Persbericht10 oktober 2023

Oxfam België verwelkomt Belgische beslissing om Palestijnse steun niet op te heffen

In tegenstelling tot de Europese Commissie en Duitsland zal België de humanitaire hulp aan de Palestijnse gebieden niet opschorten, verklaarde Caroline Gennez, minister voor Ontwikkelingssamenwerking, gisteren. Oxfam België verwelkomt deze beslissing. 

De EU kondigde aan dat ze alle Europese ontwikkelingsfinanciering - in totaal 691 miljoen euro - zal herzien. De EU zou de opschorting van ontwikkelingshulp vandaag bespreken tijdens hun spoedvergadering over buitenlandse zaken.   

Oxfam dringt er bij de internationale gemeenschap op aan niet deel te nemen aan de collectieve bestraffing van Palestijnen. Hulp weigeren zal de Palestijnen de toegang tot essentiële gezondheidszorg, voedsel, water en onderwijs ontzeggen en het zal de Israëlische burgers niet veiliger maken. Blijvende politieke en economische steun, geen vermindering van de hulp, is de enige haalbare weg naar duurzame vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten. 

"Alleen al het vooruitzicht om de hulp op te schorten is niet alleen alarmerend, maar ook onaanvaardbaar. Het opschorten van de hulp zal een collectieve straf zijn die het leven van talloze Palestijnen in gevaar brengt. Europa's belofte om hulp te bieden aan hen die het nodig hebben, mag nooit wankelen.  

"Het is precies het gebrek aan doortastend politiek optreden dat deze eindeloze cyclus van geweld en vergelding, waarbij burgers in het kruisvuur terechtkomen, heeft bestendigd,” aldus Bushra Khalidi, beleidsmedewerkster voor Oxfam OPTI. 

Oxfam dringt er bij alle partijen met klem op aan om onmiddellijk alle militaire offensieven te staken en terughoudendheid te betrachten om verdere escalatie van geweld te voorkomen die alleen maar schade zal toebrengen aan onschuldige burgers aan beide kanten. Deze toename van militaire escalatie onderstreept het aanhoudende falen van leiders om de langdurige bezetting en blokkade van Gaza aan te pakken zonder dat er zinvolle maatregelen worden genomen. 

Aanwezigheid in OPTI 

De drie Oxfam bureaus zijn gesloten maar het team houdt de humanitaire situatie nauwlettend in de gaten, samen met lokale partners en internationale organisaties. Oxfam beoordeelt momenteel ook de veiligheid en het welzijn van burgers, Oxfam-personeel en partners, vooral in gebieden waar geen adequate schuilplaatsen en bescherming zijn. 

Oxfam werkt al meer dan 50 jaar in OPTI. Oxfam en andere internationale organisaties in het gebied hebben robuuste procedures om ervoor te zorgen dat de hulp niet wordt omgeleid. Oxfam heeft blijk gegeven van absolute transparantie en verantwoording met betrekking tot haar financieringsbronnen en operationele mechanismen en houdt zich aan wereldwijde normen en wetten. 

Overigens heeft Oxfam Fair Trade ook partners op de Westelijke-Jordaanoever die aangeven “moeilijke uren” te beleven door het toenemend geweld. 

Oxfam collega’s in Gaza zijn beschikbaar voor verdere toelichting in het Engels of Frans, op aanvraag. Audio snippets zijn hier beschikbaar. 

Rechts