Bombardementen in Gaza
Persbericht25 oktober 2023

Honger als oorlogswapen gebruikt tegen burgers in Gaza

Slechts 2 procent van het gebruikelijke voedsel geleverd aan Gaza sinds belegering

Honger wordt gebruikt als oorlogswapen tegen burgers in Gaza, aldus Oxfam vandaag in een nieuwe oproep om voedsel, water, brandstof en andere eerste levensbehoeften toe te laten.   

De internationale organisatie analyseerde VN-gegevens en ontdekte dat slechts 2 procent van het gebruikelijke voedsel geleverd is aan Gaza, sinds het totale beleg. Hoewel er een kleine hoeveelheid voedselhulp is toegelaten, is er geen commerciële voedselimport geweest.  

Nu de escalatie van het conflict zijn 19e dag ingaat, hebben maar liefst 2,2 miljoen mensen dringend voedsel nodig. Vóór de vijandelijkheden leverden 104 vrachtwagens per dag voedsel aan de belegerde Gazastrook, één vrachtwagen per 14 minuten.  

Hoewel 62 vrachtwagens met hulp sinds het weekend via de grensovergang Rafah het zuiden van Gaza binnen mochten, bevatten slechts 30 vrachtwagens voedsel en in sommige gevallen niet uitsluitend. Dit komt neer op slechts één vrachtwagen per drie uur en 12 minuten sinds zaterdag.  

Sally Abi Khalil, de regionale directeur voor het Midden-Oosten van Oxfam, zei: "De situatie is niets minder dan gruwelijk - waar is de menselijkheid? Miljoenen burgers worden collectief gestraft terwijl de wereld toekijkt. Er is geen rechtvaardiging voor het gebruik van honger als oorlogswapen. Wereldleiders kunnen niet achterover blijven leunen en toekijken, ze hebben de plicht om te handelen en wel nu.  

"Elke dag verslechtert de situatie. Kinderen lopen ernstige trauma's op door de voortdurende bombardementen, hun drinkwater is vervuild of gerantsoeneerd en binnenkort kunnen gezinnen hen misschien ook niet meer voeden. Hoeveel meer moeten de Gazanen nog verdragen?"  

Internationaal Humanitair Recht (IHL) verbiedt strikt het gebruik van uithongering als oorlogsmethode en als bezettingsmacht in Gaza is Israël gebonden aan IHL-verplichtingen om te voorzien in de behoeften en bescherming van de bevolking van Gaza. In 2018 nam de VN-Veiligheidsraad resolutie 2417 aan, die unaniem het gebruik van uithongering tegen burgers als oorlogsmethode veroordeelde en elke ontzegging van humanitaire toegang een schending van het internationaal recht verklaarde. Oxfam zegt dat het pijnlijk duidelijk wordt dat de humanitaire situatie in Gaza precies past bij het verbod dat in de resolutie wordt veroordeeld.  

Schoon water is nu zo goed als op. Naar schatting is er nu nog maar drie liter schoon water per persoon beschikbaar - volgens de VN is minimaal 15 liter per dag essentieel voor mensen in de meest acute humanitaire noodsituaties. De voorraden gebotteld water zijn bijna uitgeput en de kosten van gebotteld water zijn voor een gemiddeld gezin in Gaza al te hoog geworden, met prijzen die op sommige plaatsen vervijfvoudigen. Een woordvoerder van het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen (UNWRA) wees erop dat een deel van de toegestane voedselhulp - rijst en linzen - nutteloos is, omdat de mensen geen schoon water of brandstof hebben om ze te bereiden.  

Door een reeks luchtaanvallen zijn verschillende bakkerijen en supermarkten vernietigd of beschadigd. De bakkerijen en supermarkten die nog wel functioneren, kunnen niet voldoen aan de lokale vraag naar vers brood en dreigen te moeten sluiten vanwege het tekort aan essentiële producten zoals meel en brandstof. Gaza's enige werkende graanmolen is overbodig door de stroomuitval. De Palestijnse Waterautoriteit zegt dat de waterproductie in Gaza nu slechts 5% van het normale totaal bedraagt en dat dit naar verwachting nog verder zal afnemen, tenzij de water- en sanitaire voorzieningen worden voorzien van elektriciteit of brandstof om de activiteiten te hervatten.  

Essentiële voedselproducten, zoals meel, olie en suiker, liggen nog in opslagplaatsen die niet vernietigd zijn. Maar omdat veel van deze opslagplaatsen zich in Gaza bevinden, blijkt het fysiek onmogelijk om de goederen te leveren door het gebrek aan brandstof, beschadigde wegen en risico's van luchtaanvallen.  

De elektriciteitsstoring heeft ook de voedselvoorziening verstoord doordat de koeling, irrigatie van gewassen en incubatieapparatuur zijn aangetast.  Meer dan 15.000 boeren zijn hun oogst kwijt en 10.000 veehouders hebben geen toegang meer tot veevoer. Oxfam zegt dat de belegering, in combinatie met de luchtaanvallen, de visindustrie heeft lamgelegd en dat honderden mensen die afhankelijk zijn van de visvangst de toegang tot de zee hebben verloren.  

Oxfam dringt er bij de VN-Veiligheidsraad en de VN-lidstaten op aan om onmiddellijk te handelen om te voorkomen dat de situatie nog verder verslechtert. En roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, onbelemmerde, eerlijke toegang tot de hele Gazastrook voor humanitaire hulp en alle noodzakelijke voedsel-, water-, medische en brandstofvoorraden om in de behoeften van de bevolking te voorzien. 

Noot voor de redactie  

Gegevens van het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA) van de Verenigde Naties over voedselleveranties aan Gaza vóór de belegering zijn hier te vinden - dit omvat zowel humanitaire voedselhulp als import.   

Uit updates van OCHA blijkt dat van zaterdag 21 tot en met dinsdag 24 oktober in totaal 62 vrachtwagens met hulp Gaza zijn binnengekomen via de grensovergang bij Rafah.   

Zaterdag 21 oktober - 20 vrachtwagens kwamen Gaza binnen via Rafah, waarvan 5 met voedsel.   

Zondag 22 oktober - 14 vrachtwagens zijn via Rafah binnengekomen, waarvan 12 met levensmiddelen.  

Maandag 23 oktober - 20 vrachtwagens zijn binnengekomen, waarvan 11 met levensmiddelen. 

Dinsdag 24 oktober - 8 vrachtwagens zijn binnengekomen, waarvan 2 met levensmiddelen.  

Oxfam werkt al sinds de jaren 50 in bezet Palestijns gebied. Oxfam zorgt er voor water, het herbouwen van beschadigde watersystemen en het herstellen van sanitaire voorzieningen. Oxfam ondersteunt lokale producenten van groenten en fruit om de kwaliteit van hun producten te verbeteren en op de markt brengen. Zo heeft ze in de Westelijke Jordaanoever, waar het geweld oplaait, ook verschillende Fair Trade partners voor olijfolie, maftoul (couscous) en dadels. 

Oxfam collega’s in Gaza zijn gezien de omstandigheden niet beschikbaar voor interviews. Ze sturen wel deze laatste video’s en audio door. Palestijnse collega’s in Erbil (Irak) zijn wel beschikbaar voor verdere toelichting in het Engels, alsook Belgische collega’s in Brussel (in het Frans).

volunteer_activism_black_24dp Group 790 Rectangle 991 Group 794 Group 793 Group 792 Group 791 Path 823 Path 824

Humanitaire crisis in Gaza

Doe een gift

Rechts