Persbericht6 juli 2022

Een gebroken voedselsysteem houdt honger in stand, Oxfam reactie op FAO rapport

In reactie op het nieuwe FAO-rapport "State of Food Insecurity and Nutrition in the World 2022", waarin staat dat maar liefst 828 miljoen mensen honger leden in 2021, een toename van 150 miljoen sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie, zegt Thierry Kesteloot, voedselexpert bij Oxfam België.

"Het is zeer verontrustend dat de spiraal van honger nu overal ter wereld zo'n verwoestend niveau bereikt. Dit gebeurt niet vanwege een tekort aan voedsel, maar eerder als gevolg van een gebroken voedselsysteem dat verder wordt ondermijnd door conflicten, de gevolgen van de COVID-pandemie en klimaatverandering."

"Ondanks het feit dat dit een wereldwijde voedselcrisis is, waarbij miljoenen mensen honger lijden, heeft de rijkdom van miljardairs in de voedselsector een megalomaan niveau bereikt - alleen al in de afgelopen twee jaar is deze met 382 miljard dollar gestegen."

"Ons voedselsysteem heeft jarenlang ongelijkheid in stand gehouden, kleinschalige boeren verarmd en miljoenen kwetsbare mensen in de honger geduwd, terwijl het ook het klimaat heeft verwoest."

"Het is gemakkelijk om de huidige voedselcrisis te wijten aan de oorlog in Oekraïne, maar een langdurig politiek falen om aan te pakken hoe we alle mensen in de wereld voeden, heeft ons voedselsysteem al lang voordien kwetsbaar gemaakt."

"We zullen de vicieuze cirkel van honger en voedselinflatie niet doorbreken als we de diepe ongelijkheden die eraan ten grondslag liggen niet aanpakken. We moeten ons een nieuw, rechtvaardiger en duurzamer mondiaal voedselsysteem voorstellen - een systeem dat ten dienste staat van de planeet en van miljoenen mensen, in plaats van een handvol grote agro-industrieën."

"Om nu levens te redden, moeten rijke donorlanden hun beloofde financiering nakomen. Tot nu toe is minder dan 20% van de VN oproep van 3,8 miljard dollar voor de Centrale Sahel en het bekken van het Tsjaadmeer gefinancierd. De regio Oost-Afrika, waar de ergste droogte in de recente geschiedenis heerst en waar meer dan 26 miljoen mensen extreme honger lijden, heeft tot nu toe minder dan 15% van de bijna 7 miljard dollar die de VN heeft gevraagd, ontvangen."

"Regeringen moeten ophouden met het doen van loze beloften of het creëren van nog meer bureaucratische processen. In plaats daarvan moeten ze investeren in kleinschalige voedselproducenten. Ze moeten ons mondiale landbouw- en voedselsysteem heroriënteren om de gezondheid van mensen, onze planeet en onze economieën beter te dienen."

"Westerse regeringen moeten ook middelen vrijmaken - onder meer door belastingen te heffen op voedselbedrijven en miljardairs - om te investeren in gediversifieerde, lokale en duurzame voedselproductie die landen helpt minder afhankelijk te worden van voedselimporten; en kleinschalige voedselproducenten, vooral vrouwen, te ondersteunen."

  Opmerkingen voor de redactie

  • Tot op heden is slechts 17% van de totale oproep van de VN voor de Centrale Sahel (Niger, Mali, Burkina Faso) en het bekken van het Tsjaadmeer (Nigeria, Tsjaad, Kameroen) gefinancierd. Bron: de plannen voor humanitaire respons (HRP's) voor 2022 in West- en Centraal-Afrika, per 4 juli 2022.
  • Tot dusver is slechts 979 miljoen dollar van de totale oproep van de VN voor Somalië, Kenia, Ethiopië en Zuid-Sudan (zowel HRP als FA) gefinancierd. Dit is een gat van 86%. Bron: UN OCHA Appeals and response plans 2022 | Financial Tracking Service (unocha.org).
  • Cijfers over rijkdom van voedselmiljardairs zijn afkomstig uit Oxfam's rapport "Profiting from Pain", gepubliceerd op 23 mei 2022.
  • Thierry Kesteloot, voedselexpert bij Oxfam België, is beschikbaar voor verdere toelichting.

  Rechts