Persbericht20 juli 2022

Regeringsakkoord om biobrandstoffen van de eerste generatie te beperken: alweer een stap in de goede richting, maar nog steeds niet genoeg

De federale regering bereikte vandaag een akkoord om het aandeel van biobrandstoffen van de eerste generatie in transport in België te verminderen. Hoewel het middenveld (Oxfam België, FIAN België, CANOPEA, Greenpeace en BBL) dit akkoord verwelkomt, blijft het onvoldoende. De ngo’s vragen dat er zo snel mogelijk een volledig einde komt aan de verplichte bijmenging van biodiesel en bio-ethanol uit landbouwproductie en dat een kader wordt geschapen voor de bescherming van de mensenrechten bij hernieuwbare energie.

Na de aankondiging van een verbod op het gebruik van palmolie en soja als grondstof vanaf 2023, is het ministerieel akkoord vandaag over een algemene vermindering van biobrandstoffen een nieuwe stap in de goede richting. België vervoegt zo het lijstje van pionier lidstaten in Europa, naar een volledige uitfasering van biobrandstoffen, zoals gevraagd door vele Belgische maatschappelijke organisaties.

De negatieve gevolgen van biobrandstoffen voor het klimaat, de biodiversiteit, de mondiale voedselsoevereiniteit en mensenrechten in de producerende landen zijn immers talrijk en meermaals aangetoond.

mensenrechtenschendingen

In een reactie verklaarde Alba Saray Pérez Terán, beleidsmedewerkster klimaat bij Oxfam België: "Wij verwelkomen dit besluit, maar betreuren het dat de overeenkomst niet voorziet in een volledige stop van de bijmengingsverplichting, bovendien is het bijmengingspercentage van ethanol nog steeds hoog. Nochtans beschikken we over harde bewijzen van mensenrechtenschendingen als gevolg van het gebruik van biobrandstoffen door België.”

Na een onderzoek in het noordwesten van Peru heeft Oxfam België aangetoond dat de productie van bio-ethanol die in België en Europa wordt geconsumeerd, voor mensenrechtenschendingen zorgt in dat land. De productie van suikerriet in Peru voor Belgische en Europese bio-ethanol heeft o.a. geleid tot luchtvervuiling en water- en landroof - waardoor mensen nog kwetsbaarder worden voor de gevolgen van klimaatverandering.

"België moet niet alleen het aandeel van bio-ethanol uitfaseren, maar ook het wetgevend kader versterken om ervoor te zorgen dat België stopt met het schenden van mensenrechten in afwachting van een volledige stopzetting van de overheidssteun voor biobrandstoffen uit voedselgrondstoffen. Het is van essentieel belang dat toekomstige hernieuwbare energiebronnen reeds in dat wetgevend kader worden opgenomen. Wij mogen niet uit het oog verliezen dat sommige van de zogenaamde biobrandstoffen van de tweede generatie ook op landbouwgrond worden geproduceerd en eveneens landroof en mensenrechtenschendingen veroorzaken,” aldus Pérez Terán.

"We weten vandaag dat het gebruik van biobrandstoffen in Belgische en Europees transport schadelijk is. Deze praktijk veroorzaakt een toename van de uitstoot van broeikasgassen, een inflatie van de voedselprijzen bovenop de huidige hausse versterkt door de oorlog in Oekraïne, en onnodige extra kosten voor de Belgische consument", onderstreept Arthur Fonsny van CANOPEA, het vroegere IEW.

"We moeten stoppen met het verbranden van voedsel voor brandstof terwijl 193 miljoen mensen acuut voedselonzeker zijn.  Biobrandstoffen zijn niet milieuvriendelijk en nemen land in beslag dat zou kunnen worden gebruikt om mensen te voeden. Naar schatting komt de totale hoeveelheid gewassen die elk jaar voor biobrandstoffen wordt gebruikt overeen met de calorieconsumptie van 1,9 miljard mensen," zegt Manuel Eggen van FIAN België.

Noot aan de redactie

  • Alba Saray Pérez Terán, beleidsmedewerkster klimaat bij Oxfam België, is beschikbaar voor verdere toelichting in het Frans of Engels.
  • Het onderzoek van Oxfam België in Peru heeft geleid tot dit rapport.
  • Deze reactie is medeondertekend Oxfam België, FIAN België, CANOPEA (voorheen IEW), Greenpeace en BBL.
  • De meest recente analyse van de effecten van het gebruik in België van biobrandstoffen door Inter-Environnement Wallonie, Oxfam België, CNCD-11.11.11, FUGEA, FIAN België, Centre Tricontinental, Greenpeace België, Natuurpunt, Natagora, Mouvement d'Action Paysanne, Boerenforum, 11.11.11, BOS+ en Bond Beter Leefmilieu, is hier beschikbaar.

Rechts