid worden geconfronteerd. Extreme honger is een reëel risico voor 45 miljoen mensen in 37 landen.  

oost-afrika

Tussen nu en het einde van het jaar sterft er waarschijnlijk elke 36 seconden iemand van honger in het door droogte geteisterde Oost-Afrika, aangezien de ergst getroffen gebieden op hongersnood afstevenen. In Somalië is het de ergste hongercrisis sinds mensenheugenis: het aantal mensen dat acute honger lijdt, overtreft nu al dat van de hongersnood van 2011, toen meer dan een kwart miljoen mensen stierven. Bijna een op de zes mensen in Somalië wordt nu geconfronteerd met extreme honger. 

Grote delen van de regio hebben te kampen gehad met mislukte regenseizoenen doordat de klimaatverandering de oogsten heeft gedecimeerd en veehouders heeft gedwongen hun traditionele levenswijze op te geven. Gewassen mislukken en de voedselprijzen zijn vaak verdubbeld en soms verdrievoudigd door de oorlog in Oekraïne 

Uit een analyse van de laatste beschikbare gegevens blijkt dat het tempo waarin mensen in Somalië, Ethiopië en Kenia sterven van de honger is toegenomen sinds mei, toen geschat werd dat elke 48 seconden een persoon stierf. Oxfam waarschuwde toen dat er gevaarlijke vertragingen optraden bij de hulpverlening aan miljoenen mensen die op de rand van de hongerdood stonden. De noodklok wordt al maanden geluid. Het uitblijven van actie kan een crisis in een grootschalige catastrofe veranderen. 

VN HUMANITAIRE OPROEP

"De humanitaire behoeften overtreffen het vermogen van de hulpsector om te reageren. Humanitaire hulp is aan het afnemen, maar de VN doet een beroep op nog meer middelen, van dezelfde groep donoren, om nog meer wanhopige mensen in een crisis te helpen. Opnieuw zullen de meest behoeftigen slechts het minimum krijgen van wat ze vragen,” aldus Smets.

"Het wereldwijde humanitaire systeem is al overweldigd. We weten dat mensen dakloos, hongerig en ziek worden door klimaatverandering, conflicten, ongelijkheid en economisch falen - maar dit zijn geen geïsoleerde problemen, het is één en dezelfde endemische crisis.  

"We mogen niet langer wachten. We moeten zowel onmiddellijk reageren op deze ongekende humanitaire nood als manieren vinden om een op hol geslagen mondiaal financieel systeem te veranderen waarbij enkelen profiteren ten koste van velen. Hoe kunnen we honderden nieuwe voedsel- en energiemiljardairs hebben, terwijl we de humanitaire basisbehoeften niet kunnen financieren om te voorkomen dat miljoenen mensen honger lijden?   

"Donoren moeten onmiddellijk voldoen aan de wereldwijde humanitaire oproep van de VN om nu levens te helpen redden. Aan financiering om rampen te voorkomen mogen geen voorwaarden verbonden zijn; en om escalerende crises in de kiem te smoren, moeten beslissingen en acties door de lokale gemeenschappen zelf worden geleid. 

"Nationale regeringen moeten ook de onderliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid aanpakken, die de klap van rampen op degenen die al lijden nog verergeren. Een belangrijke manier om dit te doen is door middelen te injecteren in klimaataanpassing en sociale bescherming. Wat schromelijk ontbreekt is de politieke moed." 

noot aan de redactie

Om de dagelijkse sterfgevallen te berekenen, gebruikten we het ruwe sterftecijfer van (0,5-0,99) per 10.000 mensen in Crisis (IPC 3) niveaus van acute voedselonzekerheid zoals gespecificeerd in IPC Global Partners (2021), volgens Technical Manual Version 3.1: Evidence and Standards for Better Food Security and Nutrition Decisions. Vervolgens hebben we het normale dagelijkse sterftecijfer van 0,22 per 10.000 mensen per dag afgetrokken; dit cijfer is gebaseerd op gegevens van de VN en van nationale, EU- en Pacific Community statistische bureaus.    

Vanaf oktober 2022 bedraagt de berekende hongersterfte in de drie landen ten minste 880-2.421 per dag, 0,61-1,68 per minuut, d.w.z. één per 1,6 minuten tot één per 36 seconden. Deze cijfers zijn conservatief, aangezien zij gebaseerd zijn op het ruwe sterftecijfer voor IPC 3, en geen rekening houden met de hogere ruwe sterftecijfers voor IPC 4 en 5.    

In Kenia, Somalië en Ethiopië verkeren naar schatting 31.435.315 mensen in crisis of erger (IPC 3 en hoger) of in een vergelijkbaar niveau van acute voedselonzekerheid. Volgens IPC-analyses (zie IPC Population Tracking Tool) zullen naar verwachting 11.035.315 mensen in Kenia en Somalië in oktober-december 2022 te maken krijgen met grote acute honger (IPC 3 en hoger). Er zijn geen recente IPC-analyses voor Ethiopië, dus hebben we een vervangend cijfer van 20,4 miljoen mensen met acute voedselonzekerheid in heel Ethiopië gebruikt, volgens het aantal mensen in nood (PiN) voor voedselzekerheid en bijstand voor levensonderhoud in het humanitaire responsplan voor Ethiopië voor 2022, en zoals ook gebruikt in het FAO-WFP Hunger Hotspot-rapport voor oktober 2022 tot januari 2023.

Doe een gift

Steun ons in de strijd tegen armoede, onrecht en ongelijkheid: uw steun maakt het verschil!

Rechts