inégalité_femme_labeur
Publicatie16 januari 2020

Vrouwen en meisjes werken 12,5 miljard uur zonder loon

Vrouwen en meisjes besteden elke dag 12,5 miljard uur aan onbetaald zorgwerk. Op die manier leveren ze jaarlijks een onzichtbare bijdrage van 10,8 biljoen dollar aan de wereldeconomie. Dat staat in schril contrast met de vaststelling dat miljardairs steeds rijker worden.

Zoals elk jaar brengt Oxfam aan de vooravond van het World Economic Forum (WEF) in Davos een rapport uit over economische ongelijkheid. Onder de naam "Time to Care" laat het rapport zien dat ons economisch systeem niet alleen de ongelijkheid tussen arm en rijk verdiept, maar ook seksistisch is en vrouwen en meisjes uitbuit.

Speel video

Miljardairs wereldwijd bezitten meer dan 4,6 miljard mensen samen

De wereldwijde ongelijkheid blijft verontrustend groot. De afgelopen tien jaar is het aantal miljardairs verdubbeld. Hun vermogen is jaarlijks gemiddeld met 7,4 procent toegenomen. Zo bezitten 2.153 miljardairs samen meer dan 60% van de wereldbevolking.

Miljardairs zien hun rijkdom bovendien exponentieel groeien, wat in groot contrast staat met de armsten van deze wereld. Ondanks hard werk leeft bijna de helft van de wereldbevolking nog steeds van minder dan 5,50 dollar per dag. Bovendien is de snelheid waarmee extreme armoede wordt uitgeroeid sinds 2013 gehalveerd.

Een onzichtbare bijdrage van 10,8 biljoen dollar per jaar

Wereldwijd besteden vrouwen en meisjes elke dag maar liefst 12,5 miljard uur aan onbetaald zorgwerk. Dat omvat alledaagse taken zoals water halen, koken, poetsen en zorgen voor kinderen, ouderen en zieken. Dit onbetaald werk is een ware 'verborgen motor' van de wereldeconomie. Het houdt gezinnen, samenlevingen en bedrijven draaiende en vertegenwoordigt een onzichtbare bijdrage aan de wereldeconomie van ten minste 10,8 biljoen dollar per jaar.

Ondergewaardeerd zorgwerk houdt vrouwen in armoede

Vanwege de tijd die vrouwen aan zorg besteden, hebben ze geen tijd voor een opleiding, een baan of politieke participatie. Wereldwijd kan 42 procent van de vrouwen geen baan krijgen omdat ze verantwoordelijk zijn voor zorgtaken, tegenover slechts zes procent van de mannen. Dat belet hen om economische onafhankelijk te worden.

We moeten meer waarde geven aan onbetaald zorgwerk en de vrouwen die het uitoefenen.

Maaike Vanmeerhaeghe, beleidsmedewerker ongelijkheid bij Oxfam België

Investeer in openbare diensten

“Als we dit onrecht willen aanpakken, moeten we dringend actie ondernemen”, zegt Maaike Vanmeerhaeghe, beleidsmedewerker ongelijkheid bij Oxfam België. “We moeten meer waarde geven aan onbetaald zorgwerk en de vrouwen die het uitoefenen. Daarnaast kunnen we ook de maatschappelijke normen in vraag stellen en de werklast gelijker verdelen tussen vrouwen en mannen.”

Om dit onrecht te verhelpen, kunnen regeringen investeren in openbare diensten die de verantwoordelijkheid voor de zorg wegnemen bij vrouwen. Diensten zoals watertoevoer, sanitaire voorzieningen, kinderopvang, gezondheidszorg en ouderenzorg.

Deze publieke diensten kunnen wereldwijd gefinancierd worden door de allerrijksten en multinationals een eerlijke belastingbijdrage te laten betalen. Met een extra belasting van 0,5% op het vermogen van de rijkste 1% van deze wereld de komende 10 jaar, komt er genoeg budget vrij om 117 miljoen banen te creëren in onderwijs en gezondheidszorg. Op die manier kunnen vrouwen verlost worden van onbetaald zorgwerk.

Lees ons volledige rapport

Rechts