Damage following an Israeli airstrike on the Sousi mosque in Gaza City
Persbericht11 oktober 2023

Oxfam België start noodfonds voor Gaza

Oxfam werkt al vele jaren zowel op humanitair als op structureel vlak met partnerorganisaties in Gaza en waarschuwt dat een volledig beleg van Gaza zal leiden tot een humanitaire ramp. Volgens de aankondiging die de Israëlische regering eergisteren deed in reactie op de afschuwelijke aanvallen van Hamas, zullen voedsel, water, elektriciteit en brandstof een toch al kwetsbare bevolking niet meer kunnen bereiken. De belegering komt boven op de blokkade van Gaza die al 16 jaar duurt. Om de burgerbevolking in het zwaar getroffen Gaza te kunnen steunen opent Oxfam België vandaag een noodfonds op BE37 0000 0000 2828 met vermelding van 9249 - Gaza Crisis. 

De dodelijkste dag in de recente geschiedenis van Israël heeft meer dan 1.500 doden geëist in Israël en Gaza, met nog veel meer gewonden. 2023 is nu reeds het dodelijkste jaar op de Westelijke Jordaanoever en nu ook in Gaza. 

Mustafa Tamaizeh, waarnemend landendirecteur van Oxfam in de bezette Palestijnse gebieden en Israël zei: 

"Oxfam is geschokt door de recente aanvallen. Geweld maakt nooit de weg vrij voor vrede. De internationale gemeenschap moet alle diplomatieke middelen inzetten om een onmiddellijk staakt-het-vuren te bewerkstelligen. 

"Het besluit van de Israëlische regering om een 'totale belegering' in te stellen, boven op de voortdurende blokkade, zal de burgers van Gaza nog meer essentiële zaken ontzeggen, zoals voedsel, water en elektriciteit. Dit is een collectieve bestraffing van een bevolking die geen verantwoordelijkheid draagt voor het geweld en die illegaal is volgens het internationaal recht. Het draagt niet bij aan vrede en veiligheid, maar zal het vuur van deze crisis verder aanwakkeren." 

De VN meldt dat er momenteel meer dan 180.000 mensen ontheemd zijn in Gaza. 135.000 van hen hebben hun toevlucht gezocht in scholen van VN-hulporganisaties die al overvol waren. Gezinnen kampen met een nijpend tekort aan voedsel, water en sanitaire voorzieningen en velen zitten vast in hun huizen en kunnen nergens heen.  

De enige elektriciteitscentrale in Gaza, die cruciaal is voor essentiële voorzieningen zoals water en sanitaire voorzieningen, draaide voor de escalatie van de vijandelijkheden al slechts vier uur per dag. Zonder brandstof staat de centrale op het punt volledig uit te vallen, wat ernstige gevolgen zal hebben voor ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen die sterk afhankelijk zijn van generatoren voor vitale medische apparatuur zoals levensreddende machines 

Schade door luchtaanvallen heeft de toch al schaarse water- en sanitaire voorzieningen voor meer dan 400.000 mensen verstoord.  De afvalwaterzuiveringsinstallatie in het noorden van Gaza is stilgevallen, waardoor ongezuiverd rioolwater in zee wordt geloosd. 

Tamaizeh zei: "Het is reeds lang tijd om de cyclus van oorlog, gevolgd door tijdelijke wapenstilstanden en beloftes van humanitaire hulp, die slechts pleisters op een houten been zijn, te doorbreken. In plaats daarvan moet de internationale gemeenschap nu eindelijk de onderliggende oorzaken van het onrecht en het geweld dat onder de bezetting wordt gepleegd, aanpakken." 

Oxfam roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, zodat hulporganisaties toegang kunnen krijgen tot iedereen die levensreddende hulp nodig heeft. Het Oxfam kantoor in Gaza is gesloten maar zodra de situatie het toestaat zal Oxfam het bieden van noodhulp aan mensen in Gaza hervatten en bijdragen aan het lenigen van de grootste noden. Daarom lanceert Oxfam België nu een oproep, zodat we voedselhulp, water, sanitaire voorzieningen en cash vouchers kunnen bieden, en door kunnen gaan met het steunen van vrouwengroepen en gezondheidscentra.  

Noot voor redactie: 

Vóór dit weekend schatten de VN en humanitaire partijen dat reeds 2,1 miljoen Palestijnen in de bezette Palestijnse gebieden (OPT) – waaronder 80% van de bevolking van Gaza – afhankelijk waren van humanitaire hulp. 

Cijfers over het aantal ontheemden binnen Gaza zijn afkomstig uit het rapport van 10 oktober van het United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNWRA). 

Oxfam werkt met de meest kwetsbare gemeenschappen in Gaza, Oost-Jeruzalem en Area C, dat 61% van de Westelijke Jordaanoever omvat waarover de regering van Israël de volledige militaire en civiele controle heeft. 

Oxfam werkt er samen met Palestijnen om hun levensomstandigheden te verbeteren en hun economische kansen te vergroten, gender gerelateerd geweld en ongelijkheid te bestrijden en de toegang tot basisbehoeften en fundamentele rechten te garanderen via humanitaire werk. Oxfam zorgt voor water, het herbouwen van beschadigde watersystemen en het herstellen van sanitaire voorzieningen. Oxfam ondersteunt lokale producenten van groenten en fruit om de kwaliteit van hun producten te verbeteren en op de markt brengen. Zo heeft ze ook verschillende Fair Trade partners voor olijfolie, maftoul (couscous) en dadels in de Wereldwinkels. Oxfam versterkt het lokale middenveld om de organisaties in staat te stellen om nog beter op te komen voor hun rechten. Samen voeren ze campagne voor duurzame vrede en veiligheid voor alle burgers.

Oxfam heeft collega’s ter plaatse die beschikbaar zijn voor verder toelichting in het Engels of Frans, we hebben evenals audio snippets beschikbaar. 

volunteer_activism_black_24dp Group 790 Rectangle 991 Group 794 Group 793 Group 792 Group 791 Path 823 Path 824

Steun Gaza

Doneren kan online of via de bankrekening op BE37 0000 0000 2828 met vermelding van 9249 - Gaza Crisis. 

Rechts