Persbericht4 april 2024

Mensen in het noorden van Gaza moeten overleven met 245 calorieën per dag, minder dan een blik bonen

minder dan 12% van de gemiddelde dagelijkse caloriebehoefte 

Mensen in het noorden van Gaza moeten sinds januari overleven met gemiddeld 245 calorieën per dag - minder dan een blikje bonen - omdat de Israëlische strijdkrachten hun militaire aanval voortzetten. Er wordt aangenomen dat er nog steeds meer dan 300.000 mensen vastzitten, die niet weg kunnen. 

De minuscule hoeveelheid voedsel komt overeen met minder dan 12 procent van de aanbevolen dagelijkse inname van 2100 calorieën per persoon, berekend aan de hand van demografische gegevens die rekening houden met verschillen per leeftijd en geslacht. Vorige week vertelde de Israëlische regering aan UNRWA, verreweg de grootste hulpverlener in Gaza, dat haar konvooien niet langer worden toegelaten in het noorden.   

De analyse van Oxfam is gebaseerd op de meest recente beschikbare gegevens die gebruikt zijn in de recente Integrated Food Security Phase Classification (IPC) analyse voor de Gazastrook. Oxfam berekende ook dat de totale voedselleveringen die Gaza binnenkwamen voor de gehele bevolking van 2,2 miljoen mensen - sinds oktober vorig jaar - gemiddeld slechts 41 procent van de dagelijks benodigde calorieën per persoon bedroegen.  

De Israëlische regering weet al bijna twee decennia precies hoeveel calorieën er dagelijks nodig zijn om ondervoeding in Gaza te voorkomen en berekent dit op basis van leeftijd en geslacht in haar document: Food Consumption in the Gaza Strip - Red Line. Het gebruikte destijds wel een hogere berekening van 2.279 calorieën per persoon, maar hield ook rekening met de binnenlandse voedselproductie in Gaza, die nu door het Israëlische leger vrijwel is weggevaagd.  

Een moeder die vastzat in het noorden van Gaza getuigde: "Voor de oorlog waren we gezond en sterk. Als ik nu naar mijn kinderen en mijzelf kijk, zijn we zo veel afgevallen omdat we geen fatsoenlijk voedsel eten. We proberen alles te eten wat we vinden - eetbare wilde planten of kruiden - alleen maar om te overleven." 

Slechts 105 vrachtwagens per dag 

Oxfam berekende ook dat minder dan de helft van het aantal voedseltrucks dat nodig is om de dagelijkse inname van 2100 calorieën voor iedereen te bereiken, momenteel Gaza binnenkomt. Op basis van gegevens van het IPC en UNRWA stelt Oxfam vast dat er dagelijks minimaal 221 vrachtwagens met voedsel nodig zijn, zonder rekening te houden met verspilling of ongelijke verdeling. Momenteel komen er dagelijks gemiddeld slechts 105 vrachtwagens met voedsel Gaza binnen. 

Uit het IPC-rapport blijkt dat er hongersnood dreigt in het noorden van Gaza en dat bijna de hele bevolking nu extreme honger lijdt; 1,1 miljoen mensen kampen met catastrofale voedselonzekerheid. Verschrikkelijk genoeg sterven er nu al kinderen van de honger en ondervoeding, vaak verergerd door ziekte.   

Honger en de gevolgen ervan worden nog verergerd door de bijna volledige vernietiging door Israël van civiele infrastructuur, waaronder ziekenhuizen, water- en sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg, waardoor mensen nog kwetsbaarder worden voor ziekten. Naast de beperkte beschikbaarheid van voedsel is het in Gaza niet mogelijk om een voedzaam, gevarieerd dieet te vinden. Het weinige fruit en de weinige groenten die nog beschikbaar zijn, zijn door de extreme prijsstijgingen als gevolg van de schaarste voor de meeste mensen onbereikbaar geworden. Gespecialiseerde voedingsproducten en centra om ondervoede kinderen te behandelen zijn ook moeilijk of niet te vinden.  

Amitabh Behar, uitvoerend directeur van Oxfam International, zei: "Israël maakt bewuste keuzes om burgers uit te hongeren. Stel je eens voor hoe het is om niet alleen dag in dag uit te moeten overleven met 245 calorieën, maar ook te moeten toezien hoe je kinderen of oudere familieleden hetzelfde moeten doen. Dit alles terwijl je ontheemd bent, met weinig tot geen toegang tot schoon water of een toilet, wetende dat de meeste medische hulp is verdwenen en dat nog eens allemaal onder de constante dreiging van drones en bommen.  

