Persbericht6 december 2022

Geen akkoord over EU-minimumbelasting: Nationale belangen gaan voor op bestrijden koopkrachtcrisis

De EU-ministers van Financiën zijn er vandaag opnieuw niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een EU-minimumbelasting voor multinationals. Dit volgt op een overeenkomst die op internationaal niveau is gesloten om een wereldwijde minimumbelasting in te voeren.  

In een reactie zei Femmy Thewissen, beleidsexpert voor 11.11.11, het volgende:

Opnieuw slaagden EU-landen er niet in om tot een akkoord te komen over een plan om de internationale overeenkomst inzake minimumbelasting uit te voeren. Ondanks de crisis hebben de nationale belangen binnen de EU de overhand gekregen. Sommige belastingparadijzen in de EU hebben niet alleen de ambitie van de belastingovereenkomst op internationaal niveau naar beneden gehaald, maar Hongarije heeft ook de uitvoering op EU-niveau maandenlang opgehouden. Dit is een verlies voor de gewone mensen die aan koopkracht inboeten en een overwinning voor de zeer winstgevende bedrijven.

Uit een recente IPSOS-peiling van 11.11.11 en Knack blijkt dat maar liefst 76,7% van de Belgen wilt dat de wereldwijde minimumbelasting snel wordt ingevoerd. "Sterker nog”, benadrukt Thewissen. “Ruim 60% is het eens met de analyse van experts dat het tarief van 15% te laag ligt.” 

noot aan de redactie

Femmy Thewissen, beleidsexpert bij 11.11.11 is beschikbaar voor commentaar en interviews.  

Afgelopen december kwam de Europese Commissie met haar voorstel voor een EU-minimumvennootschapsbelasting. Middenveldorganisaties bekritiseerden het gebrek aan ambitie. Het voorstel van de Commissie volgt op een overeenkomst op OESO-niveau die in 2023 moet worden ingevoerd.  

Volgens Oxfam is het effectieve belastingtarief van 15 procent veel te laag. Het voorstel bevat een zogenaamde 'substance carve-out'. Hierdoor kunnen bedrijven een lager belastingtarief dan 15 procent betalen in landen waar ze veel werknemers of tastbare activa zoals fabrieken en machines hebben. In de media briefing met aanbevelingen aan het Franse voorzitterschap van voorjaar 2022 legt Oxfam uit hoe de minimumbelasting op EU-niveau kan worden verbeterd. 

De EU-landen zitten al meer dan een jaar vast in onderhandelingen. Eerst behoorde Malta tot de meest terughoudende EU-landen in de EU-onderhandelingen. Ierland, met een hoofdbelastingtarief van 12,5%, heeft op OESO-niveau sterk gepleit voor een minimumbelastingtarief van 15%. De afgelopen maanden hebben eerst Polen en Estland en vervolgens Hongarije het dossier geblokkeerd. 

De Europese Commissie heeft risico's van agressieve belastingplanning vastgesteld in Malta, Ierland en Hongarije (samen met Cyprus, Luxemburg en Nederland). 

 

Rechts