Nieuws21 maart 2021

Eindelijk: Europa zet een belangrijke stap richting eerlijke belastingen

Goed nieuws van de Europese Raad: nadat het dossier 5 jaar lang muurvast zat, betuigden de EU-regeringen op 5 maart hun steun aan nieuwe regels rond de transparantie van de vennootschapsbelasting. Een belangrijke overwinning, die jij mee mogelijk maakte.

Volgens het voorstel - ondersteund door België - moeten multinationals voortaan publiekelijk verslag uitbrengen over de winsten die ze maken, hoeveel belasting ze betalen en waar ze die betalen. De lidstaten, het Europees Parlement en de Commissie zullen het nu eens moeten worden over een definitieve compromistekst voor de wet.

Eerste stap naar transparantere belastingen

“Dit akkoord is een belangrijke eerste stap in de richting van meer transparantie van de vennootschapsbelasting, maar het is niet voldoende. Jarenlang hebben bedrijven belastingen kunnen ontwijken en miljarden dollars winst kunnen doorsluizen naar belastingparadijzen, ver buiten het zicht van het publiek”, zegt Chiara Putaturo, Oxfam EU beleidsadviseur voor belastingen en ongelijkheid.

Een economie die werkt voor iedereen

Samen met jou zijn we al die jaren druk blijven zetten op onze politici. In 2018 tekenden 13.778 Belgen onze petitie waarin we ijverden voor meer transparantie voor multinationals. Met resultaat: onze huidige regering toonde zich in haar regeerakkoord al een voortrekker in de internationale strijd tegen belastingontwijking.

Sindsdien hebben we samen met het Tax Justice Network en 11.11.11 ervoor gezorgd dat meer parlementsleden en nationale overheden hier ook mee instemden. Met jouw steun zorgden we ervoor dat dit onderwerp in de kijker bleef komen.

Als we onze stem laten horen en overheden samenwerken, kunnen we een einde maken aan belastingontwijking en extreme ongelijkheid. Als multinationals ook eerlijke belastingen gaan betalen, komen er miljarden vrij om armoede en ongelijkheid te bestrijden. In België én in de rest van de wereld. 

foto: in mei 2018 overhandigden we 13.778 handtekeningen aan minister van Economie Kris Peeters.

Rechts