Oxfam vrijwilligers en medewerkers voor het kabinet Demir.
Persbericht8 november 2022

Start COP27: Oxfam België houdt het kabinet Demir een spiegel voor 

Het kabinet Demir speelt dit jaar een fundamentele rol als vertegenwoordiger van België op Europees niveau op de COP27 en als voorzitter van de Nationale Klimaatcommissie. Oxfam België organiseerde daarom op 8 november een symbolische actie voor hun kantoor, aan het Seven-gebouw op de Koning Albert II-laan, waarbij ze hen een spiegel voorhield met de eisen van duizenden Belgische burgers voor meer klimaatrechtvaardigheid. 

Oxfam België voerde dit jaar een sensibiliserings- en petitiecampagne over de klimaatcrisis. Oxfam wilde het Belgisch klimaatbeleid en de bevoegde beleidsmakers een spiegel voorhouden en hen aanmoedigen tot meer ambitie om onze uitstoot terug te dringen en solidariteit met de meest getroffen landen en bevolkingen. De campagne werd voorlopig al onderschreven door meer dan 12.000 Belgen. 

De petitie is gericht en wordt overhandigd aan de 4 bevoegde ministers (ministers Khattabi, Demir, Maron en Henry), tijdens de COP. Om de COP27 stevig in te zetten en om meer ambitie te eisen van onze overheden hield Oxfam België op 8 november in de voormiddag een symbolische actie aan het kabinet Demir.  

“We mogen de COP niet overlaten aan vervuilende bedrijven. Het middenveld en politici hebben er een historische rol te spelen. Miljardairs en multinationals hebben een key verantwoordelijkheid in de klimaatcrisis en dat willen tijdens de COP aan de kaak stellen”, aldus algemeen directeur voor Oxfam België, Eva Smets. 

De spiegels, die centraal stonden in de campagne en die in de Oxfam-winkels ook als fysieke dragers van petitie-handtekeningen gebruikt werden, werden gepresenteerd als een cynische erehaag op een politiek relevante plaats om – letterlijk dan – het beleid een spiegel voor te houden.   

Het kabinet van minister Demir werd daarbij uitgekozen op basis van de sleutelpositie die de minister bekleedt in de beurtrol als vertegenwoordiger van de Belgische positie op het Europese niveau. 

Concreet vraagt Oxfam België:  

  • een einde te maken aan schijnoplossingen zoals biobrandstoffen en andere praktijken die ‘koolstofneutraliteit’ nastreven (zoals de handel in emissierechten). Deze doen voedselprijzen stijgen en werken grootschalige schendingen van de mensenrechten (zoals landroof) in de hand.  
  • de Belgische bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering te verhogen, om zo de verliezen en schade van de zwaarst getroffen bevolkingsgroepen te dekken. We vragen onze regering haar verantwoordelijkheid op te nemen voor de torenhoge Belgische CO2-uitstoot die al decennialang hoog is en ons eerlijke aandeel in de klimaatfinanciering te betalen. Het akkoord met Mozambique is krachtig maar we vragen bijkomende middelen bovenop het bestaande budget voor ontwikkelingssamenwerking, 
  • duurzame en eerlijke handels- en voedselsystemen te bevorderen die de wereld kunnen voeden zonder de planeet uit te putten, en de kleinschalige producenten te steunen om de armoede in plattelandsgebieden terug te dringen.  
  • te weigeren om het EU-Mercosur handelsakkoord goed te keuren, tenzij de overeenkomst volledig wordt heronderhandeld met respect voor de mensenrechten, duurzame familiale landbouwpraktijken en de grenzen van onze planeet. Deze voorwaarden moeten op bindende en afdwingbare wijze worden opgenomen.  
  • een "genderbril" op te zetten bij de planning, uitvoering en monitoring van alle klimaatactieplannen, -wetten en -maatregelen. Vrouwen moeten op alle machtsniveaus bij het besluitvormingsproces worden betrokken.
  • de uitzonderlijke winsten van multinationals tijdens crisissen (corona, Oekraïne …) te belasten om de klimaattransitie te financieren. Stop subsidies voor fossiele brandstoffen die de klimaatinspanningen belemmeren.  

NOOT AAN DE REDACTIE

Oxfam België is lid van 11 11 11 en ondersteunt hun klimaatcampagne “klimaatonrecht raast verder”, deze actie past binnen hun campagnethema van klimaatrechtvaardigheid. 

Beleidsmedewerkster Alba Saray Pérez Teràn is samen met de klimaatcoalitie aanwezig op de COP en beschikbaar voor toelichting in het Engels en Frans. 

Meer foto’s van de actie zijn beschikbaar op aanvraag.

 

Rechts