Papa met kinderen in Jemen
Persbericht25 maart 2024

Nu Jemen zijn tiende oorlogsjaar ingaat, verergeren militarisering en economische crisis het lijden

Nu Jemen zijn tiende oorlogsjaar ingaat, wordt de bevolking geconfronteerd met hernieuwde luchtaanvallen en een steeds diepere economische crisis die miljoenen tot de hongerdood dreigt te drijven, zo waarschuwt Oxfam vandaag.  

Vandaag is het negen jaar geleden dat het conflict escaleerde. In 2022 liep een tijdelijke wapenstilstand af die door de VN was bemiddeld. Hoewel deze wapenstilstand grotendeels standhield, zijn de recente militaire activiteiten van de Houthi's in de Rode Zee en de luchtaanvallen onder leiding van de VS en het VK op het noorden van het land schadelijk voor de vooruitzichten op een duurzame vrede en riskeren ze verdere instabiliteit in de regio.    

Een van de ergste humanitaire crises ter wereld  

De oorlog in Jemen heeft het land verwoest. Meer dan 19.000 mensen zijn gedood en miljoenen anderen zijn hun huizen ontvlucht. Meer dan 18 miljoen mensen - meer dan 50% van de bevolking - hebben humanitaire hulp nodig. Jemen blijft een van de ergste humanitaire crises ter wereld, met miljoenen mensen die op de rand van de hongersnood staan. Bijna de helft van de kinderen onder de vijf jaar (meer dan 2,5 miljoen) lijdt er aan chronische ondervoeding, waarvan 21 procent een ernstige groeiachterstand heeft. Door een scherpe daling van de financiering heeft het Wereldvoedselprogramma (WFP) de voedselhulp aan 9,5 miljoen mensen sinds november 2023 en de ondervoedingshulp aan 2,4 miljoen mensen sinds januari van dit jaar moeten opschorten. Zonder nieuwe financiering zal de voedselonzekerheid en ondervoeding in Jemen nog verder toenemen.  

De gezondheidszorg staat op instorten. Ziekenhuizen beschikken niet over essentiële voorraden en veel gezondheidswerkers hebben al jaren geen salaris ontvangen. Uitbraken van cholera, difterie en andere ziekten vormen een constante bedreiging, vooral voor de bewoners van het platteland. 

Economische crisis 

De economie van Jemen ligt aan flarden. Valutadepreciaties en stijgingen van de brandstofprijzen en andere belangrijke grondstoffen hebben miljoenen mensen tot armoede gedreven. En de oorlog heeft - samen met de gevolgen van de klimaatcrisis - de landbouwproductie ernstig verlamd. Er wordt nu gevreesd dat de voedselzekerheid vanaf juni, het hoogtepunt van het magere seizoen, verder zal verslechteren. 

De recente tit-for-tat strategie die door alle partijen is opgelegd, heeft al invloed gehad op de geldtransfers tussen het noorden en het zuiden, waar veel Jemenieten van afhankelijk zijn om te overleven.  

vrede 

De recente militarisering van de Rode Zee betekent nu een zorgwekkende escalatie in het conflict. Er zijn meldingen van slachtoffers en duizenden mensen in het gouvernement Hudaydah zijn al getroffen door de ontwrichting van de visindustrie. Vitale scheepvaartroutes kunnen ook worden beïnvloed, waardoor de invoer in Jemen wordt belemmerd en de regio verder wordt gedestabiliseerd.  

Het verbieden of aanwijzen van de Houthi's - een belangrijke partij in het conflict, die het grondgebied controleert waar het grootste deel van de Jemenitische bevolking woont - zal het alleen maar moeilijker maken om een duurzame en inclusieve vrede tot stand te brengen. Nog meer extreme sancties kunnen zowel de invoer van voedsel en essentiële goederen, waar Jemen bijna volledig van afhankelijk is, als het functioneren van humanitaire organisaties zoals Oxfam in gevaar brengen.  

Ferran Puig, Oxfam-landendirecteur in Jemen: "De recente escalatie van geweld in Jemen zou alle partijen en de internationale gemeenschap in het algemeen tot schaamte moeten stemmen.  

Het laatste wat Jemen nodig heeft is nog meer conflicten. Negen jaar oorlog heeft de inwoners van Jemen hun leven en bestaansmiddelen gekost. Het is tijd om een einde te maken aan deze oorlog. Alle partijen en de internationale gemeenschap moeten veel harder werken om een duurzame, inclusieve vrede tot stand te brengen." 

Meer humanitaire hulp is cruciaal om grootschalige hongersnood en uitbraken van ziektes te voorkomen. Verdubbeling van de diplomatie inspanningen om een alomvattende vrede te bereiken, zorgen voor voldoende financiering en ongehinderde toegang voor humanitaire hulp zijn essentiële stappen. 

Meer in het algemeen is een permanent staakt-het-vuren in Gaza dringend nodig - niet alleen om levens te redden en verder lijden onder de Gazanen te voorkomen - maar ook om de kans op verdere escalatie in Jemen en in de hele regio te verkleinen. 

Noot aan de redactie 

Collega’s in Jemen zijn beschikbaar voor interviews in het Engels. 

Oxfam België lanceert weldra een noodfonds voor vergeten crisissen zoals Jemen. 

Beeldmateriaal is hier beschikbaar. 

Rechts