Persbericht22 juni 2022

Stemming Europees Parlement over tarief voor koolstofgrens is een stap vooruit, maar nog steeds oneerlijk voor armere landen

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie voor bedrijven die naar de EU exporteren (het "Carbon Border Adjustment Mechanism").

In een reactie zei Chiara Putaturo, Oxfam-expert op het gebied van EU-belastingen:

"De armste landen dwingen om dit tarief te betalen is oneerlijk. Europeanen zijn verantwoordelijk voor twee keer zoveel koolstofuitstoot als de armste helft van de wereld sinds 1990. Met dit besluit kunnen rijke landen de rekening afschuiven op de landen die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis.”

"Toch is de stemming een stap vooruit in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel, aangezien extra middelen voor klimaatfinanciering worden uitgetrokken en een sneller tijdschema wordt vastgesteld voor de geleidelijke afschaffing van subsidies voor vervuilende bedrijven in de EU. Deze nieuwe fondsen voor klimaatfinanciering moeten aanvullend zijn en mogen geen geld onttrekken aan essentiële openbare diensten zoals ziekenhuizen en scholen.”

"Het feit dat rijke landen hun verbintenissen inzake klimaatfinanciering niet nakomen, kost de landen die de klimaatcrisis aanpakken nu al tientallen miljarden dollars. De EU moet de klimaatfinanciering verhogen als de arme landen de kosten van het koolstoftarief gaan dragen. De EU-landen moeten nu het voorstel van het Europees Parlement aanvaarden en een eerlijke groene transitie steunen die de echte vervuilers laat betalen voor de vervuiling."

Noot voor de redactie

De stemming van vandaag in het Europees Parlement stelt onder meer voor

  • De CBAM-inkomsten in te zetten voor de EU-begroting en de klimaatfinancieringsfondsen voor de lage-inkomenslanden te verhogen met hetzelfde bedrag als de CBAM-inkomsten;
  • Een snellere afschaffing van gratis ETS-rechten (EU-regeling voor de handel in emissierechten), van 2026 tot 2032. Dit is in plaats van het voorstel van de Commissie van 2026 tot 2036;
  • Geen vrijstelling voor de armste landen.

 

De aanbevelingen van Oxfam zijn:

  • Kanaliseer CBAM-inkomsten in extra klimaatfinanciering voor arme landen zonder geld af te leiden van essentiële overheidsdiensten;
  • Voorzie in een uitsluitings- of vrijstellingsperiode voor lage-inkomenslanden; en
  • Versnel de geleidelijke afschaffing van gratis emissierechten op de ETS-markt.

De gedetailleerde aanbevelingen van Oxfam over CBAM zijn hier beschikbaar.

  • In juli 2021 diende de Europese Commissie de CBAM in als onderdeel van haar klimaatpakket (Fit for 55). Het voorstel past een tarief toe (het kopen van een CBAM-certificaat) op bedrijven uit bepaalde sectoren die in de EU importeren. Dit tarief weerspiegelt de koolstofuitstoot van hun ingevoerde goederen en geldt alleen als landen een lagere koolstofprijs hanteren dan Europa. Lage-inkomenslanden zijn niet vrijgesteld van dit tarief. De Europese Commissie heeft voorgesteld dat de meeste inkomsten uit de CBAM naar de EU-begroting gaan om het herstelinstrument Next Generation EU terug te betalen. In maart 2022 bereikten de EU-landen een algemeen akkoord over de CBAM. Dit akkoord weerspiegelde het voorstel van de Europese Commissie.
  • Oxfam berekende dat de EU tussen 1990 en 2015 collectief verantwoordelijk was voor 15 procent van de wereldwijde gecumuleerde consumptie-uitstoot, terwijl zij slechts 7 procent van de wereldbevolking herbergt. De armste 50 procent van de wereldbevolking, die zich vooral in arme landen bevindt, was verantwoordelijk voor slechts 7 procent van de cumulatieve uitstoot.
  • In 2009 beloofden rijke landen de klimaatfinanciering voor armere landen te verhogen tot 100 miljard dollar per jaar tegen 2020. Op de klimaattop van Parijs werd deze doelstelling verlengd tot 2025. Als de rijke landen er niet in slagen het beloofde niveau tegen 2020 te bereiken - ze zijn nu van plan het tegen 2023 te bereiken - kunnen de klimaatkwetsbare landen enkele tientallen miljarden dollars mislopen die hen oorspronkelijk waren beloofd.

Rechts