Persbericht17 mei 2022

België stijgt 24 plaatsen op de financiële geheimhoudingsindex

België stijgt van de 50e naar de 26e plaats op de Financial Secrecy Index 2022 die vandaag door het Tax Justice Network is bekendgemaakt. De Financial Secrecy Index rangschikt jurisdicties volgens de intensiteit waarmee een land personen toestaat geld uit de hele wereld te verbergen en wit te wassen. Hoe hoger het land op de ranglijst staat, des te groter is de invloed van het land op de financiële ondoorzichtigheid en de offshore financiële activiteiten.

"Een hogere rangschikking in de index betekent niet noodzakelijk dat een rechtsgebied meer geheimhoudingswetten heeft, maar wel dat het rechtsgebied een belangrijkere rol speelt op wereldniveau door het bankgeheim, anoniem eigendom van lege vennootschappen, anoniem eigendom van onroerend goed of andere vormen van financiële geheimen toe te staan, die op hun beurt het witwassen van geld, belastingontduiking en het omzeilen van sancties mogelijk maken", zegt Julien Desiderio, beleidsmedewerker fiscale rechtvaardigheid bij Oxfam België.

België wordt met name bekritiseerd om zijn gebrek aan transparantie bij de identificatie van de uiteindelijke begunstigden van bepaalde activa en vennootschappen, maar ook omdat het de belastingadministratie en het gerecht niet voldoende middelen ter beschikking stelt om het witwassen van geld, belastingontduiking en illegale geldstromen tegen te gaan.

"Die instellingen moeten meer budgettaire en technische middelen krijgen, zodat zij de financiële criminaliteit doeltreffend kunnen bestrijden. Daartoe is het absoluut noodzakelijk dat de regeringen zich verbinden tot een wereldwijd activaregister om transparantie te brengen in de triljoenen vermogens en activa die in het geheim in buitenlandse rechtsgebieden worden aangehouden[1]," aldus Julien Desiderio.

noot voor de redactie

[1] Het voorstel voor een mondiaal vermogensregister kwam in een stroomversnelling nadat de Italiaanse premier Mario Draghi in maart opriep tot de oprichting van een openbaar internationaal vermogensregister voor personen met een vermogen van meer dan 10 miljoen euro. Commissieleden van de Independent Commission for International Business Tax Reform (ICRICT), waaronder vooraanstaande economen Gabriel Zucman, Joseph Stiglitz en Thomas Piketty, en de Franse onderzoeksrechter Eva Joly, hebben de G20 vorige maand in een open brief opgeroepen om een wereldwijd activaregister in te stellen.

Rechts