Les combats dans la région du Tigré (Ethiopie), combinés à la pandémie, la sécheresse et des invasions récurrentes de criquets, ont des conséquences désastreuses pour la population civile.
Nieuws9 juli 2021

Het conflict in Tigray veroorzaakt hongersnood

Het gewapend conflict in de Ethiopische deelstaat Tigray heeft samen met de COVID-19 pandemie, de droogte en de terugkerende invasie van sprinkhanen rampzalige gevolgen voor de bevolking. Meer dan vijf miljoen mensen – goed voor 90% van de bevolking – hebben dringende humanitaire hulp nodig terwijl 350.000 mensen in hongersnood zitten.

 

Het conflict in Tigray barstte los toen rebellerende groepen weigerden deel te nemen aan het centralisatieproces van de Ethiopische regering. In november 2020 namen ze de wapens op tegen het regeringsleger. Door het toenemend geweld sloegen tienduizenden mensen op de vlucht.

Verzwakt door de droogte, de sprinkhaneninvasie en de pandemie

Voor het conflict uitbrak, woonde Fantu Geay in Raya Azebo Woreda, een dorpje in Tigray. Ze leefde onder meer van de verhuur van haar twee hectare grond aan lokale boeren en boerinnen. Fantu vluchtte met haar gezin naar de bergen, zonder water en voedsel. Toen ze weer naar haar dorp kon, vond ze haar huis vernield en leeggeroofd terug. Duizenden inwoners van Tigray kunnen een soortgelijk verhaal vertellen.

De gevechten startten net toen de dorpelingen het weinige graan gingen oogsten dat de sprinkhanen hadden overgelaten. We moesten meteen vluchten. Wat er op de velden overbleef aan teff en maïs is door de oorlog verwoest.

Wat doet Oxfam in Tigray?

Wij zijn al sinds de jaren ’70 aanwezig in Ethiopië. Dankzij die verankering en onze talrijke samenwerkingen met lokale organisaties konden we meteen noodhulp opstarten. Op dit moment ontvouwen we in Tigray en de omliggende gebieden onze ervaring in noodhulp.

Concreet verdelen we voedselkits, drinkwater en hygiënekits. We bouwen ook noodzakelijke installaties om ziektes tegen te gaan zoals latrines en andere sanitaire uitrustingen.

Op dit moment hebben we al 60.000 mensen geholpen en op korte termijn willen we er 250.000 steunen.

Een humanitaire ramp die steeds erger wordt

Toen de landbewerkers in Tigray op de vlucht sloegen, verloren ze zowel hun oogst als hun zaden, werktuigen en vee. Daardoor is de voedselproductie haast volledig gestopt, waardoor er nu duizenden mensen honger lijden.

Meer dan 350.000 mensen leven op de rand van de hongersnood. Dat is het hoogste aantal tijdens een humanitaire crisis sinds de hongersnood in Somalië in 2011-2012. Als de toestand niet snel verbetert, zal dat aantal eind juli boven de 400.000 stijgen.

Path 587 Path 588 Path 589 Path 590 Path 591 Path 592 Path 593 Path 594 Path 595

Steun onze acties in Tigray

Help ons voedsel, drinkwater & hygiënekits te verdelen.

Rechts