Persbericht26 januari 2024

Oxfam verwelkomt uitspraak van het ICJ over de Zuid-Afrikaanse zaak

In reactie op de uitspraak vandaag van het Internationaal Gerechtshof in de rechtszaak van Zuid-Afrika, waarin Israël wordt verzocht alle maatregelen te nemen die binnen zijn macht liggen om het plegen van alle handelingen met betrekking tot de artikelen van het Genocideverdrag te voorkomen en te bestraffen, zei Sally Abi-Kahli, regionaal directeur van Oxfam voor het Midden-Oosten: 

"Oxfam verwelkomt het bevel en de voorlopige maatregelen van het Internationaal Gerechtshof als een cruciale stap in de erkenning van de voortdurende wreedheden in Gaza en het stoppen van het bloedvergieten en de onvoorstelbare verschrikkingen die 2,3 miljoen Palestijnen al hebben moeten doorstaan.  

"Na meer dan 100 dagen van willekeurige bombardementen, waarbij meer dan 25.000 mensen werden gedood, en massaal veel burgers ontheemd geraakt zijn, de hongerdood met wapens werd ingevoerd en systematisch adequate hulp werd ontzegd, moet de Israëlische regering zich onmiddellijk houden aan de uitspraak van het Gerechtshof.  

"Alle staten - in het bijzonder die staten die Israël steunen met militaire wapens ondanks het duidelijke risico dat ze gebruikt worden om oorlogsmisdaden te plegen - moeten de uitspraak van het hof respecteren en zich onthouden van acties die het ondermijnen. 

"De Palestijnen zouden niet nog een dag van dit lijden moeten doorstaan. We dringen er bij alle landen op aan om alles te doen wat in hun macht ligt om te zorgen voor een onmiddellijk staakt-het-vuren, ervoor te zorgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor schendingen aan beide kanten ter verantwoording worden geroepen, en een einde te maken aan Israëls decennialange bezetting van Palestijns grondgebied."

volunteer_activism_black_24dp Group 790 Rectangle 991 Group 794 Group 793 Group 792 Group 791 Path 823 Path 824

Steun Oxfam in Gaza

Ondersteun onze partners

Rechts