Nieuws6 april 2021

Waarom we niet moeten kiezen voor biobrandstoffen

Hun groene naam doet anders vermoeden, maar eigenlijk zijn agro- of biobrandstoffen een onverdedigbare keuze met het oog op de mensenrechten en het milieu.

Wist je dat er voedingsmiddelen in je brandstoftank zitten? Alleen al in België werd er in 2018 zo’n 800.000 ton voedsel in motorvoertuigen getankt. Hoe? Het antwoord is simpel: agrobrandstoffen of biobrandstoffen. Maar benzine vervangen door soja- of palmolie heeft negatieve gevolgen voor landbouwers wereldwijd, voor de voedselproductie en voor de planeet.

Biobrandstoffen = ontbossing en tot 90% meer CO2-uitstoot

Het is eenvoudig: om voldoende biobrandstoffen te produceren, is er grond nodig. Veel grond. Maar beschikbare grond vind je niet door je eenvoudigweg te bukken. Om grote hoeveelheden soja- of palmolie te produceren, worden bossen met de grond gelijk gemaakt of bestaande gewassen vervangen.

Ontbossing, dat betekent snijden in de longen van een planeet die het al moeilijk heeft om te ademen. Precies deze ontbossing zorgt ervoor dat de productie van biobrandstoffen tot 90% meer CO2-uitstoot veroorzaakt dan de fossiele brandstoffen die ze moeten vervangen.

Ontbossing staat ook gelijk aan het vernietigen van de leefomgeving van veel dier- en plantensoorten. Ten slotte zijn bossen essentieel voor lokale gemeenschappen: ze zijn hun bron van voedsel en inkomen.

Voed de mensen, niet ons wagenpark

Bestaande gewassen vervangen is geen oplossing. Om agrobrandstoffen te produceren, worden landbouwers van hun land verdreven, vaak met geweld. Lokale gemeenschappen worden nog steeds het zwaarst getroffen.

Biobrandstoffen als palmolie en sojabonen nemen de plaats in van gewassen die bedoeld zijn als voedsel. Dat terwijl we weten dat de honger in de wereld al vier jaar blijft toenemen en dat wereldwijd bijna 700 miljoen mensen honger lijden. Dat is bijna een op de tien mensen. Onze brandstoftank is niet meer waard dan deze mensen.

Welke alternatieven bestaan er voor biobrandstoffen?

De komende maanden moeten de verschillende Belgische regeringen hun energieplannen voorleggen aan de Europese Unie. De plannen die momenteel de voorkeur lijken te hebben, steunen sterk op biobrandstoffen. Gelukkig is er nog tijd om van richting te veranderen. Wat kunnen we doen?

  • De CO2-uitstoot van transport verminderen door het aantal bedrijfswagens te reduceren, net als de zwaarste voertuigen die veel energie verbruiken. 
  • De verkoop van auto’s die rijden op fossiele brandstoffen stopzetten.
  • Hernieuwbare energiebronnen zoals windturbines promoten.
  • Ons energieverbruik matigen om de behoefte aan energie te verminderen.

Rechts