Persbericht6 mei 2024

Oxfam reactie op inval in Rafah

In een reactie op de Israëlische grondinvasie in Rafah zei Sally Abi-Khalil, regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika van Oxfam: 

We zijn geschokt door de grondinvasie in Rafah door Israël, ondanks een universele oproep van wereldleiders om de barbaarse aanval te stoppen. Het is onbegrijpelijk dat een regering alle waarschuwingen over de catastrofale humanitaire kosten ongestraft naast zich neer kan leggen en onbeschroomd door kan gaan met minachting voor mensenlevens, het internationaal recht en de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof om genocide te voorkomen.   

Meer dan 1,3 miljoen mensen - voornamelijk vrouwen en kinderen - die al lijden onder onvoorstelbare verschrikkingen van honger, ontheemding, ziekte en ontbering, worden nu opgesloten in de laatste overgebleven hoek van de belegerde enclave, zonder operationeel ziekenhuis noch uitweg. Veilig en legaal evacueren in zo'n korte tijd is onmogelijk.   

Meer dan zes maanden lang heeft Israël doelbewust en systematisch burgers en hulpverleners aangevallen, ook in duidelijk gemarkeerde "veilige zones" en "evacuatieroutes". Alle beweringen dat burgers veilig geëvacueerd zullen worden, hebben hun geloofwaardigheid verloren. 

Met hun miljardenfondsen en directe wapensteun hebben machtige landen Israël in feite carte blanche gegeven om oorlogsmisdaden te plegen. Wereldleiders moeten ophouden met treuzelen en alle wapenverkopen aan Israël nu stopzetten en nog harder aandringen op een onmiddellijk staakt-het-vuren. 

Noot voor de redactie 

- Oxfam heeft momenteel nog 22 Palestijnse medewerkers in Gaza (waaronder 5 in Rafah City), die nauw samenwerken met lokale partners om 133.0888 mensen te helpen met levensreddend water, voedsel en goede sanitaire voorzieningen. Tot nu toe hebben ze ook vier afvalwaternetwerken hersteld in Rafah en Khan Yunis, waarmee ze 58.000 mensen hebben bereikt. In Rafah, Al-Mawasi en Khan Younis zijn vijf ontziltingsinstallaties geïnstalleerd waardoor 10.500 mensen van vers water werden voorzien. 

- Samen met 14 partnerorganisaties in Gaza is Oxfam in de dagen na de crisis hulpverlening opgestart, met het voorzien van geld, voedsel en essentiële basisgoederen, en met het waar mogelijk herstellen van water en sanitaire voorzieningen. Oxfam en haar partners werken onder extreem moeilijke omstandigheden, Oxfam heeft in totaal 262.424 mensen bereikt met hulp.  

volunteer_activism_black_24dp Group 790 Rectangle 991 Group 794 Group 793 Group 792 Group 791 Path 823 Path 824

Humanitaire crisis in Gaza

Steun Oxfam

Rechts