Israël negeert zowel het bevel van het Internationaal Gerechtshof om genocide te voorkomen als de resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Vorige week nog gelastte het Internationaal Gerechtshof nieuwe voorlopige maatregelen, waarin het stelde dat er niet langer hongersnood dreigt, maar dat deze sowieso 'op komst is' in Gaza.  Alle landen moeten onmiddellijk stoppen met het leveren van wapens aan Israël en alles in het werk stellen om een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren te bewerkstelligen; alleen dan kunnen we een einde maken aan dit afschuwelijke bloedbad voor de 2,2 miljoen mensen die al zes maanden lijden. Israël kan hongersnood niet langer als wapen gebruiken."   

Oxfam roept op tot een permanent staakt-het-vuren, de terugkeer van alle gijzelaars en de vrijlating van onwettig vastgehouden Palestijnse gevangenen, voor landen om onmiddellijk te stoppen met het leveren van wapens aan Israël en voor volledige toegang tot humanitaire hulp. De wereldwijde respons voor Gaza moet zowel voldoende en voedzaam voedsel voor iedereen omvatten, als volledig herstel van ziekenhuizen en gezondheidsdiensten, water en sanitaire infrastructuur en het toelaten van alle materialen voor wederopbouw.

Noot aan de redactie 

Oxfam's berekeningen zijn op verzoek verkrijgbaar. Collega’s ter plaatse zijn beschikbaar voor toelichting in het Engels. 

Maandag 8 april stelt Oxfam een nieuw rapport voor met ActionAid & Al-Mezan: "Compelled to Flee: Cycles of Israeli forced displacement of Palestinians ". Francesca Albanese, speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in de sinds 1967 bezette Palestijnse gebieden, Paula Gaviria Betancur, speciale rapporteur voor de mensenrechten van intern ontheemden, en Palestijnen zullen deelnemen. De sessie vindt plaats op Zoom om 14:30 uur. 

2.100 kilocalorieën per persoon is de gemiddelde dagelijkse energiebehoefte die gebruikt is in het Integrated Food Security Phase Classification (IPC) rapport (18 maart). Het werd berekend aan de hand van demografische gegevens, rekening houdend met verschillen naar leeftijd en geslacht. De bevolking van Gaza bedraagt 2,23 miljoen mensen. 

Het gemiddelde aantal calorieën per persoon per dag in Noord-Gaza werd berekend aan de hand van IPC-gegevens van 7 januari tot en met 20 februari. Het gemiddelde aantal calorieën per persoon per dag voor de hele bevolking van Gaza is berekend aan de hand van IPC-gegevens van 26 oktober tot en met 20 februari. Het IPC maakte gebruik van een grondige analyse van alle voedseltransportwagens die van 26 oktober tot en met 20 februari Gaza binnenkwamen, om bij benadering kilocalorieën per vrachtwagen en per analyse-eenheid te genereren en vervolgens per gebied te verdelen.  

Oxfam berekende de gemiddelde kilocalorieën per voedseltruck met behulp van de IPC-gegevens van alle voedseltrucks die van 26 oktober tot 20 februari Gaza in mochten.  

Uit gegevens van UNRWA blijkt dat 3.781 voedseltrucks Gaza binnen mochten van 21 februari tot en met 27 maart - een gemiddelde van 105 voedseltrucks per dag. Dit is exclusief de 301 vrachtwagens met gemengde goederen in deze periode - 8 vrachtwagens per dag - die mogelijk voedsel als onderdeel van de zending bevatten. Op basis van de dagelijkse energiebehoefte van 2.100 kilocalorieën per persoon voor de 2,2 miljoen inwoners, berekende Oxfam dat er dagelijks minimaal 221 voedseltrucks per dag nodig zijn. 

De Israëlische regering werd in oktober 2012 gedwongen om Food Consumption in the Gaza Strip - Red Lines vrij te geven, na een lange juridische strijd door de Israëlische mensenrechtenorganisatie Gisha. Het document bevatte informatie over het beleid om de toegang van voedsel tot de Gazastrook te beperken, dat van kracht was tussen 2007 en 2010, en berekende het exacte aantal calorieën en het gewicht van verschillende basisvoedingsmiddelen die inwoners van Gaza nodig hebben, afhankelijk van leeftijd en geslacht, om ondervoeding te voorkomen.  

Een blik bonen van 400 gram bevat tussen de 250 en 340 calorieën.

 

volunteer_activism_black_24dp Group 790 Rectangle 991 Group 794 Group 793 Group 792 Group 791 Path 823 Path 824

Ondersteun de Palestijnen in Gaza

Oxfam biedt op dit moment beperkte humanitaire hulp in de Gazastrook, gezien de extreem moeilijke omstandigheden voor hulpverleners daar, maar zal een grootschalige operatie opzetten zodra er een staakt-het-vuren is afgekondigd.

Rechts