Duurzaamheidsbeleid Oxfam België

Iedereen heeft het recht op een duurzaam bestaan. Het recht om in zijn of haar eigen onderhoud te voorzien, zonder lichamelijke, sociale of economische uitbuiting. Bedrijven spelen daarin een cruciale rol. Ze zijn de motor van de economie en kunnen de armoede op de wereld sterk terugdringen. 

De ruimte waarbinnen we ondernemen wordt begrensd door de levensbehoeften waar iedereen recht op heeft en de ecologische grenzen van onze planeet. Duurzaamheid gaat over mensen en milieu. Wij willen aantonen dat duurzaam en rechtvaardig ondernemen mogelijk is en willen daarin toonaangevend zijn. 

Duurzaamheid gaat over mensen en milieu 

Oxfam wil een organisatie zijn met een brede positieve maatschappelijke impact, gedragen door milieubewuste en sociaal betrokken medewerkers en vrijwilligers. 

Wij verbinden ons ertoe om de milieuwetgeving en andere milieudoelstelligen na te leven. Daarbij zetten we elke dag opnieuw alles op alles in om onze milieuprestaties te verbeteren.Respect voor onze planeet maakt deel uit van al onze activiteiten en wordt bij elke beslissing in overweging genomen.  

We proberen om alle mogelijke nadelige impact op milieu en gezondheid te verminderen. Daarbij stimuleren we: 

  • rationeel energiegebruik 

  • afvalvermindering 

  • uitstootreductie 

  • spaarzaam waterverbruik 

  • verantwoorde landbouw én voeding 

  • bewuste omgang met grondstoffen  

Zo willen we bijdragen tot een duurzame levenstijl.  

Op sociaal vlak blijven wij werken aan een rechtvaardig handelssysteem. Oxfam werkt samen met anderen op een respectvolle en solidaire manier en komt op voor ieders recht op een menswaardig bestaan, op de eerste plaats voor politiek en economisch gemarginaliseerde groepen. Wij streven gelijkwaardigheid en respect voor fundamentele mensenrechten na in al onze relaties met collega’s, buren, klanten, leveranciers, vrijwilligers en partners. 

Oxfam’s duurzaamheidsbeleid in vier pijlers 

Ons duurzaamheidsbeleid slaat op alle activiteiten van onze organisatie en is georganiseerd in vier pijlers die alle processen van onze organisatie omvatten: 

1. Mensen  
Oxfam werkt samen met anderen op een respectvolle en solidaire manier en komt op voor ieders recht op een menswaardig bestaan. 

2. Producten 
We ontwikkelen en vermarkten producten die bijdragen aan een duurzame wereld. 

3. Mobiliteit  
We kiezen voor duurzame vervoersmiddelen die mensen en goederen veilig, efficiënt en tijdig op hun plaats brengen. 

4. Plaatsen  
In de ruimten die Oxfam gebruikt kan er efficiënt, veilig en duurzaam gewerkt worden. 

Continu bijsturen en verbeteren 

Samen met alle werknemers en belanghebbenden voeren wij dit beleid uit en streven we naar een continue verbetering van onze duurzaamheidsprestaties. We communiceren transparant met iedereen die betrokken is bij onze activiteiten.  

Oxfam engageert zich om jaarlijks te rapporteren over de vorderingen en prestaties op het vlak van duurzaamheid. Op basis van metingen, bevragingen en evaluaties wordt ons duurzaamheidsbeleid voortdurend bijgestuurd en worden plannen ter verbetering geïmplementeerd. 

Duurzaamheid bij Oxfam Fair Trade

Hoe Oxfam Fair Trade inzet op duurzaamheid

Oxfam Fair Trade is een van de Belgische pioniers in eerlijke handel, en daarmee een duurzame organisatie in hart en nieren. Maar daar blijft het niet bij. Verduurzamen doen ze voor hun handelspartners, medewerkers, klanten en voor de hele samenleving.

Rechts