Davos 2023
Persbericht17 januari 2024

Bijna driekwart van de ondervraagde miljonairs in G20-landen steunt hogere belastingen op rijkdom 

Meer dan de helft vindt extreme rijkdom een "bedreiging voor de democratie" 

De opiniepeiling komt op het moment dat 260 miljonairs en miljardairs een nieuwe brief ondertekenen, gericht aan politieke leiders die het World Economic Forum in Davos bijwonen, waarin ze zeggen dat ze "trots zouden zijn om meer belasting te betalen". 

Uit een onthutsende nieuwe peiling blijkt dat steun voor hogere belastingen op rijkdom populair is bij dollarmiljonairs uit alle G20-landen. De opiniepeiling maakt deel uit van het rapport "Proud to Pay More", dat samen met de brief is gepubliceerd en waarin een aantal van 's werelds rijkste mensen wordt gevraagd waarom zij voorstander zijn van hogere belastingen voor zichzelf. 

De enquête, uitgevoerd door Survation in opdracht van Patriotic Millionaires, peilde meer dan 2.300 respondenten uit G20-landen die meer dan $ 1 miljoen aan belegbare activa bezitten, exclusief hun huis - wat hen de rijkste vijf procent en hoger maakt. De belangrijkste bevindingen zijn onder andere: 

- 74 procent is voorstander van hogere belastingen op vermogen om de koopkracht en openbare diensten te versterken. 

- 75 procent is voorstander van de invoering van een vermogensbelasting van 2 procent voor miljardairs, zoals voorgesteld door EU Tax Observatory in oktober 2023. 

- 58 procent is voorstander van de invoering van een vermogensbelasting van 2 procent voor mensen met meer dan 10 miljoen dollar. 

- 72 procent denkt dat extreme rijkdom helpt om politieke invloed te kopen. 

- 54 procent denkt dat extreme rijkdom een bedreiging vormt voor de democratie.  

"We leven in een tweede Gilded Age," zei Emmy en Golden Globe-winnende acteur Brian Cox, die de fictieve miljardair Logan Roy speelde in HBO's Succession. "Miljardairs gebruiken hun extreme rijkdom om politieke macht en invloed te vergaren en ondermijnen tegelijkertijd de democratie en de wereldeconomie. Het is allang tijd om in actie te komen. Als onze verkozen functionarissen weigeren om deze concentratie van geld en macht aan te pakken, zullen de gevolgen rampzalig zijn." 

In een jaar van nationale verkiezingen in een aantal G20-landen toonde de peiling niet alleen aan dat respondenten uit de rijkste 5 procent voorstander zijn van een hogere belasting op rijkdom - ze zijn ook bezorgd dat extreme concentratie van rijkdom een bedreiging vormt voor de democratie zelf. 

"Extreme ontevredenheid zorgt er vandaag voor dat de massa zich wendt tot het populisme, dat overal ter wereld toeneemt." zei Abigail Disney, documentairemaker, activist en lid van de Disney-familie. "We weten wat we moeten doen om onze instellingen te beschermen en ons land te stabiliseren: extreme rijkdom belasten. Wat we missen is de politieke vastberadenheid om het te doen. Zelfs miljonairs en miljardairs zoals ik zeggen dat het tijd is. De elites die in Davos bijeenkomen, moeten deze crisis serieus nemen." 

Miljonairs en miljardairs uit 17 landen, waaronder Abigail Disney, Brian Cox, Simon Pegg, Valerie Rockefeller, Marlene Engelhorn en Guy Singh-Watson, ondertekenden de brief in een groeiende wereldwijde inspanning om wereldleiders wakker te schudden over de noodzaak om de superrijken te belasten. Nu Brazilië in 2024 het voorzitterschap van de G20 op zich neemt, met de belofte om ongelijkheid op de agenda te zetten, is de druk van deze groeiende groep rijke individuen om de superrijken te belasten nog belangrijker.  

Marlene Engelhorn, Oostenrijkse erfgename en medeoprichter van taxmenow zei: "2024 zou het begin kunnen zijn van echte verandering als de G20 serieus werk zou maken van het heffen van meer belastingen van mensen zoals ik. Nu het opkomende populisme en de uit de voegen barstende rijkdom hand in hand gaan, kunnen we ons niet nog een jaar economische verwaarlozing veroorloven zonder de democratie verder in gevaar te brengen. De Braziliaanse G20 kan dit helpen oplossen als zij het voortouw neemt bij wereldwijde inspanningen om ons, de superrijken, te belasten." 

Uit de peiling bleek ook het volgende: 

- 57 procent gelooft dat extreme rijkdom anderen ervan weerhoudt hun levensstandaard te verbeteren en sociale mobiliteit belemmert. 

- 53 procent denkt dat extreme rijkdom de klimaatcrisis verergert. 

Miljonairs, waaronder Marlene Engelhorn en Stefanie Bremer, zullen in Davos zijn om de brief te overhandigen. "De ware maatstaf van een samenleving is niet alleen hoe ze haar meest kwetsbare leden behandelt, maar ook wat ze van haar rijkste leden vraagt. Onze toekomst is er een van fiscale trots of economische schaamte. Dat is de keuze". 

Noot aan de redactie 

De brief Proud To Pay More wordt gecoördineerd door Patriotic Millionaires, Patriotic Millionaires UK, taxmenow, Millionaires For Humanity en Oxfam. 

Marlene Engelhorn (erfgenaam en activist) is beschikbaar voor interviews en ontmoet in Davos ook Amitbah Behar, directeur van Oxfam International. 

Een samenvatting is hier beschikbaar van de G20-enquête die peilde naar de houding ten opzichte van extreme rijkdom en belasting van mensen met meer dan 1 miljoen dollar. 2.385 mensen van 18 jaar en ouder werden ondervraagd door Survation tussen 4-16 december 2023 in G20-landen.

Rechts