palestinian farmer in westbank
Persbericht24 april 2023

Oxfam dringt aan op concrete weg vooruit omtrent Israël en Palestina

Oxfam verwelkomt het initiatief van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib om Israël en Palestina vandaag op de agenda van de EU-Raad Buitenlandse Zaken (FAC) te zetten en dringt aan op een "concrete weg vooruit".

Dit gebeurt in een periode waarin de nieuwe extreemrechtse Israëlische regering onder leiding van Benjamin Netanyahu en gesteund door de ultranationalistische kolonisten, een agressieve annexatieagenda ten koste van de Palestijnse bevolking nastreeft.

Ondanks de tegenmaatregelen van de EU tegen alle acties die de territoriale integriteit en soevereiniteit van staten ondermijnen of bedreigen in andere contexten, is er geen formele reactie gekomen op de recente stappen van de regering van Israël om de jure annexatie van de Westelijke Jordaanoever te formaliseren.

Als humanitaire organisatie die in de bezette Palestijnse gebieden (oPt) werkt, is Oxfam zeer bezorgd over de toename van militaire invallen, de uitbreiding van nederzettingen, de versnelde afbraak en de beperking van de vrijheid van godsdienst, die de afgelopen maanden aanzienlijk heeft bijgedragen aan de toename van het geweld op de Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem).

De EU en de EU-lidstaten moeten;

- dringend alle Israëlische praktijken, beleidsmaatregelen of wetgeving identificeren die bijdragen tot de verwerving van Palestijns grondgebied en het Palestijnse recht op zelfbeschikking ontkennen.

- Duidelijk te kennen geven dat annexatie proportionele gevolgen zal hebben voor de diplomatieke betrekkingen en het aanzien van Israël in de internationale gemeenschap.

- Aantonen dat Israël de soevereiniteit over nieuw geannexeerde gebieden niet erkent, de Westelijke Jordaanoever als bezet gebied blijven behandelen en eisen dat Israël zijn verplichtingen jegens de Palestijnen volgens het internationaal recht nakomt.

- Hun verplichtingen handhaven om volgens het internationaal recht onwettige annexatie niet te erkennen, onder meer door beperking van of voorwaarden voor bilaterale bijstand.

- Onmiddellijke en evenredige diplomatieke maatregelen nemen, waaronder beperkende maatregelen met betrekking tot elke annexatie van grondgebied. Wij roepen de Europese Unie, met inbegrip van alle 27 lidstaten, op om een consequent beleid van de EU-Raad Buitenlandse Zaken te volgen en dezelfde normen aan te houden in alle omstandigheden waarin een staat in strijd met het internationaal recht met geweld grondgebied verwerft of tracht te verwerven.

- Bij gebrek aan consensus op EU-niveau moeten de EU-lidstaten die hun bezorgdheid delen, hetzij individueel optreden, hetzij als een collectief van lidstaten die bereid zijn maatregelen te nemen als reactie op de annexatie.

Désirée Ketabchi, humanitair beleidsmedewerkster bij Oxfam België is beschikbaar voor verdere toelichting in het Engels.

Rechts