Oxfam International a dévoilé les contours de sa nouvelle stratégie pour lutter contre les inégalités et éradiquer la pauvreté et les injustices dans le monde.
Nieuws25 november 2020

Oxfam stelt feminisme en jongeren centraal in haar nieuwe strategie

Oxfam International heeft de krijtlijnen onthuld van haar nieuwe strategie om tegen ongelijkheid te strijden en zo armoede en onrecht uit de wereld te bannen. Volgens Gabriela Bucher, de nieuwe directrice van de internationale confederatie, zal Oxfam met dit tienjarenplan beter het hoofd kunnen bieden aan de steeds zwaardere crisissen waarmee mensen in armoede te kampen hebben.

 

De onderliggende oorzaken van ongelijkheden aanpakken

Dit strategisch plan is het resultaat van een jaar werk door de 20 lidorganisaties van Oxfam International waaraan 1.500 medewerkers, partners en externe experts hebben bijgedragen. Het wordt aangekondigd net nu de wereld door elkaar wordt geschud door de gevolgen van de coronapandemie.

Oxfams strijd tegen armoede en onrecht is nog lang niet voorbij. In 2020 leeft bijna de helft van de mensheid onder de armoedegrens. Die mensen moeten overleven met 5,50 dollar per dag. Volgens de strategische nota van Oxfam zal economische groei alleen niet volstaan om armoede te overwinnen. Zeker niet als die niet inclusief is. 

“We zullen onze inspanningen verdubbelen om de systemische oorzaken van ongelijkheid aan te pakken, in plaats van de symptomen”, zegt Gabriela Bucher. “Ongelijkheid bestrijden is een bewuste keuze die onze regeringen kunnen maken.” Ze beschouwt dit decennium dan ook als een bron van hoop en mogelijkheden.

Resoluut feministisch

Vrouwen en meisjes blijven de topprioriteit. Oxfam zal over de hele wereld - en vooral in het Zuiden - blijven samenwerken met activisten, gemeenschappen en maatschappelijke organisaties die opkomen voor de rechten van vrouwen en meisjes. 

Massale demonstraties zoals "Ni una menos" ("Niet één [vrouw] minder") die in verschillende steden van Argentinië, Chili, Peru en Europa plaatsvonden om te protesteren tegen geweld tegen vrouwen, tonen aan dat er veel mogelijk is wanneer we solidair handelen.

 

Onze slagkracht zal afhangen van de mate waarin we ons als Oxfam kunnen verenigen met vrouwen die strijden om nieuwe collectieve rechten te bekomen en om situaties van geweld en discriminatie te beëindigen

Gabriela Bucher, directeur Oxfam International

Jongeren slagvaardig maken

De afgelopen jaren zijn talrijke jonge mensen de straat opgegaan om van volwassenen krachtige acties voor het klimaat te eisen. Een van de slogans luidde daarbij: "In 2050 zullen jullie dood zijn, wij niet". Oxfam heeft al dikwijls aangeklaagd dat jongeren worden uitgesloten van de besluitvorming die hen nochtans aanbelangt. Jonge activisten van over de hele wereld werden dan ook uitgenodigd om mee te werken aan het Strategisch Plan, zodat het ook hun eisen weerspiegelt.

Oxfam is van plan om meer te investeren in de slagvaardigheid van jongeren. "We zullen samen de gevestigde macht het hoofd bieden en de eisen van jongeren voor een rechtvaardige en duurzame toekomst ondersteunen. Daarvoor zullen we onze werkwijze aan hun bewegingen en gedecentraliseerde netwerken aanpassen", staat er in de Oxfamstrategie geschreven.

Oxfam België

Deze week stelt ook Oxfam België haar eigen strategie voor de komende 7 jaar voor. Het is de eerste strategie van de nieuwe organisatie die ontstond na de integratie van Oxfam-Solidariteit en Oxfam-Wereldwinkels / Fair Trade afgelopen februari. Ze is grotendeels geïnspireerd door de strategie van Oxfam International en is opgebouwd rond 3 strategische doelstellingen:

1. Het wereldwijde voedselsysteem rechtvaardig en duurzaam maken

Oxfam België zal blijven vechten tegen het industriële landbouwmodel dat schadelijk is voor de planeet en de plattelandsbevolking verarmt. We zullen sociale bewegingen en organisaties blijven steunen die opkomen voor duurzame voedselproductie-, distributie- en consumptiesystemen. Dat doen we onder meer via onze 200 fairtradewinkels in het hele land en met de steun van duizenden vrijwilligers.

2. De opwarming van de aarde beperken tot onder de 1,5° C

Oxfam België zal van bedrijven en politici blijven eisen dat ze zich inzetten om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5° C tegen 2100. We gaan voor een rechtvaardige transitie in de voedings- en textielsector. Om dat te bereiken, blijven we partners ondersteunen die ijveren voor agro-ecologie. Via onze fairtrade- en tweedehandsactiviteiten blijven we Belgen aanmoedigen om ethisch en duurzaam te consumeren. aanmoedigen om ethisch en duurzaam te consumeren.

3. Voor voedselzekerheid zorgen en de veerkracht van gemeenschappen ondersteunen

Humanitaire crisissen nemen toe en conflicten lopen vast. Van Syrië tot Zuid-Soedan worden de levens van meer dan 125 miljoen mensen van over de hele wereld verwoest door gewapende conflicten of klimaatrampen. Daarom zal Oxfam hulp blijven bieden bij humanitaire crisissen op korte termijn. Tegelijk blijven we ook ontwikkelingssamenwerking ondersteunen op lange termijn.

Rechts