Camp Sahraoui Sud-Ouest Algérie
Opinie7 oktober 2022

Het waterbeheer in de Sahrawi-kampen in drie vragen

Bijna 174.000 Sahrawi-vluchtelingen leven sinds 1976 in vijf kampen rond het Algerijnse stadje Tindouf. De kampen strekken zich uit over een gebied van 6.000 km² in een van de meest onherbergzame woestijnen, waardoor de levensomstandigheden van de vluchtelingen precair zijn. Het grondwater in de regio is voldoende voor alle Saharawi's. Maar het water opslaan en naar de gezinnen brengen stelt de hulpverleners ter plaatse voor veel uitdagingen. Ahmed Walid Moulahoum, hydro-science engineer, werkt sinds twee jaar voor Oxfam in de Sahrawi-kampen. Hij waakt over de watervoorraden in de kampen. Tegelijk optimaliseert hij het gebruik van het water en controleert de kwaliteit ervan. We stelden hem drie vragen om de waterproblematiek in de regio beter te begrijpen – en dan vooral in het kamp in Boujdour, waar Oxfam actief is.

1. De enige beschikbare waterbron in de kampen is het ondergrondse water. Dat wordt gewonnen door boringen, en het volume is relatief klein. Hoe zorgt Oxfam ervoor dat de watervoorziening in de kampen toch optimaal verloopt?

Momenteel is Oxfam vooral actief in het kamp in Boujdour . Het water voor het kamp halen we uit boorputten die zich op 6 km van de woningen bevinden. Maar het water is te zout om zo te kunnen drinken. We moeten het dus laten ontzilten in een fabriek voor we het met tankwagens naar de Sahrawi-gezinnen brengen. Een omslachtig en duur proces dat we eenvoudiger willen maken. We vervangen daarom het leveringssysteem met vrachtwagens door een nieuw waterleidingnet dat we momenteel aanleggen en op termijn laten aansluiten op openbare kranen. Maar de hoeveelheid water die we oppompen, is nog altijd niet voldoende. In de nabije toekomst willen we dan ook nieuwe waterputten boren en een nieuwe ontziltingsinstallatie bouwen. Uiteraard betrekken we de leefgemeenschappen bij dat proces. We werken ook samen met de Sahrawi-autoriteiten zodat die het onderhoud kunnen beheren van de 70 kilometer leidingen die we momenteel aanleggen en die in 2023 operationeel zullen zijn.


2. De Sahrawi-kampen werden in 1975 opgericht in het zuidwesten van Algerije. Als het conflict nog lang aanhoudt, wat zijn dan de belangrijkste behoeften qua water en sanitaire voorzieningen op middellange termijn? Zal de opwarming van de aarde het gebrek aan water nog vergroten?

Water blijft de komende jaren onze grootste zorg, omdat wij afhankelijk zijn van één enkele bron, namelijk het water uit de ondergrondse aquifer (een watervoerende laag, red .) in de buurt van de kampen. We moeten dringend de kwaliteit van het grondwater in de regio analyseren en inschatten hoeveel water zich onder de grond bevindt. Dat is cruciaal om beter te kunnen inschatten wat de gevolgen zijn wanneer we té veel water oppompen, en wat de impact is van de opwarming van de aarde op de beschikbare watervoorraden. Wij zullen ook meer middelen moeten uittrekken om de waterdichtheid van de waterpompen en de leidingen te verbeteren om zo het waterverlies tot nul te herleiden.

Wat de hygiëne betreft: het blijft essentieel dat we het afval en afvalwater behandelen om de vervuiling van de directe omgeving van de vluchtelingen te beperken en hun gezondheid te vrijwaren.

3. Oxfam ontwerpt de waterleidingen op basis van beproefde technieken en in overleg met de vluchtelingen en de Sahrawi-autoriteiten. Hoe worden de Sahrawi's bij dit proces betrokken en waarom is hun inspraak zo belangrijk?

Oxfam maakt er een punt van om de leefgemeenschappen in de kampen bij elke fase van het project te betrekken. Wij hebben de tijd genomen om met meer dan 300 gezinnen te overleggen voor we de werken aanvatten, zodat we hun behoeften beter begrijpen. En we blijven met hen in gesprek zodat we rekening kunnen houden met hun zorgen of klachten. Het is onze bedoeling om conflicten tussen gezinnen te vermijden. Een context waarin water schaars is, leidt al snel tot spanningen.

Wij werken ook nauw samen met het departement water van de Sahrawi’s. Zo kunnen we beter nagaan welke gezinnen zich geen waterreservoirs kunnen veroorloven, of wie de reservoirs niet optimaal kan onderhouden om zo te voorkomen dat micro-organismen zich ophopen. Wij hebben waterreservoirs uitgedeeld die voldoen aan de normen op het vlak van hygiëne, net als de nodige schoonmaakmiddelen.

Bij het installeren van de kranen hebben we rekening gehouden met de economisch meest kwetsbare gezinnen – die met de meeste ouderen of gehandicapten – en de kranen zo dicht mogelijk bij hun woningen geplaatst. We willen echt zorgen voor gelijke en universele toegang tot water voor iedereen in het kamp.

Water blijft de komende jaren onze grootste zorg

Ahmed Walid Moulahoum, hydro-science engineer in de Sahrawi-kampen

* Het project in Boujdour wordt gefinancierd door de Europese Unie (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations).

 

Rechts